עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף קב עמוד ב[עריכה]

א א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה:

ב ב מיי' שם הל' יח:

ג ג ד מיי' שם הלכה יב:

ד ה מיי' שם הל' יח:

ה ו מיי' שם הלכה יד והלכה טז ופכ"ג הלכה א:

ו ז מיי' שם פ"י הלכה יג:

דף קג עמוד א[עריכה]

ז א ב מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז ופכ"ג הלכה ד , סמג לאוין סה:

ח ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה א:

ט ד ה מיי' שם הלכה ה:

י ו מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ט , סמג לאוין סה:

יא ז מיי' שם הלכה י:

יב ח שם הלכה יז:

יג ט י כ שם הלכה יד:

יד ל מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יד:

דף קג עמוד ב[עריכה]

טו א ב מיי' פי"א מהל' שבת הלכה י:

טז ג מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז:

יז ד מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ה:

יח ה מיי' פ"י שם הלכה טז:

יט ו מיי' פ"ז שם הלכה ז:

כ ז מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה יט , סמג עשין כב , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף ד וטוש"ע י"ד סי' רעד סעיף ג:

כא ח מיי' וסמג שם , טוש"ע א"ח סי' לו סעיף א וטוש"ע י"ד סי' רעד סעיף ה:

כב ט מיי' פ"ז שם הל' יא ופ"ח הלכה א ב , סמג עשין כח , טוש"ע י"ד סי' רעה סעיף א:

כג י מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ג:

כד כ ל מיי' פ"א שם הלכה ה , סמג שם , טוש"ע א"ח סי' לב סעיף ג וטוש"ע י"ד סי' רעא סעיף ו וסי' רעו סעי' ה:

דף קד עמוד ב[עריכה]

כה א מיי' פי"א מהל' שבת הל' טו , סמג לאוין סה:

כו ב מיי' שם הל' יא:

כז ג ד שם הלכה טז:

כח ה שם הלכה טו , טוש"ע א"ח סי' שמ סעיף ד ה:

כט ו מיי' שם הל' יד:

ל ז שם הלכה יא:

לא ח שם הלכה יג:

לב ט מיי' פ"ד מהל' גירושין הלכה ב , סמג עשין נ , טוש"ע אה"ע סימן קכה סעיף ג:

לג י מיי' שם הלכה א , טוש"ע שם סעיף ב:

לד כ מיי' פ"א מהל' תפילין הלכה טו , טוש"ע י"ד סי' רעו סעיף יב ועיין בב"י:

לה ל מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ט:

לו מ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יח:

לז נ מיי' פי"א שם הלכה יב:

לח ס שם הלכה יג:

דף קה עמוד א[עריכה]

לט א ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ח: