עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף סז עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ב:

ב ג מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג:

דף סח עמוד א[עריכה]

ג א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ט:

דף סח עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ו , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ב , סמג עשין ריג:

דף סט עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"א מהל' שגגות הלכה ב:

ו ב ג מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ב , סמג עשין ריג:

ז ד מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ב , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג:

דף סט עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ג מהל' שבועות הלכה ז:

ט ב מיי' פ"י מהל' תרומות הלכה א:

י ג ד מיי' פ"ב מהל' שבת הלכה כב , טור ושו"ע או"ח סי' שדמ סעיף א:

יא ה מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שדמ סעיף ב:

דף ע עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ד:

דף עא עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י:

יד ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה יא:

טו ג מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י:

טז ד מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

יז ה מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ד:

יח ו מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ז , ומיי' פ"ד מהל' מאכלות אסורות הלכה טז , סמג שם:

יט ז מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה א:

דף עא עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה ט:

כא ב מיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה י:

כב ג מיי' פ"ה מהל' שגגות הלכה א , ומיי' פ"ו מהל' שגגות הלכה א והלכה ט , סמג עשין ריג:

דף עב עמוד א[עריכה]

כג א ב ג מיי' פ"ט מהל' שגגות הלכה ו:

דף עב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז:

כה ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה יא:

דף עג עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פ"ב מהל' שגגות הלכה ז:

כז ב מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ח:

כח ג מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה א , סמ"ג לאוין סה:

דף עג עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ג:

ל ב מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ג והלכה ט:

לא ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ב:

לב ד מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ד:

לג ה מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ב:

לד ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה א:

לה ז מיי' פ"א מהל' שבת הלכה יז:

לו ח מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ד , סמ"ג לאוין סה:

לז ט מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ה , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף ט:

לח י מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יא , סמג שם:

דף עד עמוד א[עריכה]

לט א ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יב , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף א:

מ ג מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ד:

מא ד מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יב , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף א וסעיף ב:

מב ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יג , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ג:

מג ו מיי' שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיט סעיף ה:

דף עד עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ה , ומיי' פ"ח מהל' שבת הלכה טו , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יח , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף יב:

מה ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה טו:

מו ג ד מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ו , סמג שם:

מז ה מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יג:

מח ו ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז:

מט ח מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ז:

נ ט מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ו:

נא י מיי' פ"י מהל' שבת הלכה א , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שיז סעיף א:

נב כ מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט:

נג ל מיי' פ"י מהל' שבת הלכה י:

דף עה עמוד א[עריכה]

נד א מיי' פ"י מהל' שבת הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף ו:

נה ב שו"ע יו"ד סימן קעט סעיף יט:

נו ג סמג עשין מז:

נז ד מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יט , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שטז סעיף ה:

נח ה מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז , ומיי' פ"כא מהל' שבת הלכה יב:

נט ו מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה ז:

ס ז מיי' פ"א מהל' שבת הלכה ו , טור ושו"ע או"ח סי' שלז סעיף א:

סא ח ט מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה א:

דף עה עמוד ב[עריכה]

סב א ב ג מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ה , סמ"ג לאוין סה , טור ושו"ע או"ח סי' שכא סעיף ה:

סב (א) [ מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה א , ומיי' פ"יא מהל' שבת הלכה יז ]:

סב (ג) [ מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ו ]:

סג ד מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ז:

סד ה מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ו , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה יא , טור ושו"ע או"ח סי' שכח סעיף כו:

סה ו מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יח:

סו ז מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז:

סז ח מיי' פ"י מהל' שבת הלכה יח , טור ושו"ע או"ח סי' שב סעיף ב:

סח ט י מיי' פ"יא מהל' שבת הלכה ט , סמג שם , טור ושו"ע או"ח סי' שמ סעיף ג:

סט כ מיי' פ"י מהל' שבת הלכה טז , ומיי' פ"כג מהל' שבת הלכה ד , סמג שם:

ע ל מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ז והלכה ח , ומיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה ה:

ע (ל) [ מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה יח והלכה יט ]:

עא מ נ מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה כב:

דף עו עמוד א[עריכה]

עב א ב מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה ג:

(עב) (ב) [מיי' שם]:

דף עו עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פ"יח מהל' שבת הלכה א:

(עג) (א) מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה טו והלכה יח , טור ושו"ע יו"ד סי' שסד סעיף א וסעיף ג: