עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה אל: ניווט, חיפוש

דף סז עמוד ב[עריכה]

א ב מיי' פ"ז מהלכות שגגות הלכה ב:

ב ג שם הלכה ג:

דף סח עמוד א[עריכה]

ג א מיי' שם הלכה ז ופ"ז מהלכות שבת הלכה ט:

דף סח עמוד ב[עריכה]

ד א מיי' פ"ב מהלכות שגגות הלכה ו ופ"ז הלכה ב , סמג עשין ריג:

דף סט עמוד א[עריכה]

ה א מיי' פ"א מהלכות שגגות הלכה ב:

ו ב ג מיי' פ"ב מהלכות שגגות הלכה ב , סמג עשין רנ:

ז ד מיי' שם ופ"ז ה"ג:

דף סט עמוד ב[עריכה]

ח א מיי' פ"ג מהלכות שבועות הלכה ז:

ט ב מיי' פ"י מהלכות תרומות הלכה א:

י ג ד מיי' פ"ב מהלכות שבת הלכה כב , טוש"ע א"ח סי' שדמ סעיף א:

יא ה מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ב:


דף ע עמוד ב[עריכה]

יב א מיי' פ"ז מהלכות שגגות הלכה ד:

דף עא עמוד א[עריכה]

יג א מיי' פ"ז מהל' שגגות הלכה י:

יד ב מיי' פ"ו מהלכות שגגות הלכה יא:

טו ג מיי' פ"ז מהלכות שגגות הלכה י:

טז ד מיי' פ"ו מהלכות שגגות הלכה א , סמג עשין ריג:

יז ה מיי' שם הלכה ד:

יח ו שם הלכה ז ופ"ד מהלכות מאכלות אסורות הלכה טז , סמג שם:

יט ז מיי' פ"ו מהלכות שגגות הלכה א:

דף עא עמוד ב[עריכה]

כ א מיי' פ"ו מהלכות שגגות הלכה ט:

כא ב שם הלכה י:

כב ג מיי' פ"ה מהלכות שגגות הלכה א ופ"ו הלכה א והלכה ט , סמג עשין ריג:

דף עב עמוד א[עריכה]

כג א ב ג מיי' פי"ט מהלכות שגגות הלכה ו:

דף עב עמוד ב[עריכה]

כד א מיי' פ"ב מהלכות שגגות הלכה ז:

כה ב מיי' פ"א מהלכו' שבת הלכה ח ופ"ז מהלכות שגגות הל' יא:

דף עג עמוד א[עריכה]

כו א מיי' פ"ב מהלכות שגגות הלכה ז:

כז ב מיי' פ"א מהלכות שבת הלכה ח:

כח ג מיי' פ"ז מהלכות שבת הלכה א , סמג לאוין סה:

דף עג עמוד ב[עריכה]

כט א מיי' פ"ז מהלכות שבת הלכה ח ופ"ז מהלכות שגגות הלכה ג:

ל ב מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה ג והלכה ט:

לא ג מיי' פ"ח מהלכות שבת הלכה ב:

לב ד שם הלכה ד:

לג ה מיי' פ"ז מהלכות שבת הלכה ב:

לד ו מיי' פ"ח מהלכות שבת הלכה א:

לה ז מיי' פ"א מהלכות שבת הלכה יז:

לו ח מיי' פ"ז מהלכות שבת הלכה ד , סמג לאוין סה:

לז ט מיי' פ"ח שם הל' ה , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן ש"מ סעיף ט:

לח י מיי' פ"ח מהלכות שבת הלי"א , סמג שם:

דף עד עמוד א[עריכה]

לט א ב מיי' פ"ח מהל' שבת הלכה יב , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שיט סעיף א:

מ ג מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעיף ד:

מא ד מיי' שם הלכה יב , טוש"ע שם סעיף א ב:

מב ה מיי' שם הלכה יג , טוש"ע שם סעיף ג:

מג ו מיי' שם , טוש"ע שם סעיף ה:

דף עד עמוד ב[עריכה]

מד א מיי' פ"ז מהלכות שבת הלכה ה ופ"ח הלכה טו ופכ"א הלכה יח , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סי' שכא סעיף יב:

מה ב מיי' שם פ"ח הלכה טו:

מו ג ד מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ו , סמג שם:

מז ה מיי' פ"י מהלכות שבת הלכה יג:

מח ו ז מיי' פ"ט מהל' שבת הלכה ז:

מט ח מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ז:

נ ט שם הלכה ו:

נא י מיי' פ"י שם הל' א , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שיז סעיף א:

נב כ מיי' שם הל"ט:

נג ל מיי' שם הלכה י:

דף עה עמוד א[עריכה]

נד א מיי' שם הלכה ט , סמג שם טור שו"ע או"ח סימן ש"ח סעיף ו:

נה ב שו"ע יו"ד סימן קעט סעיף יט:

נו ג סמג עשין מז:

נז ד מיי' פ"י מהלכות שבת הלכה יט , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שטז סעיף ה:

נח ה מיי' פ"ח מהלכות שבת הלכה ז ופכ"א הלכה יב:

נט ו מיי' שם פ"ח הלכה ז:

ס ז מיי' פ"א מהלכות שבת הלכה ו , טוש"ע או"ח סימן שלז סעיף א:

סא ח ט מיי' פי"א מהל' שבת הלכה א:

דף עה עמוד ב[עריכה]

סב א ב ג מיי' פי"א מהלכות שבת הלכה ה , סמג לאוין סה , טוש"ע או"ח סימן שכא סעיף ה:

סב (א) [מיי' פ"ז מהל' שבת הלכה א ופי"א הלכה יז]:

סב (ג) [מיי' פי"א שם הלכה ו]:

סג ד מיי' שם הלכה ז:

סד ה מיי' שם הלכה ו ופכ"ג הלכה יא טור שו"ע או"ח סימן שכח סעיף כו:

סה ו מיי' פ"י מהלכות שבת הלכה יח:

סו ז שם הלכה טז:

סז ח מיי' שם הלכה יח , טוש"ע או"ח סימן שב סעיף ב:

סח ט י מיי' פי"א מהל' שבת הלכה ט , סמג שם , טוש"ע או"ח סימן שמ סעיף ג:

סט כ מיי' פ"י שם הלכה טז ופכ"ג הלכה ד , סמג שם:

ע ל מיי' פ"ז שם הל"ז וח ופ"ז מהל' שגגות הלכה ה:

ע (ל) [מיי' שם פ"ט הלכה יח ויט]:

עא מ נ מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה כב:

דף עו עמוד א[עריכה]

עב א ב מיי' פי"ח מהל' שבת הל' ג:

(עב) (ב) [מיי' שם]:

דף עו עמוד ב[עריכה]

עג א מיי' פי"ח מהל' שבת הלכה א:

(עג) (א) מיי' פ"ו מהל' בכורים הלכה טו והלכה יח , טוש"ע יו"ד סימן שסד סעיף א ג: