משנה ערכין ד דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה ערכין ד: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב

משנה א[עריכה]

  • השג יד, בנודר.
  • והשנים, בנידר.
  • והערכים, בנערך.
  • והערך, בזמן הערך.


השג יד בנודר כיצד? עני שהעריך את העשיר, נותן ערך עני. ועשיר שהעריך את העני, נותן ערך עשיר.

משנה ב[עריכה]

אבל בקרבנות אינו כן.

הרי שאמר, "קרבנו של מצורע זה עלי", אם היה מצורע עני, מביא קרבן עני; עשיר, מביא קרבן עשיר.

רבי אומר, אומר אני אף בערכין כן, וכי מפני מה עני שהעריך את העשיר נותן ערך עני, שאין העשיר חייב כלום. אבל העשיר שאמר "ערכי עלי" ושמע העני ואמר "מה שאמר זה עלי", נותן ערך עשיר.

היה עני והעשיר או עשיר והעני, נותן ערך עשיר. רבי יהודה אומר, אפילו עני והעשיר וחזר והעני -- נותן ערך עשיר.

משנה ג[עריכה]

אבל בקרבנות אינו כן. אפילו אביו מת והניח לו ריבוא, ספינתו בים ובאו ברבואות -- אין להקדש בהן כלום.

משנה ד[עריכה]

שנים בנידר כיצד?

ילד שהעריך את הזקן, נותן ערך זקן. וזקן שהעריך את הילד, נותן ערך ילד.

וערכים בנערך כיצד? איש שהעריך את האשה, נותן ערך אשה; ואשה שהעריכה את האיש, נותנת ערך איש.

והערך בזמן הערך כיצד? העריכו פחות מבן חמש ונעשה יותר על בן חמש, פחות מבן עשרים ונעשה יותר על בן עשרים, נותן כזמן הערך.

יום שלשים, כלמטה ממנו. שנת חמש ושנת עשרים, כלמטה ממנו, שנאמר (ויקרא כז) "ואם מבן ששים שנה ומעלה אם זכר" -- הרי אנו למדים בכולם משנת ששים.

מה שנת ששים כלמטה ממנה, אף שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה.

הן, אם עשה שנת ששים כלמטה ממנה להחמיר, נעשה שנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה להקל?! תלמוד לומר, שנה שנה לגזרה שוה -- מה שנה האמורה בשנת ששים כלמטה ממנה, אף שנה האמורה בשנת חמש ושנת עשרים כלמטה ממנה, בין להקל בין להחמיר.

רבי אלעזר אומר, עד שיהיו יתרות על השנים חדש ויום אחד.

משנה ערכין ד: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב