משנה נגעים ז דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה נגעים ז: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב

משנה א[עריכה]

אלו בהרות טהורות:  שהיו בו קודם למתן תורה, בנכרי ונתגייר, בקטן ונולד, בקמט ונגלה; בראש ובזקן בשחין ובמכוה וקדח ובמורדין, חזר הראש והזקן ונקרחו, השחין והמכוה והקדח ונעשו צרבת -- טהורים.

הראש והזקן עד שלא העלו שער, העלו שער ונקרחו, השחין והמכוה והקדח עד שלא נעשו צרבת, נעשו צרבת וחיו, רבי אליעזר בן יעקב מטמא, שתחלתן וסופן טמא. וחכמים מטהרים.

משנה ב[עריכה]

נשתנו מראיהן, בין להקל בין להחמיר.

כיצד להקל? היתה כשלג ונעשה כסיד ההיכל, כצמר לבן, וכקרום ביצה. נעשית מספחת שאת, או מספחת עזה.

כיצד להחמיר? היתה כקרום ביצה ונעשית כצמר לבן, כסיד ההיכל וכשלג, רבי אלעזר בן עזריה מטהר.

רבי אלעזר חסמא אומר, להקל, טהור. ולהחמיר, תראה בתחלה.

רבי עקיבא אומר, בין להקל בין להחמיר, תראה בתחלה.

משנה ג[עריכה]

בהרת ואין בה כלום; בתחלה, בסוף שבוע ראשון -- יסגיר; בסוף שבוע שני, לאחר הפטור -- יפטור. עודהו מסגירו ופוטר ונולדו לו סימני טומאה -- יחליט.

בהרת ובה סימני טומאה -- יחליט. עודהו מחליטו והלכו להן סימני טומאה; בתחלה, בסוף שבוע ראשון -- יסגיר. בסוף שבוע שני, לאחר הפטור -- יפטור.

משנה ד[עריכה]

התולש סימני טומאה, והכווה את המחיה, עובר בלא תעשה.

ולטהרה -- עד שלא בא אצל הכהן, טהור. לאחר החלטו, טמא.

אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע הולכין לגדווד, בתוך הסגרו מה הוא? אמרו לי, לא שמענו. אבל שמענו, עד שלא בא אצל הכהן, טהור. לאחר החלטו, טמא. התחלתי מביא להם ראיות, אחד עומד בפני הכהן ואחד בתוך הסגרו, טהור, עד שיטמאנו הכהן.

מאימתי היא טהרתו? רבי אליעזר אומר, לכשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו.

וחכמים אומרים, עד שתפרח בכולו, או עד שתתמעט בהרתו מכגריס.

משנה ה[עריכה]

מי שהיתה בו בהרת ונקצצה, טהורה.

קצצה מתכוין, רבי אליעזר אומר, לכשיולד לו נגע אחר ויטהר ממנו. וחכמים אומרים, עד שתפרח בכולו.

היתה בראש הערלה, ימול.

משנה נגעים ז: הדף הראשי * מהדורה מנוקדת * נוסח הרמב"ם * נוסח הדפוסים * ברטנורא * עיקר תוספות יום טוב