משנה נגעים ז רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) אלו בהרות טהורות שהיו בו קודם למתן תורה בגוי ונתגייר בקטן ונולד בקמט ונגלה בראש ובזקן בשחין ובמכווה ובקדח המורדין חזר הראש והזקן ונקרחו השחין והמכווה והקדח ונעשו צרבה טהורין הראש והזקן עד שלא העלו שיער והעלו שיער ונקרחו השחין והמכווה והקדח עד שלא נעשו צרבה ונעשו צרבה וחיו רבי אליעזר בן יעקוב מטמא שתחילתו וסופו טמא וחכמים מטהרין.

(ב) נשתנו מראיהן בין להקל בין להחמיר כיצד להקל הייתה כשלג ונעשת כסיד ההיכל וכצמר לבן וכקרום ביצה ונעשת מספחת שאת או מספחת עזה כיצד להחמיר הייתה כקרום ביצה ונעשת כצמר לבן כסיד ההיכל וכשלג רבי אלעזר בן עזריה מטהר רבי אלעזר חסמא אומר להקל טהור להחמיר תיראה כתחילה רבי עקיבה אומר בין להקל בין להחמיר תיראה כתחילה.

(ג) בהרת ואין בה כלום כתחילה בסוף שבוע ראשון יסגיר בסוף שבוע שני לאחר הפטור יפטור עודהו מסגירו ופוטרו ונולדו לו סימני טומאה יחליט בהרת ובה סימני טומאה יחליט עודהו מחליטו והלכו להן סימני טומאה כתחילה בסוף שבוע ראשון יסגיר בסוף שבוע שני לאחר הפטור יפטור.

(ד) התולש סימני טומאה והכווה את המחיה עובר בלא תעשה ולטהרה עד שלא בא אצל הכוהן טהור לאחר החלטו טמא אמר רבי עקיבה שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע כשהולכין לנדווד בתוך הסגרו מה הוא אמרו לי לא שמענו אבל שמענו עד שלא בא אצל הכוהן טהור לאחר החלטו טמא התחלתי מביא להם ראיות אחד עומד לפני הכוהן ואחד בתוך הסגרו טהור עד שיטמאנו הכוהן מאמתי היא טהרתו רבי אליעזר אומר כשייוולד לו נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרין עד שתפרח בכלו או עד שתתמעט בהרתו מכגריס.

(ה) מי שהייתה בו בהרת ונקצצה טהורה קצצה מתכוון רבי אליעזר אומר כשייוולד לו נגע אחר ויטהר ממנו וחכמים אומרין עד שתפרח בכלו הייתה בראש הערלה יימול.

הדף הראשי של משנה נגעים ז