משנה מנחות ה ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת מנחות · פרק ה · משנה ח | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

האומר הרי עלי במחבת, לא יביא במרחשת.

במרחשת, לא יביא במחבת.

ומה בין מחבת למרחשת, אלא שהמרחשת יש לה כיסוייט, והמחבת אין לה כיסוי, דברי רבי יוסי הגלילי.

רבי חנניה בן גמליאל אומר, מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשים, ומחבת צפה ומעשיה קשים.

נוסח הרמב"ם

האומר הרי עליי במחבת לא יביא במרחשת במרחשת לא יביא במחבת מה בין מחבת למרחשת אלא שהמרחשת יש לה כסוי ולמחבת אין לה כסוי דברי רבי יוסי הגלילי רבי חנניה בן גמליאל אומר מרחשת עמוקה ומעשיה רוחשין ומחבת צפה ומעשיה קשין.

פירוש הרמב"ם

האומר הרי עלי במחבת לא יביא במרחשת במרחשת לא כו': מרחשת כלי עמוק שיש לו שפה סביב והעיסה שמבשלים בה רך ונגר מאד הוא ענין מה שאמר ומעשיה רכין ומחבת כלי שאין לו שפה ולפיכך תהיה העיסה קשה כדי שלא תגר וזה ענין שאמר מעשיה קשים וזהו הדעת אמתי ע"פ הגמרא שהן כלי כמו שספרנו צורתם:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מרחשת עמוקה - דכתיב (ויקרא ז) וכל נעשה במרחשת, בתוכה משמע, אלמא יש לה תוך:

ומעשיה רוחשין - שהשמן נע ונד בתוכה. לשון הרומש על הארץ דמתרגמינן דרחיש. ויש שגורסין ומעשיה רכין, כלומר שלישתה רכה:

ומחבת צפה - דכתיב (שם) על מחבת, משמע עליה ולא בתוכה, אלמא אין לה תוך:

צפה - שאינה עמוקה אלא שוליה צפין אצל אוגניה. כמו צף על פני המים:

ומעשיה קשים - שהעיסה שמטגנים בה לישתה קשה כדי שלא תשפך לחוץ, שהרי הכלי אין לו שפה:

פירוש תוספות יום טוב

אלא. בגמרא לא גרסינן אלא וגרס מרחשת יש לה כו' ומיהו נמצא עוד במשנה דספ"ק דב"ק דגרס מה בין כו' אלא כו' וע"ש וכן במשנה ב' פ"ג דערכין:

שהמרחשת יש לה כיסוי והמחבת אין לה כיסוי. גמרא גמירי לה. גמרא:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(יט) (על המשנה) יש לה כו' גמרא גמירא לה. גמרא:


פירושים נוספים