משנה מכשירין ג א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר טהרות · מסכת מכשירין · פרק ג · משנה א | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

שק שהוא מלא פירות א ונתנו על גב הנהר, או על פי הבור, או על מעלות המערה, ושאבו, כל ששאבו, בכי יותן.

רבי יהודה אומר, כל שהוא כנגד המים, בכי יותן.

וכל שאינו כנגד המים, אינו בכי יותן.

נוסח הרמב"ם

שק שהוא מלא פירות ונתנו על גף הנהר או על פי הבור או על מעלות המערה ושאבו כל ששאבו בכי יותן רבי יהודה אומר כל שהוא כנגד המים בכי יותן וכל שאינו כנגד המים אינו בכי יותן.

פירוש הרמב"ם

אמרו שק מלא פירות. ר"ל זרעים כי רוב הזרעים מושכין המים וכ"ש החטה ואין הלכה כר' יהודה:

פירוש רבינו שמשון

שאבו. מלשון שהשעורין שואבות דפ' בתרא דמסכת ע"ז (דף סו:) וכמו שאבו דקנקנים דתוספתא שהבאתי לעיל בפרק קמא שדרך הפירות כשמונחין על שפת הנהר משקה טופח עליהם מחמת לחלוחית המים ובכוונה נותנין אותם שם כדי שישאבו ויראו הפירות גסין:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

שק שהוא מלא - מעלות המערה. המלאה מים:

כל ששאבו - הפירות מלחלוחית המים, הרי זה בכי יותן. דניחא ליה שישאבו הפירות מן המים, שמתוך כך הן נראין גסים ונפוחים:

רבי יהודה אומר כל שהוא כנגד המים כו' - ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

שק שהוא מלא פירות. כתב הרמב"ם ז"ל זרעים. כי רוב הזרעים מושכים המים. וכ"ש החטה. ע"כ. ועיין במשנה ג'. ובחבורו פרק י"ד מהט"א [הלכה ה'] כתב ג"כ שק שהוא מלא זרעונים:

רבי יהודה אומר כל שהוא כנגד המים בכי יותן וכו'. ובנוסחת מהר"ם אינו בכי יותן ותו לא מידי. ופי' כלומר הסמוכים ממש למים אינם בכי יותן. דלא ניחא ליה שיבואו עליהם המים. משום דבלא"ה יש להם לחלוחית די. מלחלוחית המים הסמוכים אליהם. ע"כ:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(א) (על המשנה) פירות. רוצה לומר כי רוב הזרעים מושכים המים, וכל שכן החטה. הר"מ. ובחיבורו כתב זרעונים:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שק שהוא מלא פירות:    כגון מיני זרעונים

ונתנו על גב הנהר:    כדי שיתלחלחו ויראו גסים:

כל ששאבו:    ויש עליהם משקה טופח הוכשרו דחשיב משקה כיון שבא מכח המים ור' יהודה ס"ל דאותן שהן שלא כנגד המים זיעתן לא חשיבא משקה כי היא באה מפירות שכנגד המים ולא מגוף המים עצמן הרא"ש ז"ל:

תפארת ישראל

יכין

שק שהוא מלא פירות:    ר"ל זרעים שדרכן לשאוב מים:

או על מעלות המערה:    שיש בה מים:

כל ששאבו בכי יותן:    דניחא ליה שישאבו מים וישארו רטובים עי"ז:

וכל שאינו כנגד המים:    אף שנתלחלחו. עכ"פ מדלא הניח גם אותן כנגד המים. לא מוכחא מילתא דלשם כך הניחן:

בועז

פירושים נוספים