משנה כלאים ו ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת כלאים · פרק ו · משנה ה | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

איזהו אילן סרק?

כל שאינו עושה פירות.

רבי מאיר אומר, הכל אילן סרק, חוץ מן הזית והתאנה.

רבי יוסי אומר, כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלמות, הרי זה אילן סרק.

משנה מנוקדת

[עריכה]

אֵיזֶהוּ אִילַן סְרָק?

כָּל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה פֵּרוֹת.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר:
הַכֹּל אִילַן סְרָק, חוּץ מִן הַזַּיִת וְהַתְּאֵנָה.
רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר:
כָּל שֶׁאֵין כָּמוֹהוּ נוֹטְעִין שָׂדוֹת שְׁלֵמוֹת, הֲרֵי זֶה אִילַן סְרָק.

נוסח הרמב"ם

איזה הוא אילן סרק? -

כל שאינו עושה פירות.
רבי מאיר אומר:
הכל אילן סרק - חוץ מן הזית והתאנה.
רבי יוסי אומר:
כל שאין כמוהו נוטעין שדות שלמות - הרי זה אילן סרק.

פירוש הרמב"ם

כבר הקדמנו לך מה בין אילן סרק לאילן מאכל, לעניין שהדלה עליו את הגפן, ואם הוא מותר לו לזרוע תחת המותר, ואם לא, כפי מה שהקדמנו.

ואין הלכה לא כרבי מאיר, ולא כרבי יוסי:

פירוש רבינו שמשון

חוץ מן הזית מן התאנה. קסבר ר' מאיר דשאר אילנות אדם מבטל מפני גפנו ורבי יוסי סבר דכל שכמוהו נוטעין שדות אין מבטל מפני גפנו:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הכל אילן סרק - דסבר ר' מאיר כל שאר אילנות אדם מבטל אצל גפנו, ור' יוסי סבר דכל מין שרגילין ליטע ממנו שדות שלימות חשובים הן ואין אדם מבטלן מפני גפנו, והלכה כת"ק דאילן שאינו עושה פירות הוא דבטיל לגבי גפן:

פירוש תוספות יום טוב

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

שאינו עושה פירות:    אנשים ריקים תרגומו גברין סריקין:

תפארת ישראל

יכין

רבי מאיר אומר הכל אילן סרק חוץ מן הזית והתאנה:    דחשובים ולא בטלי:

בועז

פירושים נוספים