משנה יבמות יד ד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נשים · מסכת יבמות · פרק יד · משנה ד | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי אחיות פיקחות, מת חרש בעל הפיקחת, מה יעשה פיקח בעל הפיקחת? תצא משום אחות אשה.

מת פיקח בעל הפיקחת, מה יעשה חרש בעל פיקחת? מוציא אשתו בגט, ואשת אחיו אסורה לעולם.

שני אחים פיקחים נשואים לשתי אחיות, אחת חרשת ואחת פיקחת, מת פיקח בעל חרשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? תצא משום אחות אשה.

מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה פיקח בעל החרשת? מוציא את אשתו בגט, ואת אשת אחיו בחליצה.

שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי אחיות, אחת חרשת ואחת פיקחת, מת חרש בעל חרשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? תצא משום אחות אשה.

מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה י חרש בעל חרשת? מוציא אשתו בגט, ואשת אחיו אסורה לעולם.

שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי נכריות פיקחות, מת חרש בעל פיקחת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? או חולץ או מייבם.

מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה חרש בעל פיקחת? כונס, ואינו מוציא לעולם.

שני אחים פיקחים נשואים לשתי נכריות, אחת פיקחת ואחת חרשת, מת פיקח בעל חרשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס.

ואם רצה להוציא, יוציא.

מת פיקח בעל הפיקחת, מה יעשה פיקח בעל חרשת? או חולץ או מייבם.

שני אחים, אחד חרש ואחד פיקח, נשואים לשתי נכריות, אחת חרשת ואחת פיקחת, מת חרש בעל חרשת, מה יעשה פיקח בעל פיקחת? כונס.

ואם רצה להוציא, יוציא.

מת פיקח בעל פיקחת, מה יעשה חרש בעל חרשת? כונס, ואינו מוציא לעולם.

נוסח הרמב"ם

שני אחים אחד פיקח ואחד חירש נשואים לשתי אחיות פיקחות מת חירש בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת תצא משום אחות אישה מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל הפיקחת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחים פיקחים נשואים לשתי אחיות אחת פיקחת ואחת חירשת מת פיקח בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת תצא משום אחות אישה מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל החירשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו בחליצה שני אחים אחד חירש ואחד פיקח נשואים לשתי אחיות אחת חירשת ואחת פיקחת מת חירש בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת תצא משום אחות אישה מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל החירשת מוציא את אשתו בגט ואשת אחיו אסורה לעולם שני אחים אחד חירש ואחד פיקח נשואים לשתי נוכרייות פיקחות מת חירש בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת או חולץ או מייבם מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל הפיקחת כונס ואינו מוציא לעולם שני אחים פיקחים נשואים לשתי נוכרייות אחת חירשת ואחת פיקחת מת פיקח בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה פיקח בעל החירשת או חולץ או מייבם שני אחים אחד חירש ואחד פיקח נשואים לשתי נוכרייות אחת חירשת ואחת פיקחת מת חירש בעל החירשת מה יעשה פיקח בעל הפיקחת כונס ואם רצה להוציא יוציא מת פיקח בעל הפיקחת מה יעשה חירש בעל החירשת כונס ואינו מוציא לעולם.

פירוש הרמב"ם

( ראה משנה ג' )


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

מוציא את אשתו בגט - דזיקת אחותה הבא מכח קדושין גמורים אוסרתה עליו, ואין כח בקדושין דידיה לדחות היבמה משום אחות אשתו:

ואשת אחיו אסורה לעולם - דחרש לא חליץ. ולכנוס אי אפשר משום אחות אשה:

כונס ואינו מוציא לעולם - דלא אתי גט דידיה ומפקע זיקת יבומי אחיו הראשון יא:

פירוש תוספות יום טוב

מוציא את אשתו בגט וכו'. עיין מ"ש במשנה ט' פ"ד:

מה יעשה חרש בעל חרשת מוציא את אשתו בגט. ופרכינן בגמרא ותיתב גביה קטן אוכל נבלות הוא ואין ב"ד מצווין להפרישו כמ"ש בספ"ט דשבת ומשני גזירה משום התרת יבמה לשוק שיאמרו נפטרה משום אחות אשה. ולא ידעי אינשי דטעמא משום קטן אוכל נבלות הוא:

ואינו מוציא לעולם. ל' הר"ב דלא אתי גט דידיה ומפקע זיקת כו' וכן לשון רש"י ור"ל דלא מפקע נשואיו. שהיו מכח זיקת כו':

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(י) (על המשנה) מה יעשה חרש כו'. ופרכינן בגמרא ותיתב גבי קטן אוכל איסורין הוא ואין ב"ד מצוין להפרישו ומשני גזירה משום התרת יבמה לשוק שיאמרו נפטרה משום אחות אשה ולא ידעי אינשי דטעמא משום קטן אוכל איסורין הוא:

(יא) (על הברטנורא) רש"י ור"ל דלא מפקע נשואיו שהיו מכח זיקת כו':פירושים נוספים