משנה זבחים י א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר קדשים · מסכת זבחים · פרק י · משנה א | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

כל התדיר מחבירו, קודם את חבירו.

התמידים קודמים למוספין, מוספי שבת קודמין למוספי ראש חדש, מוספי ראש חדש קודמין למוספי ראש השנה, שנאמר (במדבר כח), מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה.

נוסח הרמב"ם

כל התדיר מחברו קודם את חברו התמידין קודמין את המוספין מוספי שבת קודמין למוספי ראש חודש ומוספי ראש חודש קודמין למוספי יום טוב של ראש השנה שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה (במדבר כח כג).

פירוש הרמב"ם

כל התדיר מחבירו קודם את חבירו התמידים כו': פירוש תדיר תרגום תמיד תדירא וכל הענין מבואר וכבר נזכר פירושו בתחלת סדר זה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

כל התדיר מחבירו קודם את חבירו. דכתיב מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד. מכדי כתיב מלבד עולת הבוקר, העשויה כבר משמע, מינה שמעינן דתמידין קודמין למוספין, אשר לעולת התמיד למה לי, פשיטא דעולת הבוקר עולת התמיד היא, אלא תלה לך טעם הקדמתה בתדירות כדי שתלמוד לשאר תדירין שיקדימו. דמשום היא גופה לא הוה צריך לפרושי:

פירוש תוספות יום טוב

שנאמר מלבד עולת הבקר וגו'. ועיין בפי' הר"ב מ"ד פ"ד דמנחות ומ"ש שם:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

כל התדיר מחברו וכו':    פ"ט דהל' תמידין ומוספין סי' ב':

שנאמר מלבד עולת הבקר אשר לעולת התמיד תעשו את אלה:    כך צ"ל. ואיתא בתוס' פ' שני דייני דף ק"ו:


פירושים נוספים