משנה זבחים י רמבם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

נוסח הרמב"ם[עריכה]

(א) כל התדיר מחברו - קודם את חברו.

התמידין - קודמין את המוספין,
מוספי שבת - קודמין למוספי ראש חודש,
ומוספי ראש חודש - קודמין למוספי יום טוב של ראש השנה,
שנאמר: "מלבד עולת הבקר, אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה" (במדבר כח כג).


(ב) כל המקודש מחברו - קודם את חברו.

דם חטאת - קודם לדם עולה,
מפני שהוא מרצה.
אברי עולה - קודמין לאימורי חטאת,
מפני שהן כליל לאישים.
חטאת - קודמת לאשם,
מפני שדמה ניתן על ארבע קרנות, ועל היסוד.
אשם - קודם לתודה, ולאיל נזיר,
מפני שהוא קודשי קדשים.
תודה, ואיל נזיר - קודמין לשלמים,
מפני שהן נאכלין ליום אחד, וטעונין לחם.
שלמים - קודמין לבכור,
מפני שהן טעונין מתן ארבע, סמיכה, ונסכים, ותנופת חזה ושוק.


(ג) הבכור - קודם למעשר,

מפני שקדושתו מרחם, ונאכל לכהנים.
המעשר - קודם לעופות,
מפני שהוא זבח,
ויש בו קודשי קדשים - דמו, ואימוריו.


(ד) העופות - קודמין למנחות,

מפני שהן מיני דמים.
מנחת חוטא - קודמת למנחת נדבה,
מפני שהיא באה על חטא.
חטאת העוף - קודמת לעולת העוף,
וכן בהקדשה.


(ה) כל החטאות שבתורה - קודמות לאשמות,

חוץ מאשם מצורע - מפני שהוא בא על ידי הכשר.
וכל האשמות שבתורה -
באין בני שתים,
ובאין בכסף שקלים,
חוץ מאשם נזיר, ומאשם מצורע -
שהן באין בני שנתן,
ואין באין בכסף שקלים.


(ז) ובכולם - הכהנים רשאין לשנות באכילתן,

לאוכלן - צלויין, שלוקין, ומבושלין,
ולתת לתוכן - תבלי חולין, ותבלי תרומה,
דברי רבי שמעון.
רבי מאיר אומר:
לא יתן לתוכן תבלי תרומה - שלא יביא את התרומה לידי פסול.


(ו) כשם שקודמין בהקרבתן - כך קודמין באכילתן.

שלמים של אמש, ושלמים של יום - של אמש קודמין.
שלמים של אמש, וחטאת ואשם של יום -
שלמים של אמש קודמין - דברי רבי מאיר.
וחכמים אומרין: חטאת קודמת - מפני שהיא קודשי קדשים.


(ח) אמר רבי שמעון:

אם ראית שמן, שהוא מתחלק בעזרה -
אין אתה צריך לשאול מה הוא,
אלא - מותר רקיקי מנחות ישראל, ולוג שמן של מצורע.
אם ראית שמן, שניתן על גבי האישים -
אין אתה צריך לשאול מה הוא,
אלא - מותר רקיקי מנחת כהנים, ומנחת כוהן משיח,
שאין מתנדבין שמן.
רבי טרפון אומר: מתנדבין שמן.


הדף הראשי של משנה זבחים י

משנה זבחים, פרק י':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב