משנה בכורים א ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק א · משנה ט | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

ומניין שהוא חייב באחריותן עד שיביא להר הבית? שנאמר (שמות כג, יט): "ראשית בכורי אדמתך תביא בית יי אלהיך", מלמד שחייב באחריותם עד שיביא להר הבית.

הרי שהביא ממין אחד וקרא, וחזר והביא ממין אחר, אינו קורא.

משנה מנוקדת

[עריכה]

וּמִנַּיִן שֶׁהוּא חַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָן עַד שֶׁיָּבִיא לְהַר הַבַּיִת?

שֶׁנֶּאֱמַר (שמות כג, יט): "רֵאשִׁית בִּכּוּרֵי אַדְמָתְךָ תָּבִיא בֵּית יְיָ אֱלֹהֶיךָ";
מְלַמֵּד שֶׁחַיָּב בְּאַחֲרָיוּתָם עַד שֶׁיָּבִיא לְהַר הַבַּיִת.
הֲרֵי שֶׁהֵבִיא מִמִּין אֶחָד וְקָרָא,
וְחָזַר וְהֵבִיא מִמִּין אַחֵר,
אֵינוֹ קוֹרֵא:

נוסח הרמב"ם

ומנין שהוא חייב באחריותן,

עד שיביאם להר הבית -
שנאמר:
"ראשית ביכורי אדמתך, תביא בית ה' אלוהיך" (שמות כג יט שמות לד כו),
מלמד שהוא חייב באחריותן,
עד שיביאם להר הבית.
הרי שהביא, ממין אחד - וקרא,
חזר והביא, ממין אחר -
הרי זה - אינו קורא.

פירוש הרמב"ם

כבר בארנו אמרם, פעם אחת אתה מגיד ולא פעם שניה, ולפיכך כיון שקרא פעם אחת, לא יחזור ויקרא פעם שניה:

פירוש רבינו שמשון

והביא ממין אחר הרי זה אינו קורא. אמרינן בירושלמי (שם) למי נצרכה לרבי יהודה דאמר מגיד וחוזר ומגיד ואמרינן בירושלמי א"ר יונתן תני רבי שמעון בר יוסי ואמרת ושמחת הוי אומר על השמחה כלומר שיש שמחה במין הראשון אי נמי קאי אניטמא בעזרה דאינו קורא דכיון דנטמאו ליכא שמחה.

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרי שהביא ממין אחד וקרא - לא נצרכה אלא לר' יהודה, דאמר לעיל מגיד וחוזר ומגיד, קא משמע לן דמודה רבי יהודה דאדם אחד אינו מגיד וחוזר ומגיד:

פירוש תוספות יום טוב

פירוש עיקר תוספות יום טוב

.אין פירוש למשנה זו

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

ומנין שהוא חייב באחריותן ער שיביאם להר הבית:    פי' בתוספות יום טוב לאו דוקא עד הר הבית ממש אלא כלומר לבית המקדש ר"ל עד העזרה וכתבתי במתני' דלעיל באורך:

תפארת ישראל

יכין

אינו קורא:    דכת' ראשית ולר' יהודה אצטריך דס"ל במ"ז מגיד וחוזר ומגיד קמ"ל הכא דהוא עצמו לא:

בועז

פירושים נוספים