משנה בכורים א ז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר זרעים · מסכת בכורים · פרק א · משנה ז | >>

לחצו כאן למהדורת ויקיטקסט המבוארת

[עריכה]

הפריש ביכוריו ומכר שדהו, מביא ואינו קוראט.

והשני, מאותו המין אינו מביא.

ממין אחר, מביא וקורא.

רבי יהודה אומר, אף מאותו המין מביא וקורא.

משנה מנוקדת

[עריכה]

הִפְרִישׁ בִּכּוּרָיו וּמָכַר שָׂדֵהוּ,

מֵבִיא וְאֵינוֹ קוֹרֵא.
וְהַשֵּׁנִי,
מֵאוֹתוֹ הַמִּין אֵינוֹ מֵבִיא.
מִמִּין אַחֵר, מֵבִיא וְקוֹרֵא.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר:
אַף מֵאוֹתוֹ הַמִּין, מֵבִיא וְקוֹרֵא:

נוסח הרמב"ם

הפריש את ביכוריו, ומכר את שדהו - מביא ואינו קורא.

השני מאותו המין - אינו מביא; ממין אחר - מביא וקורא.
רבי יהודה אומר: אף מאותו המין - מביא וקורא.

פירוש הרמב"ם

השני הוא אותו שקנה הקרקע, ואינו מביא מאותו המין שהביא הראשון [עיין תוי"ט] וקרא, ואמר השם יתברך בפרשת בכורים "הגדתי היום לה'"(דברים כו, ג), ואמרו פעם אחת אתה מגיד ולא שתי פעמים.

ורבי יהודה אומר, הני מילי באדם אחד, אבל בשני בני אדם מגיד וחוזר ומגיד, ואינה הלכה:

פירוש רבינו שמשון

והשני. אותו שקנה מאותו המין שהביא הראשון אינו מביא ומפרש בירושל' (הל' ז) מה טעמייהו דרבנן דכתיב הגדתי היום פעם אחד הוא מגיד ולא שתי פעמים ופריך ולית ליה לרבי יהודה כן דאמר אף מאותו המין מביא וקורא ומשני אית ליה באדם אחד אבל בשני בני אדם מגיד וחוזר ומגיד:

פירוש רבי עובדיה מברטנורא

והשני מאותו המין אינו מביא - הקונה את השדה אינו מביא ביכורים מאותה שדה מאותו המין שהביא המוכר, דכתיב (שם) הגדתי היום, פעם אחת מגיד ואינו מגיד שתי פעמים י:

רבי יהודה אומר אף מאותו המין מביא וקורא - דהא דאמרן פעם אחת מגיד ואינו מגיד שתי פעמים, הני מילי באדם אחד, אבל בשני בני אדם מגיד וחוזר ומגיד. ואין הלכה כרבי יהודה:

פירוש תוספות יום טוב

הפריש בכוריו ומכר שדהו מביא ואינו קורא. ואין להקשות הרי נראו ונדחו ולעיל פירש הר"ב והר"ש דירקבו. דבירושלמי מוקים למתניתין שנתן דעתו משעה ראשונה למוכרה והביאו התוס' ר"פ הספינה דף פב:

והשני מאותו המין אינו מביא. פירש הר"ב דכתיב הגדתי היום וכו'. ירושלמי. וצריך לומר דאע"ג דמוכר נמי אינו קורא כל שהביא הוא בכלל הגדתי היום. ומ"ש בפירוש הרמב"ם שהביא הראשון וקורא מלת וקורא מיותרת שאינה במשנה ולא בחבורו פ"ד מהל' בכורים:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ט) (על המשנה) הפריש. א"ל הרי נראו ונדחו ולעיל כתב הר"ב והר"ש דירקבו. ובירושלמי מוקים למתניתין שנתן דעתו משעה ראשונה למוכרה:

(י) (על הברטנורא) וצ"ל דאע"ג דמוכר נמי אינו קורא. כל שהביא הוא בכלל הגדתי היום. תוי"ט:

מלאכת שלמה (שלמה עדני)

פרק זה לוקה בחסר. אנא תרמו לוויקיטקסט והשלימו אותו. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

תפארת ישראל

יכין

מביא ואינו קורא:    ודוקא אם בשעת לקיטת בכורי הראשון כבר הי' בדעתו למכור השדה דאל"כ הו"ל נראה ונדחה וירקבו בכורי הראשון:

והשני:    ר"ל הלוקח:

מאותו המין:    ר"ל ממין ומהשדה שהביא הראשון:

בועז

פירושים נוספים