משנה ביצה ד דפוסים

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

משנה ביצה, פרק ד':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

<< | משנה ביצה ד דפוסים | >>

משנה א[עריכה]

המביא כדי יין ממקום למקום, לא יביאם בסל ובקופה, אבל מביא הוא על כתפו או לפניו.

וכן המוליך את התבן, לא יפשיל את הקופה לאחוריו, אבל מביאה הוא בידו.

ומתחילין בערימת התבן, אבל לא בעצים שבמוקצה.

משנה ב[עריכה]

אין נוטלין עצים מן הסוכה, אלא מן הסמוך לה.

מביאין עצים מן השדה מן המכונס, ומן הקרפף אפילו מן המפוזר.

איזהו קרפף? כל שסמוך לעיר, דברי רבי יהודה.

רבי יוסי אומר: כל שנכנסין לו בפותחת, ואפילו בתוך תחום שבת.

משנה ג[עריכה]

אין מבקעין עצים, לא מן הקורות, ולא מן הקורה שנשברה ביום טוב.

ואין מבקעין לא בקרדום ולא במגירה ולא במגל, אלא בקופיץ.

בית שהוא מלא פירות, סתום ונפחת, נוטל ממקום הפחת.

רבי מאיר אומר, אף פוחת לכתחילה ונוטל.

משנה ד[עריכה]

אין פוחתין את הנר, מפני שהוא עושה כלי.

ואין עושין פחמין ביום טוב, ואין חותכין את הפתילה לשנים.

רבי יהודה אומר, חותכה באור לשתי נרות.

משנה ה[עריכה]

אין שוברין את החרס, ואין חותכין את הנייר לצלות בו מליח.

ואין גורפין תנור וכירים, אבל מכבשין.

ואין מקיפין שתי חביות לשפות עליהן את הקדירה.

ואין סומכין את הקדירה בבקעת, וכן בדלת.

ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר.

משנה ו[עריכה]

רבי אליעזר אומר: נוטל אדם קיסם (משלפניו) לחצוץ בו שיניו, ומגבב מן החצר ומדליק, שכל מה שבחצר מוכן הוא.

וחכמים אומרים: מגבב משלפניו ומדליק.

משנה ז[עריכה]

אין מוציאין את האור לא מן העצים ולא מן האבנים ולא מן העפר ולא מן המים, ואין מלבנין את הרעפים לצלות בהן.

ועוד אמר רבי אליעזר: עומד אדם על המוקצה ערב שבת בשביעית, ואומר: מכאן אני אוכל למחר.

וחכמים אומרים: עד שירשום ויאמר, מכאן ועד כאן.

משנה ביצה, פרק ד':
הדף הראשי מהדורה מנוקדת נוסח הרמב"ם נוסח הדפוסים ברטנורא עיקר תוספות יום טוב

<< | משנה ביצה ד דפוסים | >>