מצודות על שמואל ב י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל ב · י · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כאשר עשה וגו'" - אמרו רבותינו ז"ל (במדבר רבה יד א) שהחסד היה שהחיה את אחיו אשר ברח אליו מאת מלך מואב כשהמית את אביו וביתו אחר שהוליכם אליו מן מערת עדולם כמו שכתוב בשמואל א' (כב א)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הלוא" - הנה לא שלח כי אם לרגל את הארץ

"המכבד דוד וגו' בעיניך" - וכי סבור אתה שדוד מכבד את אביך בעיניך על כי שלח לך מנחמים

מצודת ציון

"ולרגלה" - מלשון מרגל ומחפש

"ולהפכה" - תרגם יונתן ולבדקה כי הבודק דבר מה מהפכה מצד אל צד

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחצי" - במחצית ארכם והוא עד שתותיהם

מצודת ציון

"מדויהם" - מלבושיהם כמו (שמואל א יז לח)וילבש שאול וגו' מדיו

"שתותיהם" - הם העגבות שהוא בחצי המלבוש ודוגמתו (ישעיהו כ ד)חשופי שת

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ושבתם" - לביתכם

"וישלח לקראתם" - לאמר להם לשבת ביריחו האמור בסוף המקרא והפסיק לומר הסיבה למה לא באו למלך ואמר כי היו נכלמים ולכן שלח לקראתם

מצודת ציון

"יצמח" - יגדל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נבאשו" - נמאסו כדבר הנבאש

"ואיש טוב" - אנשי איש טוב והוא שם אדון הארץ וכן (שופטים יא ג) וישב בארץ טוב

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"הגבורים" - כמו והגבורים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פתח השער" - מול פתח שער עירם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"פני המלחמה" - פני אנשי המלחמה

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"חזק ונתחזק" - חזק אתה והעם אשר עמך וגם אנו נתחזק

"בעד עמנו" - שלא ילכו בשבי

"ובעד ערי וגו'" - שלא יכבשום האויב

"וה' יעשה הטוב וגו'" - רצה לומר ואם בכל ההתחזקות לא נועיל יעשה ה' הטוב בעיניו ונקבל באהבה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויאספו יחד" - בחשבם שברבת עם ינצחו הם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"חילם" - שם מקום

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"חלאמה" - לחילם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עבדי הדרעזר" - רצה לומר הסרים למשמעתו

מצודת ציון

"וישלימו" - עשו שלום