מצודות על שמואל ב ט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל ב · ט · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הכי יש עוד" - האם יש עוד

מצודת ציון

"הכי" - כי משמש במקום אם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עבדך" - רצה לומר אני עבדך הוא ציבא

"עבד" - עבד כנעני היה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"עוד בן" - עוד נשאר בן

"נכה רגלים" - שבור ברגלו ופסח

"האפס עוד" - וכי אין עוד איש לבית שאול בתמיה הלא בודאי יש עוד ואעשה עמו חסד גדול ומרובה כי כשרוצה להגדיל דבר מה סומכו למלת אלהים וכן (שמואל-א טו) ותהי לחרדת אלהים

מצודת ציון

"האפס" - האין וכן (בראשית מז טו)אפס כסף

"נכה" - ענין שבירה וכן (מלכים ב כג כט)פרעה נכה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"איפה" - איה פה

"בית מכיר" - בבית מכיר ותחסר בי"ת השמוש וכמוהו הרבה

"בלו דבר" - שם מקום לו דבר

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"הנה עבדך" - כי חשב אשר קרא המלך לנקום בו בעבור שאול ולזה אמר הנה עבדך מוכן לקבל כל העונש אשר תגזור

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"אל תירא" - רצה לומר לא קראתיך לגמול עמך רעה כי אם לגמול עמך חסד בעבור אביך

"והשיבותי לך" - אולי לקחם דוד אחרי מות איש בושת בעבור אשתו מיכל היורשת אותו בחשבו שלא נשאר מי היותר קרוב לנחלה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מה עבדך" - מה נחשב עבדך למאומה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת ציון

"נער" - המשרת נקרא נער על שם שדרך הנער לשרת את הזקן

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לבן אדניך" - הוא מיכה האמור למטה שהוא בן מפיבושת אדונו

"בן אדוניך" - בן יהונתן אדוניו

"ועבדת לו" - לצרכו תעבוד את האדמה בחרישה וקצירה

"והבאת" - את התבואה תביא אל הבית

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ומפיבושת" - אף זה מדברי ציבא שאמר אנכי אעשה כדבריך עם היות שעד עתה היה מפיבושת אוכל על שלחני כאחד מבני המלך ולא הצטרך לכל דבר

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"וכל מושב" - כל היושבים והשוכנים בבית ציבא היו עבדים וגו'