מצודות על שמואל א לא

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על שמואל א · לא

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ופלשתים נלחמים" - כאומר נחזור לענין הראשון

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"וידבקו" - השיגום עד שהיו דבוקים להם

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את שאול" - כי בניו כבר הרגו והיתה כל פני המלחמה אליו לבד

"המורים אנשים בקשת" - כמו אנשים המורים בקשת ורצה לומר שמצאו מקומו אשר נטמן בה ופחד מהם שלא יתעללו בו 

מצודת ציון

"המורים" - הזורקים בחצים כמו (לעיל כ לו) אשר אנכי מורה

"ויחל" - מלשון חלחלה ופחד

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ודקרוני והתעללו בי" - רצה לומר דקירות מכאיבות ולהשאר חי ויתעללו בי

"כי ירא" - פחד מה' לשלוח יד במשיחו

"ויפול עליה" - להמית את עצמו

"ודקרני בה" - רצה לומר דקירת מות 

מצודת ציון

"שלוף" - ענין הוצאת חרב מתערה כמו (לעיל יז נא) וישלפה מתערה

"ודקרני" - ענין נעיצה כמו (זכריה יב י)אשר דקרו

"והתעללו" - ענין לעג שחוק ובזיון כמו (במדבר כב כט)כי התעללת בי

"ולא אבה" - ולא רצה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מת" - רצה לומר קרוב למות כי בן איש גר העמלקי השלים מיתתו כמו שכתוב בשמואל ב' (א י)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אנשיו" - עבדיו עושי רצונו

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בעבר העמק" - הוא עמק יזרעאל שהיה סמוך למקום המלחמה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"לפשט" - להסיר בגדיהם כמו (ויקרא ו ד)ופשט את בגדיו

"נופלים" - רוצה לומר נופלים בארץ פגרים מתים

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"כליו" - בגדיו וכלי זיינו

"וישלחו" - את שלוחיהם

"בית עצביהם" - אנשי בית עכו"ם הקרוים עצבים כי מעציבים לב עובדיהם צועקים אליהם ואינם עונים

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת ציון

"עשתרות" - שם עכו"ם מה

"גויתו" - גופו כמו (דנייאל י ו)וגויתו כתרשיש

"תקעו" - תלאו כמו (במדבר כה ד)והוקע אותם לה'

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישמעו אליו" - כמו עליו וחוזר ומפרש את אשר עשו פלשתים לשאול לתקוע גויתו בחומה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וישרפו" - על הבשר יאמר על כי נסרחו ורמה עלתה בהם לזה שרפו אותם או על כלי תשמישו יאמר כי כן הדרך לשרוף כלי תשמישי המלך לבל ישתמש בהם אחר וכן אמרו רבותינו ז"ל שורפין על המלכים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויצומו" - מחמת צער ואבל על כי עזרם במלחמה מול בני עמון כמו שכתוב למעלה (פרק יא) 

מצודת ציון

"האשל" - שם אילן מה

"ויצומו" - התענו