מצודות על עזרא ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על עזרא · ג · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בערים" - היו בערי נחלתם

"כאיש אחד" - ר"ל חיש מהר כביאת איש אחד

מצודת ציון

"ויגע" - כמו והגיע

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בן שאלתיאל" - בן בנו היה כמ"ש (בדברי הימים)

"לעלות עליו עולות ככתוב וגו'" - המה עולות התמיד

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"כי באימה" - כי בעבור האימה והפחד שהיה עליהם מעמי הארצות מהרו בבנין המזבח להקריב בו לה' ולשאול מעמו העזר בעת הבאת הקרבנות

"עולות לבקר ולערב" - הם התמידין

מצודת ציון

"מכונותיו" - מלשון כן ובסיס

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את חג הסוכות" - ר"ל קרבנות החג

"ועולות יום וגו'" - העולות הראויות לכל יום במספר הראוי כמשפט התורה הביאו של כל יום ביומו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואחרי כן" - אחר סוכות הקריבו בו עולות תמיד בתמידות מבלי הפסק ועולות לחדשים וגו'

"ולכל מתנדב" - הקריבו לכל מי אשר התנדב קרבן

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"החלו" - אז התחילו להעלות וגו' אבל לא הקריבו בתמידות עד אחר הסוכות

"לא יסד" - עדיין לא בנו היסוד

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לחוצבים" - המה כורתי האבנים ממקום מחצבם

"ולחרשים" - הם האומנים בוני הקיר

"לצדונים ולצורים" - כי יודעים המה לכרות העצים כמ"ש (במ"א) בבנין שלמה

"אל ים יפוא" - להשיטם עליו ולבוא לירושלים

"כרשיון" - כרשות כורש אשר היה עליהם לבנות את הבית

מצודת ציון

"לצדונים ולצורים" - אנשי צידון וצור

"כרשיון" - הוא מלשון רשות הידוע בדרז"ל

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"בחדש השני" - הוא אייר

"החלו זרובבל וגו'" - התחילו בבנין

"לנצח" - לומר שירה ולנגן בעת הבנין

מצודת ציון

"לנצח" - ענינו נצוח השיר על שם שדרך בעלי השיר לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעת הנעימה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"לנצח על עושה המלאכה" - לנגוש עליהם לבל ירפו ידיהם מן המלאכה

"בני חנדד וגו'" - גם הם היו נוגשים על עושי המלאכה

מצודת ציון

"ואחיו" - חבריו ורעיו

"לנצח" - ענינו נגישה וכפיה והיא מלשון נצחון והתגברות

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"מלובשים" - בבגדי כבוד ובידם החצוצרות

"על ידי דוד" - בההלול האמור ע"י דוד

מצודת ציון

"במצלתים" - עשוי הוא משני כלי נחושת להשמיע קול גדול בהקשתן זה בזה וכן בצלצלי שמע (תהלים קו)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ויענו בהלל" - הרימו קול בהלל וגו' לומר כי טוב להודות לה' כי לעולם מושך חסדו על ישראל

"על הוסד" - כל השמחות הללו היו על אשר הניחו היסוד מבית ה'

מצודת ציון

"ויענו" - ענין הרמת קול כמו וענו הלוים וגו' קול רם (דברים כז)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"את הבית הראשון" - שבנה שלמה

"ביסדו" - בעת יסדו הבית הזה

"בעיניהם" - ר"ל והמה רואים

"בוכים" - היו בוכים על כי היה קטן הרבה מן הבית הראשון

"ורבים" - אשר לא ראו הבית הראשון הם היו מריעים בשמחה להרים קול גדול על שמחת הבנין

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)


מצודת דוד

"ואין העם מכירים" - אותן השומעים לא היו מכירים קול תרועת השמחה מפני קול הבכי

"כי העם" - עם כי העם השמחים היו מריעים תרועה גדולה אבל קול הבכי נשמע עד למרחוק ובטל קול השמחים