מצודות על עזרא ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בערים" - היו בערי נחלתם

"כאיש אחד" - ר"ל חיש מהר כביאת איש אחד 

מצודת ציון

"ויגע" - כמו והגיע

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בן שאלתיאל" - בן בנו היה כמ"ש (בדברי הימים)

"לעלות עליו עולות ככתוב וגו'" - המה עולות התמיד

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי באימה" - כי בעבור האימה והפחד שהיה עליהם מעמי הארצות מהרו בבנין המזבח להקריב בו לה' ולשאול מעמו העזר בעת הבאת הקרבנות

"עולות לבקר ולערב" - הם התמידין 

מצודת ציון

"מכונותיו" - מלשון כן ובסיס

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את חג הסוכות" - ר"ל קרבנות החג

"ועולות יום וגו'" - העולות הראויות לכל יום במספר הראוי כמשפט התורה הביאו של כל יום ביומו

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואחרי כן" - אחר סוכות הקריבו בו עולות תמיד בתמידות מבלי הפסק ועולות לחדשים וגו'

"ולכל מתנדב" - הקריבו לכל מי אשר התנדב קרבן

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"החלו" - אז התחילו להעלות וגו' אבל לא הקריבו בתמידות עד אחר הסוכות

"לא יסד" - עדיין לא בנו היסוד

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לחוצבים" - המה כורתי האבנים ממקום מחצבם

"ולחרשים" - הם האומנים בוני הקיר

"לצדונים ולצורים" - כי יודעים המה לכרות העצים כמ"ש (במ"א) בבנין שלמה

"אל ים יפוא" - להשיטם עליו ולבוא לירושלים

"כרשיון" - כרשות כורש אשר היה עליהם לבנות את הבית 

מצודת ציון

"לצדונים ולצורים" - אנשי צידון וצור

"כרשיון" - הוא מלשון רשות הידוע בדרז"ל

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בחדש השני" - הוא אייר

"החלו זרובבל וגו'" - התחילו בבנין

"לנצח" - לומר שירה ולנגן בעת הבנין 

מצודת ציון

"לנצח" - ענינו נצוח השיר על שם שדרך בעלי השיר לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעת הנעימה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"לנצח על עושה המלאכה" - לנגוש עליהם לבל ירפו ידיהם מן המלאכה

"בני חנדד וגו'" - גם הם היו נוגשים על עושי המלאכה 

מצודת ציון

"ואחיו" - חבריו ורעיו

"לנצח" - ענינו נגישה וכפיה והיא מלשון נצחון והתגברות

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מלובשים" - בבגדי כבוד ובידם החצוצרות

"על ידי דוד" - בההלול האמור ע"י דוד 

מצודת ציון

"במצלתים" - עשוי הוא משני כלי נחושת להשמיע קול גדול בהקשתן זה בזה וכן בצלצלי שמע (תהלים קו)

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויענו בהלל" - הרימו קול בהלל וגו' לומר כי טוב להודות לה' כי לעולם מושך חסדו על ישראל

"על הוסד" - כל השמחות הללו היו על אשר הניחו היסוד מבית ה' 

מצודת ציון

"ויענו" - ענין הרמת קול כמו וענו הלוים וגו' קול רם (דברים כז)

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"את הבית הראשון" - שבנה שלמה

"ביסדו" - בעת יסדו הבית הזה

"בעיניהם" - ר"ל והמה רואים

"בוכים" - היו בוכים על כי היה קטן הרבה מן הבית הראשון

"ורבים" - אשר לא ראו הבית הראשון הם היו מריעים בשמחה להרים קול גדול על שמחת הבנין

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואין העם מכירים" - אותן השומעים לא היו מכירים קול תרועת השמחה מפני קול הבכי

"כי העם" - עם כי העם השמחים היו מריעים תרועה גדולה אבל קול הבכי נשמע עד למרחוק ובטל קול השמחים