מצודות על מלכים ב יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על מלכים ב · יג · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שבע עשרה שנה" - ומקוטעות היו

"בשנת עשרים ושלש" - כי יהואש מלך בתחלת שבע ליהוא ויהוא מת בסוף כ"ח למלכו והוא כ"ב ליהואש ובתחלת השנה הבאה מלך יהואחז אם כן היא כ"ג ליהואש

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כל הימים" - כל ימי יהואחז

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי ראה וגו'" - ולולי זאת לא היתה תפלתו כדאי להתקבל 

מצודת ציון

"ויחל" - ויתפלל

"לחץ" - דחק

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מושיע" - יהואש בנו היה המושיע כמו שזכר אחרי זה בימי מלכות יהואחז התחילה התשועה 

מצודת ציון

"שלשום" - יום השלישי שלפני היום

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אך לא סרו" - חוזר על המקרא שלפניו לומר אף שחילה יהואחז את פני ה' אך לא סרו הוא ועמו מחטאת בית ירבעם והיה התפילה עם אחיזת העון

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כעפר לדש" - כעפר הנידש ברגלי אדם

"כי לא השאיר" - כי בעבור זה לא השאיר ארם ליהואחז עם וגו' 

מצודת ציון

"לדוש" - מלשון דישה וכתישה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וגבורתו" - בהלחמו ביתר העמים זולת ארם

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שש עשרה שנה" - מספר השנים ההם מלך אחרי מות אביו

"בשנת שלשים ושבע" - כי יהואש מלך ישראל מלך בחיי אביו ב' שנים לפי שבאה על ידו תשועה כמו שכתוב למעלה לזה המליכו בחייו שתי שנים והלא יהואחז מלך בכ"ג ליואש מלך יהודה וימי מלכותו י"ז שנים מקוטעות וכלו אם כן בל"ט ליואש מלך יהודה והלא יהואש מלך ישראל מלך בחיי אביו ב' שנים הרי מלך בל"ז ליואש מלך יהודה

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויתר וגו'" - אף שאחרי זה יספר עוד ממעשה יואש ואף שתי המקראות האלו אמורים שם ואולי לפי שרמז עליו בקצרה שיהיה מושיע לישראל מיד ארם וסמכה לספורי אביו כי באה בתפלתו ואף התחילה בימי מלכותו ולזה ראה להזכיר כל מעשיו בקצרה עד אחר מותו וחוזר שוב לפרש מעשיו בארוכה ועד אחר מותו

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אבי אבי וגו'" - רבי רבי שעזר ישראל בתפלתו כרכב ופרשים

"אשר ימות בו" - אשר היה מעותד למות מחולי זה

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הרכב" - הנח ידך על הקשת ותפוש בו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"באפק" - במקום אפק תכה אותם עד תכלם

"ויור" - שמע לו וירה

"ויאמר" - בעת שירה אמר הנביא חץ תשועה וגו' רצה לומר על ידי החץ יהיה תשועה המיוחדת לה' לבוא מאתו ובאיזה עם יפול החץ שיהיה על ידו תשועה לישראל בארם יפול החץ

"ירה" - השלך החצים מהקשת

"קדמה" - אל מול ארם היושב מקדם כמו שנאמר (ישעיהוו ט יא) ארם מקדם 

מצודת ציון

"ירה ויור" - ענין השלכת חצים

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמוד" - פסק מלהשליך עוד

"הך ארצה" - השלך עם הקשת את החצים לארץ

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"להכות חמש וגו'" - היה לך להכות חמש וגו' ואז היית מכלה את ארם

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בא שנה" - תרגם יונתן במיעל שתא רצה לומר בתחילת השנה בעוד הארץ מלאה דשאים למאכל בהמתם

"יבואו בארץ" - היו רגילין לבוא בארץ לשלול שלל

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויחי" - המת ההוא וזהו על כי לא רצה אלישע שישכב אצלו

"בקבר" - סמוך להקבר

"וילך ויגע" - כאשר השליכוהו נתגלגל עד הקבר ונגע בעצמות אלישע

"ויהי הם" - רצה לומר פעם אירע כשהיו קוברין איש אחד ראו גדוד מואב בא

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד עתה" - רצה לומר עד עולם כי כל הקורא במקרא הזה כל אחד בזמנו אומר עד עתה 

מצודת ציון

"ויחן" - מלשון חנינה וחמלה

"ולא אבה" - ולא רצה

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"וימת חזאל" - בכדי לבוא תשועה לישראל מת חזאל ומלך בן הדד ובימיו נושעו