מצודות על יהושע ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שם" - אצל הירדן

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שלשת ימים" - וכמו שנאמר (לעיל א יא) בעוד שלשת ימים כו'

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ואתם" - ואז אתם תסעו

"ארון ברית ה'" - הארון שבו הלוחות שכרת ה' ברית עם ישראל בעת אשר נתנם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"למען וגו'" - מוסב למקרא שלפניו לומר לכו אחר הארון למען תדעון הדרך כי לא עברתם בה מעולם

"כאלפים" - אלפים מצומצמים שנאמר במדה והכ"ף באה לאמיתת הדבר וכן (בראשית כה לא) מכרה כיום

"וביניו" - ובין הארון 

מצודת ציון

"מתמול" - כמו מאתמול

"שלשום" - יום השלישי שלפני היום הזה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי מחר וגו' נפלאות" - ולזה מהראוי להיות אז קדושים וטהורים מטומאה

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר ידעון" - על ידי הנפלאות אשר אעשה על ידך 

מצודת ציון

"אחל" - מלשון התחלה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עד קצה" - בקצהו המערבי

"בירדן תעמודו" - ולא תצאו מיד אל החרבה

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בזאת" - בהפלא שהולך ומפרש 

מצודת ציון

"והורש יוריש" - מענין גרושין כמו (שם א כ) ויורש משם

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אדון וגו'" - רצה לומר של אדון וגו'

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"קחו לכם" - להיות הם במקום כולכם לעמוד קרוב לארון ויראו הם כי כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתו המים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ויעמדו" - המים אשר יבואו לאחר זה אל מקום הכריתה יעמדו שם נד אחד

"והיה כנוח" - מוסב למעלה לומר שהמה יראו כאשר ינוח כפות רגלי הכהנים מיד יכרתון המים היורדים עתה מלמעלה וילכו להם 

מצודת ציון

"נד" - תל וקבוץ אחת וכן (שמות טו ח) נצבו כמו נד נוזלים

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"בקצה המים" - בעבר המזרחי

"והירדן מלא" - בא להגדיל הנס ולומר אף שמי הירדן מרובים הם שאפילו בכל ימי קציר שדרך מי הנהרות להתמעט היה הוא מלא על כל שפתיו 

מצודת ציון

"גדותיו" - הם שפתי הנהר סביב המים כמו (ישעיהו ח ז)והלך על כל גדותיו

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"תמו נכרתו" - המים ההם תמו ממקומם ונכרתו והלכו להם ונשאר המקום חורב ויובש

"והיורדים" - המים שירדו קודם הכריתה לצד ים הערבה והוא ים המלח

"הרחק מאוד" - הנד ההוא היה רחוק מאוד מהעיר ששמה אדם העומדת בצד צרתן

"ויעמדו" - מוסב למעלה (פסוק טז) לומר הנה עם כל רבוי המים עמדו היורדים מלמעלה אחר הכריתה וקמו נד אחד 

מצודת ציון

"תמו" - מלשון תם והשלמה

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"הכן" - רצה לומר עמדו מוכן ומתוקן דרך קבע עד עברו כולם

"ויעמדו" - לא יצאו מיד מן הירדן רק עמדו בעבר המערבי עד עברו כולם וכאשר צוה