מצודות על הושע יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מצודות על הושע · יד

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"עולליהם" - קטניהם יתבקעו ע"י הבבליים וגם הנשים ההרות יתבקעו כרסם להוציא הולדות

"תאשם שומרון" - תהיה שממה כי מרדה באלהיה 

מצודת ציון

"תאשם" - מלשון שממון

"מרתה" - מלשון מרי ומרד

"עולליהם" - קטניהם

"ירוטשו" - ענין בקיעה כמו ועולליהם תרטש (מלכים ב' ח)

"והריותיו" - הנשים ההרות

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"שובה ישראל" - לכן שובה ישראל וגו' כי בעבור עוונך בא לך מכשול הצרה הזאת

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ונשלמה פרים שפתינו" - ר"ל במקום הקרבנות פרים נשלם בו וידוי שפתינו

"כל תשא עון" - הוא הפוך כל עון תשא ר"ל אמרו בתפלה מחול כל העון ובמקום העון קח טוב תמורתו כלומר מעשה הטוב שעשינו יגין מול העון

"קחו עמכם דברים" - איני שואל מכם זבחים ועולות אלא קחו עמכם דברים שתתוודו לפניו ובזה תשובו אל ה'

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אשר בך" - ר"ל כי ידענו אשר לבד בעזרתך ימצא היתום רחמים וחמלה עם כי חשש כוחו להתחזק מעצמו

"ולא נאמר עוד אלהינו וגו'" - ר"ל הפסל הנעשה במעשה ידינו לא נקבל עוד לאלוה

"אשור לא יושיענו" - גם אמרו אשור וגו' ר"ל עוד לא נבקש עזרה מאשור

"על סוס לא נרכב" - ר"ל לא נבטח עוד בגבורת הסוס במלחמה

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"כי שב אפי ממנו" - ותשאר א"כ האהבה הראשונה

"אוהבם נדבה" - ואז אאהב אותם בנדבת לבי אף שאינם ראויים אל אהבה כי הוידוי די להסיר האיבה ולא להביא אהבה

"ארפא משובתם" - כאשר יאמרו כן אז אסלח על מה שהלכו בדרך שובב ומרדו בי 

מצודת ציון

"משובתם" - ענין מרידה והליכה בדרכי הלב כמו שובו בנים שובבים (ירמיהו ג)

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"יפרח כשושנה" - יעלה פרחי' נעים כשושנה ושרשיו יתפשטו כשרשי עצי לבנון

"אהיה כטל לישראל" - ר"ל לא תפסוק אהבתי מהם כמו שאין הטל נעצר מעולם 

מצודת ציון

"כשושנה" - הוא הורד

"ויך" - יאמר כן בדרך השאלה על התפשטות ודוגמתו ומחה על כתף ים כנרת (במדבר לד)ומחה הוא תרגום של מכה

"כלבנון" - שם יער

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"ילכו יונקותיו" - ענפיו יתפשטו למרחוק והוד יפיו יהיה כאילן זית שעליו לחים כל השנה וריחו יהיה נודף כריח לבנון המריח ביותר לפי מרבית העשבים והאילנות הגדילים שמה ר"ל יהיו משופעים בהרבה מיני טובות 

מצודת ציון

"יונקותיו" - ענפיו הרכים וכן ויעל כיונק לפניו (ישעיהו נג)

"הודו" - ענין הדר ונאה

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"זכרו" - זכרון שמו יהיה כיין הגדל בלבנון המוזכר לשבח

"ויפרחו" - ירבו פרחים

"יחיו דגן" - יחיו את עצמם בנחת ועדן כדגן המחיה את הבריות

"ישובו יושבי בצלו" - אלו שישובו ויחסו בצלו של מקום יהיה בשובה ונחת 

מצודת ציון

"ישובו" - ענין ההשקט ומרגוע כמו בשובה ונחת (שם ל)

"יחיו" - ענין השבת הנפש מן החולשה ודומה לו עד חיותם (יהושע ה)

"דגן" - כדגן ותחסר כ"ף הדמיון וכן ייטיב גהה (משלי יז) ומשפטו כגהה

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אני כברוש רענן" - ר"ל כמו ברוש הלח והרטוב שכופפין ראשו אצל שרשיו כן אני שוכן מרום ואני משפיל עיני להשגיח בך וכל פרי הצלחתך נמצא לך ממני

"ואשורנו" - אסתכל ואשגיח בו לתת לו די מחסוריו

"אני עניתי" - ר"ל אז אני אענה לו על כל מה שישאל ממני

"אפרים וגו'" - ר"ל כשיאמר אפרים מה לי עוד לפנות אל העבודת כוכבים הלא עתה טוב לי מאז 

מצודת ציון

"לעצבים" - הם העכו"ם

"עניתי" - מלשון עניה ותשובת שאלה

"ואשורנו" - ענין הבטה וראיה כמו אשורנו ולא קרוב (במדבר כד)

"כברוש" - שם אילן

"רענן" - ענין לחות ורטיבות כמו בשמן רענן (תהלים צב)

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"מי חכם" - כהתימו דברי תוכחותיו אמר מי שהוא חכם יבין אלה הדברים ואם הוא נבון להבין דבר מתוך דבר ידע וישכיל אשר דרכי ה' המה ישרים אין בהם נפתל ועקש וצדיקים ילכו בהם כדרך מהלכם מבלי כשלון אבל הפושעים יכשלו בהם כאלו היה בהם מקום נפתל ועקש כי יצר מחשבות לבם יסלף להם הדרכים ולא כן אל הצדיקים המיישרים ארחותם