מלבי"ם על ירמיהו לט

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · מלבי"ם על ירמיהו · לט · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"בחדש העשירי" עקר הספור בא לקמן סי' נ"ב ופה ר"ל שנבואת ירמיה נתקיימה, ורי"א פי' שהגם שהבקעה העיר בתמוז לא נכנסו עד ז' אב שכל החדש היו היהודים נלחמים עליה עד שלחצם הרעב, "בחדש העשירי (בעשור לחדש" מ"ב כ"ה, ולקמן נ"ב ד' יחזקאל כ"ד א'), "ויצרו", ויבנו עליה דיק סביב (שם ושם):

 

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"בתשעה לחדש" (ולא היה לחם לע"ה ותבקע העיר, שם) ר"ל שע"י הרעב נבקעו העם לצאת אל מלך בבל, ועי"כ.

 

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"ויבואו כל שרי בבל" ונכנסו לפנים מן החומה:

 

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"ויהי כאשר ראם" (וזה היא הבקעת העיר שנזכר במלכים ולקמן שהיה בקיעה שנית בלילה דרך שער בין החומתים):

 

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"ואת בית המלך", זה היה בחדש החמישי ע"י נבוזראדן (מלכים ולקמן נ"ב):

 

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"ואת יתר העם הנשארים", ר"ל חוץ לעיר, ובמלכים ולקמן שם ואת יתר ההמון:

 

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"אשר אין להם מאומה", כי ידע שאלה לא ימרדו בו כי הוא נתן להם כרמים וכו':

 

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"ואל תעש לו מאומה רע", ר"ל מה שרע בעיניו הגם שאתה תעשהו לטובתו לא תעשה רק ככל אשר יאמר:

 

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


(יג-יד) "וישלח נבוזראדן" וכו' "וישלחו", מ"ש וישלח, היינו המלך שלח את נבוזראדן וכל רבי מלך בבל, והם שלחו שלוחיהם ויקחו את ירמיה להוציאהו אל הבית, שנתנו לו בית לשבת, וגם היה חפשי וישב בתוך העם כרצונו:

 

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק 

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"לרעה ולא לטובה", כי עד עתה היה הרעה לתכלית הטובה כדי שעי"כ ישובו וייטיב עמהם, אבל עתה נגזר גז"ד והוא רק לרעה, כי אחרי ההתראה האחרונה שהתרה ירמיה בצדקיה ולא שמע לדבריו מאז היה מוכרח שתחרב העיר בכל אופן, וכמש"ש בסוף סימן הקודם, "והיו לפניך ביום ההוא", שלא תפלט מן העיר ותראה את הרעה, ובכ"ז.

 

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"והצלתיך ביום ההוא", אם מן האויבים שי"ל בין השרים שלא תנתן בידיהם, ואם מחרב הכשדים:

 

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק


"כי מלט אמלטך" ע"י השגחה יען שבטחת בי: