מדרש תנחומא בשלח טו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · מדרש תנחומא · בשלח טו · >>


הוסף ביאור

טו.    [ עריכה ]
ימינך ה' ימינך ה' פשוטה לקבל שבים, שנתת ארכה לדור המבול לעשות תשובה, שנאמר (בראשית ו, ג): "לא ידון רוחי באדם לעולם", ולא גמרת עליהם כלייה, עד שהשלימו רשעתן לפניך. וכן אנשי המגדל, נתת להם ארכה לעשות תשובה, ולא גמרת עליהן כלייה, עד שהשלימו רשעתן לפניך, שנאמר: (שם יא, ו) "ועתה לא יבצר מהם". ואין ועתה אלא תשובה, שנאמר (דברים י, יב): "ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל" וגו'. (שם ד, א) "ועתה ישראל שמע אל החקים". "ועתה שמע" (ישעיה מד, א). וכן אנשי סדום, נתת להם ארכה, (בראשית יח, כ) "ויאמר ה' זעקת סדום ועמורה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד", (שם, כא) "ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה" וגו', ולא גמרת עליהן כלייה, עד שהשלימו רשעתן לפניך. (שם יט, כד) "וה' המטיר על סדום". עשו תשובה: מטר. ואם לאו: גפרית ואש. וכן במצרים, לקו במכות אולי יעשו תשובה. כיון שלא עשו תשובה, לא נשאר בהם עד אחד. ימינך ה' נאדרי בכח, ימינך למה שני פעמים? אלא, כשישראל עושין רצונו של מקום, עושין שמאל ימין. וכשאין עושין רצונו, כביכול עושין ימין שמאל, שנאמר (איכה ב, ג): "השיב אחור ימינו". "ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל" (תהלים קיח, טז). כשהן עושין רצונו של מקום: (שם קכא, ד) "הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל". לא עשו רצונו: (שם עח, סה) "העירה, אל תזנח לנצח, ויקץ כישן ה' כגיבור מתרונן מיין". וכשהן עושין רצונו: "חמה אין לי" (ישעיה כז, ד). אין עושין רצונו: "וחרה אף ה'" (דברים יא, יז). כשהן עושין רצונו: "ה' ילחם לכם". אין עושין רצונו: "ויהפך להם לאויב" (ישעיה סג, י), ולא עוד, אלא הופך רחמנותו לאכזריות, "היה ה' כאויב בלע ישראל" (איכה ב, ה). תרעץ אויב, לעתיד לבא. וכן הוא אומר (חבקוק ג, יב): "בזעם תצעד ארץ". תרעץ אויב, זה אדום, שנאמר (יחזקאל לו, ב): "יען אמר האויב עליכם האח":