מ"ג שיר השירים ב ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
שְׂמֹאלוֹ תַּחַת לְרֹאשִׁי וִימִינוֹ תְּחַבְּקֵנִי.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
שְׂמֹאלוֹ֙ תַּ֣חַת לְרֹאשִׁ֔י וִימִינ֖וֹ תְּחַבְּקֵֽנִי׃

תרגום (כל הפרק)

כד הוו עמא בית ישראל אזלין במדברא הוו ענני יקרא מסחרן להון ארבעה מארבע רוח עלמא בגין דלא ישלוט בהון עינא בישא וחד מן עלויהון בגין דלא ישלוט בהון שרבא ושמשא ואוף לא מטרא וברדא וחד מלרע להון די הוה מסובר יתהון היכמה דמסובר תורבינא ית ינקא בעטפיה וחד הוה רהיט קדמיהון מהלך תלתא יומין למככא טוריא ולמדלי משריא וקטיל כל חיון קלן ועקרבין די במדברא והוה מאלל להון אתר כשר למבת בגין דהוו עסיקין באולפן דאוריתא דאתיהיבת להון ביד ימינא דיי:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמאלו תחת לראשי" - במדבר "וימינו תחבקני" - דרך ג' ימים נוסע לתור להם מנוחה ובמקום המנוחה מוריד להם מן ושלו כל זה אני זוכרת עתה בגלותי וחולה לאהבתו

אבן עזרא

לפירוש "אבן עזרא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

===הפעם הראשונה=== שמאלו תחת לראשי - עולת הערב והבקר:

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

משל:

(ו) "שמאלו". והדוד מתחבר עמה באהבה:

מליצה:

(ו) "שמאלו" מצייר דבקת נפש שלמה ברוח העליון כמ"ש ישקני מנשיקות פיהו. והנה הנהגת ה' בדרך הטבע תכונה בשם שמאל ועלילותיו הפלאיים יכונו בשם ימין בכתבי הקדש וכן מה שתשיג הנפש ע"י הנבואה שאז יוליך לימינה זרוע תפארתו שהוא הענין הנסיי יכונה שמחבק את נפשו בימינו וזרוע עוזו וזה נגד סמכוני באשישות, ומה שישיג אח"כ בדרך ההשכלה והעיון יכונה שישים שמאלו תחת ראשה ויתמכה בהשכלתה ויאמר כי השמאל יהיה מצע תחתיו תחת לראשו כמ"ש רפדוני בתפוחים כי תהיה תחת ההשגחה הקדושה שישיג ברוח הקדש והימין שהיא ההשגה ההשגחיית הנסיית תחבקה כי היא תהיה העקר [אולם יען שההשגה השכליית תוקדם קדימה זמניית על הנבואיית ואין הנבואה שורה אלא על המוכנים לה בחכמה וביראת ה' ע"כ הקדים השמאל בסדר מאמרו]:

מדרש רבה (כל הפסוק)


ו.    [ עריכה ]
שמאלו תחת לראשי אלו לוחות הראשונים. וימינו תחבקני אלו לוחות השניים. דבר אחר: שמאלו תחת לראשי זו ציצית. וימינו תחבקני אלו תפילין. דבר אחר: שמאלו תחת לראשי זו קריאת שמע. וימינו תחבקני זו תפילה. דבר אחר: שמאלו תחת לראשי זו סוכה. וימינו תחבקני זה ענן שכינה, לעתיד לבא. הדא הוא דכתיב: (ישעיהו ס') לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם, ולנגה הירח לא יאיר לך. מי מאיר לך? (שם) והיה לך ה' לאור עולם. דבר אחר: שמאלו תחת לראשי זו מזוזה. תני רבי שמעון בן יוחאי: "וכתבתם על מזוזות ביתך" ביאתך מן השוק, לביתך. אמר רבי יוחנן: כתיב: (שמות כ"ו) ושמת את השולחן מחוץ לפרוכת וגו'. ואינו כן, אין אדם מניח את המנורה משמאל, כדי שלא תהא מעכבת הימין?! אין אדם מניח את השמאל תחת הראש, ומחבק בימין. אמר רבי אחא: רבי יוחנן מייתי לה מן הדא קרייה: (דברים י"א) לאהבה את ה' אלוהיך ולדבקה בו. אי זהו דיבוק? שמאלו תחת לראשי.