מ"ג יהושע ב יב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


<< · מ"ג יהושע · ב · יב · >>

מקרא

כתיב (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
ועתה השבעו נא לי ביהוה כי עשיתי עמכם חסד ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד ונתתם לי אות אמת

מנוקד (נוסח הפסוק לפי מהדורת וסטמינסטר):
וְעַתָּה הִשָּׁבְעוּ נָא לִי בַּיהוָה כִּי עָשִׂיתִי עִמָּכֶם חָסֶד וַעֲשִׂיתֶם גַּם אַתֶּם עִם בֵּית אָבִי חֶסֶד וּנְתַתֶּם לִי אוֹת אֱמֶת.

עם טעמים (נוסח הפסוק לפי מקרא על פי המסורה):
וְעַתָּ֗ה הִשָּֽׁבְעוּ־נָ֥א לִי֙ בַּֽיהֹוָ֔ה כִּֽי־עָשִׂ֥יתִי עִמָּכֶ֖ם חָ֑סֶד וַעֲשִׂיתֶ֨ם גַּם־אַתֶּ֜ם עִם־בֵּ֤ית אָבִי֙ חֶ֔סֶד וּנְתַתֶּ֥ם לִ֖י א֥וֹת אֱמֶֽת׃

תרגום יונתן

לדף התרגום על כל הפרק

וּכְעַן קַיְימוּ כְעַן לִי בְּמֵימְרָא דַייָ אֲרֵי עֲבָדִית עִמְכוֹן טִיבוּ וְתַעְבְּדוּן אַף אַתּוּן עִם בֵּית אַבָּא טִיבוּ וְתִתְּנוּן לִי אָת דִקְשׁוֹט:

רש"י

לפירוש "רש"י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אות אמת" - שתעשו כשתבאו ותכבשו את העיר שתכירו האות ותחיוני

רד"ק

לפירוש "רד"ק" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עשיתי עמכם חסד" - החסד הוא הטובה שיעשה אדם עם אחר שאין לו גמול עליו.

והיא עשתה עמהם חסד בהחביאה אותם, כי הם לא גמלוה טובה עד הנה, לפיכך אמרה להם "ועשיתם גם אתם עם בית אבי חסד" ולא אמרה "עמי", כי בהחיותם אותה הוא אמת וחובה עליהם, כי היא החייתה אותם, ובהחיותם בית אביה הוא חסד.

לפיכך אמרו לה הם גם כן "ועשינו עמך חסד ואמת" להחיותה, וחסד להחיות בית אביה.

"אות אמת" - האות שתיתנו לי שתקיימו אותי ואל תכזבו בי.

רבי ישעיה די טראני

לפירוש "רבי ישעיה די טראני" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אוֹת אֱמֶת" – פירוש, תנו לי סימן אמת שלא תרמוני וכל מי שיראה הסימן לא ישלח בנו יד.

מצודות

לפירוש "מצודות" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

 

מצודת דוד

"אות אמת" - סימן אמיתי למען ידעו כל ישראל לבל ישלחו בנו יד

"ועשיתם וגו'" - לזה גם אתם עשו חסד עם בית אבי מבלי הקדמת טובה מהם

"ועתה" - הואיל והדבר ברור

"חסד" - היות כי עדיין לא עשיתם לי טובה מאומה

מלבי"ם

לפירוש "מלבי"ם" על כל הפרק ליתר הפירושים על הפסוק

השאלות (יב - יד) מה שכפלה עם בית אבי חסד ולי אות אמת, והם אמרו ועשינו עמך חסד ואמת, ומה הבדלם? ומה שאמרו אם לא תגידו את דברנו אם כמפ' שהוא האות של

חוט השני, הלא עדיין לא נתנו לה האות הזה?: "ועתה". אמרה הגם כי אחר שתעברו את הירדן לא תחיו כל נשמה, עתה השבעו טרם עברתם את הירדן, שהיה להם רשות לקבל גרים המשלימים עמם, כמ"ש חז"ל (ירושלמי שביעית פ"ו ה"א) שלש פרוזדוגמאות שלח יהושע וכו' הרוצה להשלים ישלים, ובשגם שהתגיירה וקבלה מלכות שמים כמ"ש כי ה' אלהיכם הוא אלהים וכו'. ופרטה בתנאי השבועה ג' דברים. א] "השבעו לי", שהנשבע על דעת חברו אין לו התרה. ב] "השבעו בה'", שהיא שבועה חמורה יותר בהיותה בשם המפורש. ג] "כי עשיתי עמכם חסד", והנשבע על דעת חברו בשביל טובה שעשה לו אין לו התרה: "ועשיתם". ר"ל עקר השבועה אני מבקש בעבור בית אבי, כי עמהם תעשו חסד, כי להם לא חויבתם תשלומי גמול, אבל להחיות

את נפשי זאת חויבתם ולא יקרא חסד רק אמת, ואיני מבקש מכם רק שתתנו אות אמת, שיהיה אות ביני וביניכם שתכירו ביתי בעת הכיבוש. עתה פרשה מהו החסד שיעשו עם בית אבי אביה?:

הגאון מווילנה

לפירוש "הגאון מווילנה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עמכם חסד וגו'" - כי מה שתעשו עמי הוא אמת, ועם בית אבי הוא חסד.

וזה מה שאמרו חז"ל: "המאכיל לחבירו עדשים - מאכילו פטומים", כי מה שאדם עושה טובה לזולתו בחינם הוא חסד, ושילום טובה הוא הנקרא אמת, כי אמת הדבר שמחוייב לשלם, אבל מהראוי לעשות חסד כמו שעשה עמו, על-כן יאכילנו פטומים.

לכן אמרה "והחייתם את בית אבי" - זהו חסד, אבל מה שתחיו את נפשי זהו אמת.

וזהו שאמר הכתוב (מיכה ז כ): "תתן אמת ליעקב חסד לאברהם", כי הבטחה החדשה החדשה שהיתה לאברהם הוא הנקרא חסד, אבל ליעקב הוא אמת, שמאמת הבטחתו שהבטיח לאברהם.

<< · מ"ג יהושע · ב · יב · >>