לבוש אורח חיים תקפה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

לבוש התכלת על אורח חיים (הלכות סדר היום) · לבוש החור על אורח חיים (הלכות שבת ומועדים)
לבוש עטרת זהב גדולה על יורה דעה · לבוש תכריך הבוץ והארגמן על אבן העזר · לבוש עיר שושן על חושן משפט
צפייה בדפוסים הישנים להגהה ולהורדה


<< | עשרה לבושי מלכות · לבוש החור על אורח חיים · סימן תקפה | >>

סימן תקפה בטור אורח חיים ובשולחן ערוך (ערוך השולחן)

ברכת השופר
ובו חמישה סעיפים:
אבגדה

סעיף א[עריכה]

ועומד התוקע לתקוע. ולא משום שהתקיעה הזאת צריכה להיות מעומד, שהרי אינה לשם מצות תקיעת ראש השנה כמו שיתבאר, אלא משום כבוד הציבור צריך התוקע לעמוד. ועומד על הבימה במקום שקורין שם בתורה, ולא יעמוד במקום מושבו, מפני כבוד הציבור. והקהל יושבין, מפני שאין זה עיקר התקיעה, כמו שיתבאר לקמן. אבל בתקיעה שהיא על סדר הברכות שהיא דאורייתא, גם השומע צריך לעמוד, משום דילפינן מקרא שצריך לתקוע מעומד, שנאמר: "יום תרועה יהיה לכם", וילפינן האי לכם מלכם האמור בעומר, דכתיב "וספרתם לכם", וספירה היא מעומד, דכתיב "מהחל חרמש בקמה", והאי קמה מיותר היא, דפשיטא דהנפת חרמש היא על הקמה, לכך אמרו חז״ל: אל תקרי בקמה אלא בקומה. וילפינן מגזירה שוה דלכם, דתקיעה גם כן צריכה להיות בקומה.

סעיף ב[עריכה]

וקודם שיתקע יברך לשמוע קול שופר, ולא לתקוע,