ירושלמי עין משפט ונר מצוה/שבת/פרק ו

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

דף לג עמוד א[עריכה]


1 ו_א מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף א', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ג', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ד', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י':

2 ו_ב מיי' פ י' מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' שי"ד סעיף ח':

3 ו_ג מיי' פ"ב מהל' מקוואות הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ב', סמ"ג לאוין קיא:

4 ו_ד מיי' פ"ב מהל' מקוואות הלכה ה', טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ד', סמ"ג לאוין קיא:


דף לג עמוד ב[עריכה]


5 ו_ה מיי' פ"ב מהל' מקוואות הלכה ט"ו, טור ושו"ע יו"ד סי' קצ"ח סעיף ה', סמ"ג עשין רמח:

6 ו_ו טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף א':

7 ו_ז מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ג:

8 ו_ח מיי' פ ח' מהל' כלים הלכה ז':

9 ו_ט טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ד':


דף לד עמוד א[עריכה]


10 ו_י מיי' פ"ה מהל' יום טוב הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' תקט"ז סעיף ג':

11 ו_יא מיי' פ כ"ב מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ב סעיף י"ג:

12 ו_יב טור ושו"ע יו"ד סי' קנ"ו סעיף ב', טור ושו"ע יו"ד סי' קפ"ב סעיף ו':

13 ו_יג מיי' פי"א מהל' עבודה זרה הלכה ג', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ח סעיף ב':

14 ו_יד מיי' פ"י מהל' כלאים הלכה כ', טור ושו"ע יו"ד סי' ש"א סעיף י"ד, סמ"ג לאוין רפג:

15 ו_טו טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ג':

16 ו_טז מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ד':


דף לד עמוד ב[עריכה]


17 ו_יז מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ח:

18 ו_יח מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ב', טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט':

19 ו_יט טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף י"א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ז:

20 ו_כ מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ב':

21 ו_כא מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

22 ו_כב מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

23 ו_כג מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':


דף לה עמוד א[עריכה]


24 ו_כד מיי' פ כ"ב מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ב סעיף ח':

25 ו_כה מיי' פ כ"ב מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ב סעיף ט':

26 ו_כו מיי' פ כ"ג מהל' שבת הלכה י', טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ז סעיף ד':

27 ו_כז מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ג:

28 ו_כח מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה י"ב, מיי' פ"ז מהל' כלים הלכה י"ג:

29 ו_כט טור ושו"ע או"ח סי' ש"ח סעיף ט"ו:


דף לה עמוד ב[עריכה]


30 ו_ל מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

31 ו_לא טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף ד', טור ושו"ע או"ח סי' ב' סעיף ה':

32 ו_לב מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה כ"ו, טור ושו"ע או"ח סי' רנ"ב סעיף ו':


דף לו עמוד א[עריכה]


33 ו_לג מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ד, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ה:

34 ו_לד טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ו:

35 ו_לה טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ד:

36 ו_לו טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ז:

37 ו_לז טור ושו"ע או"ח סי' שכ"ח סעיף כ"ד:

38 ו_לח מיי' פי"א מהל' עבודה זרה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ח', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ט', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף י':

39 ו_לט מיי' פי"א מהל' עבודה זרה הלכה י"ב, טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ח', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ט', טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף י':

40 ו_מ מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ה', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט':

41 ו_מא מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ג', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י':

42 ו_מב מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ו', מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"א:

43 ו_מג מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה כ"א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף י"ב, סמ"ג לאוין סה:


דף לו עמוד ב[עריכה]


44 ו_מד מיי' פ"ד מהל' כלים הלכה ו':

45 ו_מה מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה א', טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ז':

46 ו_מו מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ה', מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ו', מיי' פ"ט מהל' כלים הלכה ד', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:


דף לז עמוד א[עריכה]


47 ו_מז מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ט', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ד:

48 ו_מח מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ו', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ב':

49 ו_מט מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ח', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ח:

50 ו_נ מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"א, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

51 ו_נא מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף ט"ו:

52 ו_נב מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ב:

53 ו_נג טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ד:


דף לז עמוד ב[עריכה]


54 ו_נד מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ז', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף י"ב:

55 ו_נה מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ח:

56 ו_נו מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"א:

57 ו_נז מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ', טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"א:


דף לח עמוד א[עריכה]


58 ו_נח מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ב:

59 ו_נט מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ב, טור ושו"ע או"ח סי' ש"ג סעיף כ"ב:

60 ו_ס מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ו:

61 ו_סא מיי' פכ"ה מהל' כלים הלכה י"ט:

62 ו_סב טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ז:

63 ו_סג טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף ט"ז:

64 ו_סד מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה ט"ו, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ':


דף לח עמוד ב[עריכה]


65 ו_סה מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ג, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ז:

66 ו_סו מיי' פ י"ט מהל' שבת הלכה י"ח, טור ושו"ע או"ח סי' ש"א סעיף כ"ג:

67 ו_סז טור ושו"ע יו"ד סי' קע"ט סעיף ד':


דף לט עמוד א[עריכה]

דף לט עמוד ב[עריכה]

הדרן עלך במה אשה