חידושי הרמב"ן על הש"ס/שבועות/פרק ח

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי

דף זה נוצר מתוך המרת סריקת קבצים אוטומטית בתוכנת OCR. דרושה הגהה מלאה. יתכנו טעויות הקלדה, השמטות, ערבובי משפטים ושורות. יש לעבור ולהגיה את הטקסט מלמעלה למטה (רצוי מול צפיית טקסט מקורי) ולהזיז תבנית זו למקום שבו בוצעה ההגהה האחרונה.

דף מט עמוד ב[עריכה]


כלן פטורין משבועת השומרין וחייבין משום שבועת ביטוי. חוץ מאיני יודע מה אתה סח שבשואל וגנבה ואבדה שבשומר שכר. א"ל ולימא נמי אבד שבשומר חנם דקתני הודה מעצמו משלם קרן וחומש ואשם ואיכא למימר דההיא לא איצטריכא ליה למימר דהא קתני קרן וחומש ואשם דאינו חייב ד) בשבועת השומרין. זה כתב רש"י ז"ל.

ותמי' לי, דהא היכא דקתני חייב סתמא ליכא למימר חייב אלא משבועת השומרין אלא היינו טעמא דאפי' לא קאמר דודאי פטור משבועת ביטוי וחייב קרן וחומש ואשם דהיינו גזל ממש ובלא שומרין נמי משכחת לה.