משנה הוריות ג ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

זרעים · מועד · נשים · נזיקין · קדשים · טהרות
<< | משנה · סדר נזיקין · מסכת הוריות · פרק ג · משנה ג | >>

משנה זו במהדורה המבוארת

[עריכה]

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו, הרי אלו כהדיוט.

רבי שמעון אומר, אם נודע להם עד שלא נתמנו, חייביןג.

ומשנתמנו, פטורין.

ואיזהו הנשיא, זה המלך, שנאמר (ויקרא ד), ועשה אחת מכל מצות ה' אלהיו, [ נשיא ] שאין על גביו אלא ה' אלהיו.

נוסח הרמב"ם

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו הרי אלו כהדיוט רבי שמעון אומר אם נודע להן עד שלא נתמנו הרי אלו חייבין ומשנתמנו פטורין ואיזה הוא הנשיא זה המלך שנאמר ועשה אחת מכל מצוות ה' אלוהיו (ויקרא ד כב) ולהלן הוא אומר למען ילמד ליראה את ה' אלוהיו (דברים יז יט) מה אלוהיו האמור כאן נשיא שאין על גביו אלא ה' אלוהיו אף אלוהיו האמור כאן נשיא שאין על גביו אלא ה' אלוהיו.

פירוש הרמב"ם

חטאו עד שלא נתמנו ואחר כך נתמנו וכו': אמר הכתוב אשר נשיא יחטא [שחטא] והוא נשיא ואמר אם הכהן המשיח יחטא שחטא והוא משיח ונשאר עלינו לבאר קרבן נשיא ואע"פ שהוא מתבאר ממה שקדם אבל אוסיף ביאור עד שלא ישאר בו ספק וזה כי הנשיא כשעשה בהוראת ב"ד עם הציבור הוא מתכפר לו עם הציבור אבל אם שגג בעצמו באחת המצות שההדיוט חייב על שגגתו חטאת כשבה או שעירה הוא חייב שעיר חטאת ובזה בלבד הוא מופרש משאר העם והוא אינו צריך הוראה לעצמו כגון כהן משיח אלא על שגגת מעשה בלבד יתחייב שעיר כשהוא עושה בשגגה:


פירוש רבי עובדיה מברטנורא

הרי אלו כהדיוט - שנאמר בנשיא (שם) אשר נשיא יחטא, שחטא כשהוא נשיא. וכן בכהן המשיח נאמר (שם) ואם הכהן המשיח יחטא, שחטא כשהוא משיח:

פירוש תוספות יום טוב

עד שלא נתמנו חייבין. כהדיוט ומשנתמנו פטורין ומשמע דלגמרו פטרינהו. וז"ל רש"י דרבי שמעון חטאת וידיעה בעי. וה"ה דפליג ר"ש ברישא דקתני נשיא שחטא ואח"כ עבר מגדולתו מביא שעיר. דר"ש קאמר נמי דאם נודע לו משעבר דאין מביא שעיר דחטאת וידיעה בעי כשהוא נשיא. ע"כ:

פירוש עיקר תוספות יום טוב

(ג) (על המשנה) חייבין. כהדיוט. ומשנתמנו פטורין. ומשמע דלגמרי פטרינהו. וזה לשון רש"י, דרבי שמעון חטאת וידיעה בעי. והוא הדין דפליג ר"ש ברישא כו' דאם נודע לו משעבר דאין מביא שעיר, דחטאת וידיעה בעי כשהוא נשיא:


פירושים נוספים