במדבר רבה טז כג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

<< · במדבר רבה · טז · כג · >>

הוסף ביאור

כג.    [ עריכה ]
"ואולם חי אני אם יראו האנשים העולים" מבן עשרים שנה ומעלה בן עשרים שנה בין שהיה עמהם בעצה בין שלא היה עמהם בעצה פחות מבן ך' שנה ולא הביא ב' שערות בין שהיה עמהם בעצה בין שלא היה עמהם בעצה ואם הביא ב' שערות והוא פחות מכ' היה עמהן בעצה לא היה נכנס ואעפ"כ לא מת אחד מהן פחות מס' שנה בא וראה מה (מלאכי ג, יח): "בין צדיק לרשע בין עובד אלהים לאשר לא עבדו" משל למטרוניתא שהיתה לה שפחה כושית והלך בעלה למדינת הים כל הלילה אומרת אותה שפחה לאותה מטרונה אני נאה ממך והמלך אוהב אותי יותר ממך אמרה לה אותה מטרונה יבא הבקר ונדע מי נאה ומי שאוהב אותה המלך אף כך אומות העולם אומרים לישראל אנחנו מעשינו יפים ובנו חפץ הקדוש ברוך הוא לכך אמר ישעיה יבא הבקר ואנו יודעין במי חפץ שנאמר (ישעיה כא, יב): "אמר שומר אתא בקר וגם לילה" יבא העולם הבא שנקרא בקר ואנו יודעין במי חפץ "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע".

כתיב (תהלים סב, י): "אך הבל בני אדם כזב בני איש" אמר רבי חייא בשם ר' לוי כל הבלים שישראל עושין כל ימות השנה במאזנים לעלות מוחל להם הקב"ה במזל מאזנים בחדש תשרי (ויקרא טז, ל): "כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם":