ביאור:תבל = ארץ

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: תבל = ארץ

[לא גמור]

בלשון ימינו, המילה "תֵּבֵל" נרדפת למילה "עולם";

בלשון המקרא, ע"פ המפרשים (מצודת דוד משלי ח כו, מלבי"ם במקומות רבים, שבי"ל בקונקורדנציה), המילה "תבל" מציינת חלק מסויים מהעולם - החלק המיושב ע"י בני אדם.

עדיין לא הצלחתי למצוא ראיות לפירוש זה; הנה הפסוקים:

 • (שמואל א ב ח): "מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי לידוד מצקי ארץ וישת עליהם תבל"
 • (שמואל ב כב טז): "ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת ידוד מנשמת רוח אפו"
 • (ישעיהו יג יא): "ופקדתי על תבל רעה ועל רשעים עונם והשבתי גאון זדים וגאות עריצים אשפיל"
 • (ישעיהו יד יז): "שם תבל כמדבר ועריו הרס אסיריו לא פתח ביתה"
 • (ישעיהו יד כא): "הכינו לבניו מטבח בעון אבותם בל יקמו וירשו ארץ ומלאו פני תבל ערים"
 • (ישעיהו יח ג): "כל ישבי תבל ושכני ארץ כנשא נס הרים תראו וכתקע שופר תשמעו"
 • (ישעיהו כד ד): "אבלה נבלה הארץ אמללה נבלה תבל אמללו מרום עם הארץ"
 • (ישעיהו כו ט): "נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל"
 • (ישעיהו כו יח): "הרינו חלנו כמו ילדנו רוח ישועת בל נעשה ארץ ובל יפלו ישבי תבל"
 • (ישעיהו כז ו): "הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח ישראל ומלאו פני תבל תנובה"
 • (ישעיהו לד א): "קרבו גוים לשמע ולאמים הקשיבו תשמע הארץ ומלאה תבל וכל צאצאיה"
 • (ירמיהו י יב): "עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים"
 • (ירמיהו נא טו): "עשה ארץ בכחו מכין תבל בחכמתו ובתבונתו נטה שמים"
 • (נחום א ה): "הרים רעשו ממנו והגבעות התמגגו ותשא הארץ מפניו ותבל וכל ישבי בה"
 • (דברי הימים א טז ל): "חילו מלפניו כל הארץ אף תכון תבל בל תמוט"
 • (תהלים ט ט): "והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים"
 • (תהלים יח טז): "ויראו אפיקי מים ויגלו מוסדות תבל מגערתך ידוד מנשמת רוח אפך"
 • (תהלים יט ה): "בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם"
 • (תהלים כד א): "לדוד מזמור לידוד הארץ ומלואה תבל וישבי בה"
 • (תהלים לג ח): "ייראו מידוד כל הארץ ממנו יגורו כל ישבי תבל"
 • (תהלים נ יב): "אם ארעב לא אמר לך כי לי תבל ומלאה"
 • (תהלים עז יט): "קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ"
 • (תהלים פט יב): "לך שמים אף לך ארץ תבל ומלאה אתה יסדתם"
 • (תהלים צ ב): "בטרם הרים ילדו ותחולל ארץ ותבל ומעולם עד עולם אתה אל"
 • (תהלים צג א): "ידוד מלך גאות לבש לבש ידוד עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט"
 • (תהלים צו י): "אמרו בגוים ידוד מלך אף תכון תבל בל תמוט ידין עמים במישרים"
 • (תהלים צו יג): "לפני ידוד כי בא כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים באמונתו"
 • (תהלים צז ד): "האירו ברקיו תבל ראתה ותחל הארץ"
 • (תהלים צח ז): "ירעם הים ומלאו תבל וישבי בה"
 • (תהלים צח ט): "לפני ידוד כי בא לשפט הארץ ישפט תבל בצדק ועמים במישרים"
 • (איוב יח יח): "יהדפהו מאור אל חשך ומתבל ינדהו"
 • (איוב לד יג): "מי פקד עליו ארצה ומי שם תבל כלה"
 • (איוב לז יב): "והוא מסבות מתהפך בתחבולתו לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה"
 • (משלי ח כו): "עד לא עשה ארץ וחוצות וראש עפרות תבל"
 • (משלי ח לא): "משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם"
 • (איכה ד יב): "לא האמינו מלכי ארץ וכל ישבי תבל כי יבא צר ואויב בשערי ירושלם"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2007-07-30.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/tvl