ביאור:גם שניהם

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: גם שניהם

הביטוי גם שניהם משמעותו היא "שניהם יחד" או "שניהם באותו אופן":

  • (רות א ה): "וימותו גם שניהם מחלון וכליון, ותשאר האשה משני ילדיה ומאישהּ"- האסון היה גדול במיוחד כי שניהם מתו באותו זמן.

בחלק מהפסוקים הוא בא להדגיש את השוויון בין שני דברים, שבמבט ראשון נראים שונים:

  • (דברים כב כב): "כי ימצא איש שכב עם אשה בעלת בעל, ומתו גם שניהם, האיש השכב עם האשה והאשה, ובערת הרע מישראל": ישנן חברות שבהן העונש לנואף ולנואפת הוא שונה; התורה מדגישה שהעונש צריך להיות זהה, גם האיש וגם האישה אחראים לפשע הניאוף באותה מידה בדיוק.
  • (דברים כג יט): "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר, כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם"- אתנן זונה ומחיר כלב נראים שונים, אך שניהם מתועבים בעיני ה' ( פירוט ).
  • (משלי יז טו): "מצדיק רשע ומרשיע צדיק, תועבת ה' גם שניהם"- ישנם אנשים שרואים את הטוב והיפה שבכל אדם, ובעיניהם להצדיק את הרשע זה פחות חמור מלהרשיע את הצדיק; הכתוב מדגיש, שבעיני ה', שני הדברים מתועבים באותה מידה ( פירוט ).

ובחלק מהפסוקים הוא בא להדגיש את השילוב בין שני דברים:

  • (משלי כ יב): "אזן שמעת ועין ראה, ה' עשה גם שניהם"- גם את השילוב בין החושים, גם את היכולת להתאים בין מידע חזותי לבין מידע קולי ( פירוט ).
  • (משלי כ י): "אבן ואבן איפה ואיפה, תועבת ה' גם שניהם"- ה' מתעב גם את השילוב בין שני מעשי-מרמה, גם כאשר שניהם מבטלים זה את זה ( פירוט ).

פירושים נוספים[עריכה]

חז"ל, בפירושיהם על (דברים כג יט): "לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב בית ה' אלהיך לכל נדר, כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם", פירשו את הביטוי בכמה דרכים:

1. " "גם שניהם - לרבות שינוייהם, כגון: חטין ועשאן סולת" " (בית שמאי, תלמוד בבלי בבא קמא סה:, וכן רש"י על הפסוק) : גם אם האתנן השתנה, עדיין אסור להביא אותו לבית המקדש.

  • אולם, פירוש זה אינו מתאים לפסוקים אחרים.
  • גם בפסוק זה, בית הלל חלקו על בית שמאי ואמרו " "הם ולא ולדותיהם, הם ולא שנוייהם" " (שם) .

2. " "גם שניהם - בעבור שהאחד באמת תועבה גדולה, והוא האתנן, כי בו נעשתה תועבת הזימה, אמר שגם שניהם יתעב ה'. וכמוהו " מצדיק רשע ומרשיע צדיק תועבת ה' גם שניהם ", יתלה הקטן בגדול. וכן " ומתו גם שניהם ", כמו שפירשתי (שם)." " ( רמב"ן ) , וכן פירשנו למעלה.

3. ואפשר גם לפרש גם שניהם = אפילו שניהם, בנוסף לדברים אחרים שנזכרו לפני כן, למשל: " "הזהיר כבר על פסולי הקרבן במומין, ואמר בהם (דברים יז א) לא תזבח לה' אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל דבר רע כי תועבת ה' אלהיך הוא, הוסיף בכאן לומר, כי גם האתנן והמחיר, שגופם תמים, גם הם תועבת ה' אלהיך כמותם. והוא הנכון. וכן אוזן שומעת ועין רואה ה' עשה גם שניהם, ירמוז לאדם בכללו, יאמר שה' יצר את האדם ועשה גם אלו בו. וכן אבן ואבן איפה ואיפה תועבת ה' גם שניהם, ירמוז לגוזל וחומס וכל עושק, שהם תועבות גדולות מאלו, ולא יזכירם ." " ( רמב"ן ) .

  • אולם, המילה גם בדרך-כלל מוסיפה על דבר שנזכר בסמוך, ולא על דבר שנזכר במרחק של כמה פרקים כמו בדוגמאות שהביא רמב"ן.
  • ועוד: לפי פירוש זה לא ברור מדוע נאמר "גם שניהם" ולא בקיצור "גם הם".

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-10-30.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/gm2hm