לדלג לתוכן

ביאור:במדבר טז ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.

(במדבר טז ה): "וַיְדַבֵּר אֶל קֹרַח וְאֶל כָּל עֲדָתוֹ לֵאמֹר: "בֹּקֶר וְיֹדַע ה'
 • אֶת אֲשֶׁר לוֹ,
 • וְאֶת הַקָּדוֹשׁ
 • וְהִקְרִיב אֵלָיו,
 • וְאֵת אֲשֶׁר יִבְחַר בּוֹ
 • יַקְרִיב אֵלָיו".


טענות "קורח ועדתו" נגד משה[עריכה]

לכאורה יש כאן כפילות לשונות:

מיהו "אשר לו" ומיהו "הקדוש" שאותם "והקריב אליו"?
ומיהו זה שוב "אשר יבחר בו" שאותו "יקריב אליו"?

על פי רש"י (כאן) היו 2 טענות:

 1. טענת קורח ובני לוי היתה בכללות על חלוקת התפקידים בין בני לוי (אהרן לכהונה, משפחת קהת למשא כלי הקודש, נשיאות אליצפן בן עוזיאל על משפחת קהת) אבל ההדגשה היתה על הכהונה.
 2. 250 ראשי סנהדראות רובם משבט ראובן (שניטלה ממנו הבכורה - שלפי חלק מהמפרשים זו הסיבה שהם היו מעורבים במחלוקת יותר מהשאר) ושאר בני ישראל (ע"פ הסתתו של קורח) טענו על שבט לוי בכלל למה נבחרו במקום הבכורים שיִצגו את כל שכבות הציבור.

על מלכותו של משה לכאורה לא חלק קרח כפי שמשמע ברש"י (פסוק ג) "אם לקחת אתה מלכות לא היה לך לברור לאחיך כהונה" שעל מלכותו של משה הסכים קורח.
הטוענים היחידים על מנהיגותו של משה היו דתן ואבירם.

ובעצם יש כאן שתי טענות סותרות על משה רבינו (כדרכה של מחלוקת...)

 1. לטענת מאתיים וחמישים איש, לא בחר ה' את שבט לוי אלא משה קירב את שבטו ובאמת שייכת העבודה לבכורים.
 2. לטענת קרח ה' בחר בשבט לוי, אבל בכל השבט ללא הבדל.

לכן אומר משה רבינו: "בֹּקֶר וְיֹדַע ה'" - את שני הדברים:

 1. "אֶת אֲשֶׁר לוֹ" - מיהו הנבחר "לעבודת לויה" (רש"י), האם יחיו הבכורים שבין ה-250 איש בעת הקטרת הקטורת.
 2. "וְאֶת הַקָּדוֹשׁ" - ומיהו הנבחר "לכהונה" (רש"י), האם יחיה קורח הלוי בקטורת.
ואת אלו - הכהנים והלוים, "וְהִקְרִיב אֵלָיו" למחר בעת מבחן זה. כלומר: מבחן זה יוכיח שכיון שאין אמת הן בטענת הבכורים והן בטענת הלוים, הרי שהמצב צריך להישאר כמו שמשה אמר, שהלוים הם הנבחרים מכל ישראל, והכהנים הם הנבחרים משבט לוי.

וממשיך לומר "וְאֵת אֲשֶׁר יִבְחַר בּוֹ" מחר במבחן הקטורת "יַקְרִיב אֵלָיו" לדורות עולם, כלומר זה סימן לדורות שבו בחר ה'.

 • הביאור מבוסס על "ספר הזיכרון" מפרשני רש"י (ע"פ רמב"ן), אך יש ביאורים אחרים במפרשי רש"י.

מקורות[עריכה]

משיעוריו של אהרן יהושע לובר בפרשת השבוע, פורסם כאן לראשונה.


מנהיג אמיתי מעביר את הבחירה לה'[עריכה]

המפרשים על פרשת קורח מדגישים את התכונות הרעות של קורח ועדתו: מניעים אישיים של רדיפת כבוד ושררה; שימוש ציני ומזוייף באידיאולוגיה של שיוויון; לעג וליצנות; חוסר נכונות לנהל דיון ענייני; ועוד. אך לענ"ד, המסר העיקרי מהפרשה נמצא בתגובה הראשונה של משה לטענותיו של קורח:

(במדבר טז ה): "וַיְדַבֵּר אֶל קֹרַח וְאֶל כָּל עֲדָתוֹ לֵאמֹר: בֹּקֶר, וְיֹדַע ה' אֶת אֲשֶׁר לוֹ, וְאֶת הַקָּדוֹשׁ - וְהִקְרִיב אֵלָיו, וְאֵת אֲשֶׁר יִבְחַר בּוֹ - יַקְרִיב אֵלָיו"

משה לא מאשים את קורח במניעים נסתרים, לא טוען שהאידיאולוגיה שלו פסולה, ולא מאשים אותו בלעג וליצנות - התגובה המיידית של משה היא "בוא נבדוק מה ה' רוצה". משה מוכן להעמיד את עצמו לבחירות חוזרות!

בסופו של דבר, כידוע, ה' בחר במשה ואהרן, ושרף את קורח ועדתו. אבל זו היתה ההחלטה של ה' - משה עצמו לא מנע מקורח ועדתו לחלוק עליו.

כך פועל מנהיג אמיתי. גם כשהחולקים עליו פועלים ממניעים פסולים ובדרכים פסולות, הוא לא פועל כלפיהם באותה צורה, אלא מסכים להעמיד את עצמו במבחן - ונותן לה' להחליט.


מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2011-06-30.


מקורות ופירושים נוספים[עריכה]

משה אמנם רצה שקורח ועדתו יתחרטו, ולכן הוא לא ביצע את הבחירות מייד, אלא רק למחרת: "בקר ויודע וגו' - (במדבר רבה) עתה עת שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו. והוא היה מתכוין לדחותם, שמא יחזרו בהם... ומדרשו: בקר - אמר להם משה: גבולות חלק הקב"ה בעולמו, יכולים אתם להפוך בקר לערב? כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר (בראשית א) ויהי ערב ויהי בוקר ויבדל, כך (דברי הימים א כג) ויבדל אהרן להקדישו וגו'" ( רש"י ).

" ""אֶת אֲשֶׁר לוֹ" - השבט הנבחר. וזאת תשובה לדתן ולאבירם ולנשיאי העדה, שהיו הבכורים. "וְאֶת הַקָּדוֹשׁ" - בשבטו, להיותו כהן גדול." " ( אבן עזרא )

" ""וטעם וידע ה' את אשר לו" - לעבודת לויה ואת הקדוש לכהונה לשון רש"י ויפה פירש יאמר הכתוב שיודיע השם אם הלוים הם שלו כענין שנאמר (לעיל ח יד) והיו לי הלוים או עדיין הבכורות שלו כענין שנאמר (שם ג יג) כי לי כל בכור שלא יחליפם בלוים ואת הקדוש הם הכהנים המקודשים לעבודה כמו שנאמר ויבדל אהרן להקדישו קדש קדשים (דברי הימים א כג יג) כי קרח כדי לאסוף עליו העם גם על הלוים יחלוק וירצה להחזיר העבודה כולה לבכורים והנה כאשר נשרפו אלה הבכורות נודע שלא בחר השם בעבודתם וכאשר נתקבל קטורת אהרן נודע שהוא הקדוש וטעם ואת אשר יבחר בו יקריב אליו פעם שנית שיודיע השם את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו מחר וישע אל מנחתו ואל האחרים ואל מנחתם לא יפנה ואת אשר יבחר בו לדורות לעמוד לשרת לפניו הוא וזרעו כל הימים יקריב אליו מחר לומר שיהיה להם הנסיון הזה אות לדורות עולם שלא יחלקו לא על הנבחר ולא על זרעו לעולם וכתב רבינו חננאל כי אלה הנקהלים כולם היו לוים משבט קרח וזה טעם רב לכם בני לוי (פסוק ז) שמעו נא בני לוי (פסוק ח) אולי חשבו כי כל שבטם נבחר לכהונה ומשה מעצמו חלק כבוד לאחיו ע"כ וחלילה שהיו בשבט משרתי אלהינו מאתים וחמשים קרואים ונשיאים בני מרי מבעטים ברבם ובגדול שבטם ומלינים על ה' ואלו היו מן השבט ההוא בלבד לא היו כל מטות ישראל מתלוננים ממחרת לאמר אתם המיתם את עם ה' (להלן יז ו) כי לא מת להם מת רק משבט משה ואהרן וגם באות המטה ראיה כי המחלוקת מכל שבטי ישראל היא והכתוב פירש ואנשים מבני ישראל (פסוק ב) להגיד כי היו מכל השבטים לא מן השנים הנזכרים בלבד אבל טעם רב לכם בני לוי בעבור כי קרח היה מפתה לכל השבטים כי לכבודם רוצה להחזיר העבודה לבכוריהם כאשר אמר (פסוק ג) כי כל העדה כולם קדושים ומשה בחכמתו גלה מצפון לבו לכל העם כי הוא על כהונתו צועק ואמר שדי לו בכבוד שבטו רב לכם בני לוי וחזר ואמר שמעו נא בני לוי לקרח גדולם וזה טעם ויאמר משה אל קרח (פסוק ח) אבל כולל דבריו עם בני לוי כי דברי משה בחכמתו פיוס לו ולכל השבט שלא ימשך אדם מהם אחריו והנה משה מעצמו חשב המחשבה הזאת ורצה בקטרת יותר משאר קרבנות כי ראה כבר בנדב ואביהוא כי בהקריבם קטרת זרה לפני ה' נשרפו והתיר לאהרן להקטיר אותה לצורך השעה או שהיתה קטרת הבקר שהקטיר בהעלותו את הנרות כמשפט ובטח משה כי השם מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים ויש אומרים כי וישמע משה ויפול על פניו לדרוש את השם לדעת מה יעשה ואז נאמר לו בקר ויודע ה' וגו' ולא נזכר זה רק בספור משה לעם וכבר הראיתיך כי במקומות רבים פעם יאריך בדבור השם אל משה ויקצר בספור משה ופעם יעשה בהפך ולפעמים לא יזכיר האחד כלל כאשר בא במעשה בני גד ובני ראובן שספר הכתוב המעשה במשה בעצמו והוא נעשה על פי השם כמו שאמרו (להלן לב לא) את אשר דבר ה' לעבדיך כן נעשה וכתוב ביהושע (כב ט) אל ארץ הגלעד אל ארץ אחוזתם אשר נאחזו בה על פי ה' ביד משה ואם נאמר שהיה כן מפני הסכמת השם כענין שאמר (להלן לד יג) זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר צוה ה' לתת לתשעת המטות וחצי המטה ויהיה זה מן הדברים שעשה משה מדעתו והסכים הקב"ה על ידו (שבת פז) אינו נכון שיעשה משה דבר בחלוק הארץ אלא ברשות כי הכל במצות השם יעשה דכתיב לאלה תחלק הארץ וגו' ודעתי בזה ובמה שאמר לאהרן (להלן יז יא) קח את המחתה ושים קטרת שהיתה עליו יד ה' בהם והוא הנקרא רוח הקדש כענין בספרי דוד ושלמה שהיו ברוח הקדש וכמו שאמר ( כג ב) רוח השם דבר בי ומלתו על לשוני כי משה רבינו בכל ביתו נאמן הוא כאשר פירשתי ענין הבית (שמות לג יט) והזכרתיו פעמים רבות ומפני שאינו מדרך נבואתו של משה לא הוזכר בהן דבר ה' וראיתי באונקלוס שתרגם כל קטרת הנזכרת בפרשה "קטרת" כלשונו לא אמר בו "קטרת בוסמין" כמנהגו נראה שסבר שלא היה קטרת הסמים של הקדש אבל לבונה וכיוצא בה שהקטיר לנסיון וכן עשה בבני אהרן (ויקרא י א) ודעת רבותינו שהיה קטרת הקדש והוא הנכון ואולי לא ירצה אונקלוס לשבח הקטרת להוסיף בו "בוסמין" רק בהעשות ענינו במצוה" " ( רמב"ן )

ראו גם:

מאמרים נוספים מתוצאות החיפוש של גוגל[עריכה]

 • חגיגה של חגים - אתר החגים המוביל בישראל : וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר: בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו: קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו. ... ( cache )
 • AKKONET FORUMS ג€¢ צפה בנושא - פרשת השבוע- "קורח". : וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר: בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו: קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו. ... ( cache )
 • פרשת קורח מאמר ב : וישמע משה ויפל על פניו, וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל ... ( cache )
 • קבלה -לימודי קבלה בערוץ ברכת שלום - הקטורת כמבחן למנהיגות : ... משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם יהוה ומדוע תתנשאו על קהל יהוה: {ד} וישמע משה ויפל על פניו: {ה} וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר ... ( cache )
 • ילקוט שמעוני - קרח : וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר ויודע ה'. מה ראה לאמר בקר ויודע ה', אמר משה שמא מתוך מאכל ומשתה אמרו דבר זה לפיכך אמר בקר שמא בין כך ובין כך יעשו תשובה. ... ( cache )
 • פרשת קרח: אופוזיציה לשלטון אינה לגיטימית? : 11 יוני 2007 ... אבל משה מתעשת מהר ומתייחס לטענה העקרונית: " וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב ... ( cache )
 • יהדות מאת הרב אריה קרן - פרשת השבוע - פרשת קרח : וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו (קרח טז-ה). מחר יודיע הקב"ה מי הוא זה שהצדק עמו. ... ( cache )
 • פרשת השבוע קרח לפי הקבלה והזהר : 25 יוני 2008 ... וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בוקר ויודע ה' וגו': אמרו חז"ל תלמיד חכם שעבר עבירה בלילה אל תהרהר אחריו ביום, שמא יעשה תשובה. ... ( cache )
 • בכל אשם פרס - תרבות וספרות - הארץ : 9 אפריל 2010 ... על קהל יהוה וישמע משה ויפל על פניו וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקרב ... ( cache )
 • אתנ"כתא - פרשת קרח, עולה ראשון : ... משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב לכם כי כל העדה כלם קדשים ובתוכם ידוד ומדוע תתנשאו על קהל ידוד: ד וישמע משה ויפל על פניו: ה וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר ... ( cache )
 • 5758 - Korach : כעת נעבור לעיין כיצד השיב להם משה רבינו: " וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר ... רב לכם בני לוי", והרי שמשה רבינו הטיח בקרח ובעדתו את אותה האשמה שהם הטיחו בו ... ( cache )
 • פרשת קורח: על קדושה ועל קנאה : 16 יוני 2009 ... ואכן, משה אינו מתמקח איתם אלא מעביר את ההכרעה לתהליך פולחני שכוחו של אלוהים מצוי בו " וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר בקר וידע ה' את אשר לו ואת ... ( cache )
 • cipocapa : 24 ׀¸ׁ�׀½ 2011 ... ----------------- וידבר אל קרח ואל כל עדתו לאמר--------------׀˜ ׀“׀�׀’׀�׀ ׀˜׀› - ׀�׀�׀ ׀�׀¥׀£ ׀˜ ׀’׀¡׀•׀™ ׀�׀‘׀©׀˜׀�׀• -׀¢׀�׀�: -----------------בקר וידע יוה ... ( cache )
 • more "וידבר אל קרח ואל " :
 • כז סיון תשס"ט - אופשערניש (חלאקה) ליוסף יצחק דוד : זה גם מה שמשה רבינו משיב לו: "וידבר אל קרח [אותיות רחק] ואל כל עדתו לאמר בקר [ אותיות קרב] וידע הוי' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר [בחר אותיות ... ( cache )
 • מרד קורח : וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמר בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו (5) בקר - (ז) עתה עת שכרות היא לנו, ולא נכון להראות ... ( cache )
 • more "כל עדתו לאמר בקר " :
 • בוקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו | לימוד בוקר בפרשה ... : שיעור תורה:בוקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו, מגיש השיעור:. ערוץ מאיר - כל המשפחה מחוברת Meirtv.co.il. ( cache )
 • קרח - שפיגל : אלו, נפל משה על פניו ואמר: "בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. זאת עשו קחו לכם מחתות ... ותנו בהן אש ושימו ... ( cache )
 • פירוש שד"ל על במדבר פרק טז : [ה] וידע ה' את אשר לו : לא אמר "והודיע", כי לא אמר את זה דרך הגדת העתיד, אלא כמגלה רצונו: מסכים אני עמכם להביא הדבר לפני משפט האל. ... ( cache )
 • אהרן הכהן ג€“ חב"דפדיה : 13 יולי 2010 ... וכמו שאמר משה רבנו לקרח ועדתו: "בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו". וברש"י שם: "אמר להם משה גבולות חלק ... ( cache )
 • דף קשר מספר 607 - פרשת קרח : "בקר וידע ה' את אשר לו": "ואת הקדוש והקריב אליו" - כנגד הכהונה, "ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" - כנגד הנשיאות. גם המופתים אותם בוחר משה משקפים, כמובן, ... ( cache )
 • ישיבת עתניאל - על הומוניזם והתגלות - קרח : ... "מדוע תתנשאו על קהל ה'", אין שום תגובה עניינית ממשה. משה לא מתווכח איתו ואף לא אומר לו שהוא לא צודק. כל מה שמשה אומר הוא "בקר וידע ה' את אשר לו...". ... ( cache )
 • 'אלוקים יראה לו' / הרב איתי אליצור - ישיבת שעלבים - המעיין : 2 יוני 2011 ... ואולם גם הוא מסיים בפסוק " וידע ה' את אשר לו", כלומר האמירה שאלוקים יראה לו השה באה לרמוז שלא רק את השה יבחר ה', אלא גם את ה'קרבן' הנבחר, ... ( cache )
 • שער ברסלב - מאמרים בתורת ברסלב : זוהי אפוא כוונת משה רבינו באומרו לקורח: "בוקר וידע ה' את אשר לו" - שבבוקר, כאשר אור האמת יאיר מחדש, יתברר במי חפץ ה'. (על פי 'ליקוטי הלכות' הכשר כלים הלכה ... ( cache )
 • שירה עברית תנכית חדשה, ופיוטים, איתי אליצור | שיתוף פיוט : 22 דצמבר 2010 ... ואולם גם הוא מסיים בפסוק " וידע ה' את אשר לו" כלומר: האמירה שאלהים יראה לו השה, באה ללמד שלא רק את השה יבחר ה', אלא גם אתה'קרבן' הנבחר, ... ( cache )
 • א - תורה : וטעם וידע ה' את אשר לו - לעבודת לויה, ואת הקדוש - לכהונה, לשון רש"י, ויפה פירש. יאמר הכתוב שיודיע השם אם הלוים הם שלו כענין שנאמר (לעיל ח יד) והיו לי הלוים, ... ( cache )
 • פרשת קורח/ הידעתם- כי פלאי פלאים גנוזים בקטורת?/מאת: אהובה קליין. : "וישמע משה וייפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" משה מציע לקחת מחתות קטורת: ...
 • מטה אהרן כמשמרת לאות לבני מרי : אף מפרשה זו ראיה, שבזעף נענו בני ישראל על תלונותם במדבר סין, שהרי כשם שענה משה בגערה לקרח: "בקר וידע ה' את אשר לו" (שם, ה) כן ענו משה ואהרן לעדת ישראל במדבר ... ( cache )
 • מלחמת אחים / מיכה יוסף ברדיצ'בסקי : וידע ה' את אשר עשה קין לאחיו ויקרא לו: אי הבל אחיך? ויכחש לו קין ויאמר: השומר אחי אנכי? ויאמר ה': ידעתי את אשר עשית להמית את עחיך חינם, ועוד תעיז לאמור לא ... ( cache )
 • קבלה-מאמר-מחלוקת קורח : וכן כתוב בהמשך "בוקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו" (במדבר ט"ז ה'). בוקר פירושו חסד, דהיינו בחינת החסד היא תודיע עם מי הצדק. ... ( cache )
 • הרב יצחק לוי : גם בימיו של משה רבנו נדחתה הכרעה כבדת משקל דומה ליום המחרת: "בוקר וידע ה' את אשר לו" וגו' (במדבר ט"ז, ה). ומדוע לא גילה לו הקב"ה ליהושע את המועל בחרם ? ... ( cache )
 • אתר של שמחה - חסידות ברסלב | מאמרים וראיונות | פרשת קרח : 13 מאי 2011 ... "בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו". קרח מבין בשכל את: 'ויודע ה' את אשר לו'. ... ( cache )
 • Rssfeeds.co.il ג€“ דת ומסורת - דתיים : 23 יוני 2011 ... ובהמשך תגובתו של משה: "וישמע משה וייפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו ... ( cache )
 • גליונות לעיון בפרשת השבוע : וטעם וידע ה' את אשר לו - לעבודת לויה, ואת הקדוש - לכהונה, לשון רש"י, ויפה פירש. יאמר הכתוב שיודיע השם אם הלוים הם שלו כענין שנאמר (לעיל ח יד) והיו לי הלוים, ...
 • -חברים קהילות חמשישים - חולמים ומגשימים- מעשה שהיה לפרשת קורח! : " וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו". מעשה ברבי שאול, רבה של ווילנא, שטייל יחד עם המגיד מישרים ר' שרגא פייביש. בעודם הולכים, דנו ביניהם על הרעיון ... ( cache )
 • מאמרים אקטואלים : 20 יוני 2011 ... "וישמע משה וייפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור וידע ה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" ... ( cache )
 • Chabad.co.il - פורטל חב"ד בישראל | פרשת השבוע : 6 יוני 2010 ... עתה עת שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא היה מתכון לדחותם שמא יחזרו בהם: בקר וידע ה' את אשר לו. לעבודת לויה: ואת הקדוש. ... ( cache )
 • פרשת קורח מאמר א : ... ולכן אין ייחוס למשה או אהרון אלא הרי הם ככל אחד מבני ישראל, ועל כך ענה לו משה: "בקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו", ... ( cache )
 • תרבות ומורשת יהדות מרוקו -> חדשות וחידושים של - tipid : 21 יוני 2011 ... " וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו" מעשה ברבי שאול, רבה של ווילנא, שטייל יחד עם המגיד מישרים ר' שרגא פייביש. בעודם הולכים, דנו ביניהם ... ( cache )
 • 5758 BaMidbar : חז"ל אומרים שמשה אמר זאת לקרח כשקרח מבקש כהונה אומר לו משה "בקר וידע ה' את אשר לו" - מה זה בקר? גבולות חלק הקב"ה בעולמו, כמו שא"א להפוך בקר ללילה, ... ( cache )
 • חוק לישראל השלם - פרשת - קורח : עתה עת שכרות הוא לנו ולא נכון להראות לפניו והוא היה מתכון לדחותם שמא יחזרו בהם: בקר וידע ה' את אשר לו. לעבודת לויה: ואת הקדוש. לכהנה: והקריב. אותם אליו. ... ( cache )
 • תוצאות חיפוש : " וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו" מעשה ברבי שאול, רבה של ווילנא, שטייל יחד עם המגיד מישרים ר' שרגא פייביש. בעודם הולכים, דנו ביניהם על הרעיון ... ( cache )
 • פרשת קורח/ אהובה קליין. : 22 יוני 2011 ... "וישמע משה וייפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" ... ( cache )
 • Bar-Ilan University Parashat Hashavua Page(Hebrew) : 24.1, 448, תשס"ב, ד"ר בעז שפיגל, בקר וידע ה' את אשר לו. 10.5, 398, תשס"א, ד"ר אברהם גוטליב, מחלוקת קורח ועדתו. 6.5, 398, תשס"א, ד"ר מאיר גרוזמן ... ( cache )
 • וראיתם את הארץ מה היא ואת העם היושב עליה | לימוד בוקר בפרשה | -הרב ... : בוקר וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו | 20 דק' לימוד בוקר בפרשה כ"ה סיוון ה'תשס"ט הרב דב ביגון. מכון מאיר. כתבו אלינו ֲ· אתר המכון ֲ· אודות המכון ... ( cache )
 • קרח - Bar-Ilan University Parshat Hashavua Page : 24.1, 448, תשס"ב, ד"ר בעז שפיגל, בקר וידע ה' את אשר לו. 10.5, 398, תשס"א, ד"ר אברהם גוטליב, מחלוקת קורח ועדתו. 6.5, 398, תשס"א, ד"ר מאיר גרוזמן ... ( cache )
 • more "וידע ה' את אשר " :
 • פרשת קורח - יום א : (טז05) התשובה של משה מאד מוזרה: במקום להתייחס לדרישת השוויון, הוא אומר להם: בוקר , ויודע ה' את אשר לו, ואת הקדוש והקריב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו ... ( cache )
 • Yeshiva.org.il- סגולת עם ישראל : השיב לו משה רבנו, בקר ויֹדע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. יֹדע ה' את אשר לו, זה שמקיים המצות. ואת הקדוש, זה שיש לו סגולת ... ( cache )
 • אמונה ואמון בבחירת הכהנים - הרב עזריה אריאל : תשובת משה אינה מניחה את דעת קורח: "בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו", כלומר, ה' הוא הקובע והבוחר, מטעמים הכמוסים עמו ... ( cache )
 • פרשת קרח תש'ע - מרכז הרב : אמר משה: 'בוקר ויודע ד' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו'. 'א'ל משה: גבולות חלק הקב'ה בעולמו; יכולים אתם להפוך בוקר לערב ג€“ כן תוכלו לבטל את זו, שנאמר: 'ויהי ... ( cache )
 • אבן עזרא - בשבילי התנ"ך : בעבור הלוים: בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו, על כן קראו: קדוש ה'. [קו, יז] תפתח - על דרך זמן עומד. עדת אבירם - הם ונשיהם וטפם והאדם אשר לקרח. ... ( cache )
 • מדרש רבה - קרח : ... הבדלה שהבדיל בין האור ובין החשך אתם יכולין לבטל את זה לכך אמר להם בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו כבר הוא מתוקן ואת אשר יבחר בו יקריב אליו: ... ( cache )
 • Chabad.co.il - פורטל חב"ד בישראל | מעשים מאירים : 19 יוני 2011 ... משה ענה לו: "בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו". חכו תרגעו עד הבוקר ואז נראה הלאה. הוא קיווה, שאולי קרח ואנשיו יתעשתו ויחזרו ... ( cache )
 • קריאה תמה במקרא: 3 המרידות הגדולות : 24 דצמבר 2010 ... לאמר בוקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" ."זאת תעשו קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו: תנו בהן אש ושימו ... ( cache )
 • פרשת קרח - קרח - גיליונות נחמה ליבוביץ : וטעם ואת אשר יבחר בו יקריב אליו פעם שנית, שיודיע השם את אשר לו, ואת הקדוש והקריב אליו מחר וישע אל מנחתו, ואל האחרים ואל מנחתם לא יפנה, ואת אשר יבחר בו ... ( cache )
 • Text - ישיבת מעלות : לכך אמר להם: 'בקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו' - כבר הוא מתוקן, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו. עצם המושג של "בריאה" מלמד אותנו שמדובר בחלקיות ... ( cache )
 • פרשת קרח לפי שבע המידות : 10 יוני 2010 ... ב"בקר ויודע הוי' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" אומר משה כי ה"בקר" יבקר ויברר את מי אוהב ה' באמת - במחלוקת על ... ( cache )
 • בית המדרש הוירטואלי של ישיבת הר עציון - גירסת html של - 37korachh.rtf : "בֹקר ויֹדע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו... זאת עשו קחו לכם מחתות... ותנו בהן אש ושימו עליהן קטֹרת... והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש. ... ( cache )
 • במדבר, פרשת קרח, תשנ"ו, ד"ר עמוס פריש : ... פעמיים בכל נאום: "ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו לשני הנאומים משותפת המלה המנחה קר"ב (כפועל בבניין הפעיל), והיא [קרי:תלינו] עליו" (פס' יא). ... ( cache )
 • בס"ד : בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקרוב אליו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" (פס' ה'). מדוע לא הגיב משה רבנו מייד אלא רק נפל על פניו רש"י (בשם התנחומא) מבאר ... ( cache )
 • נתעלמה הלכה ממשה - המכנה המשותף בין המקרים : במחלוקתו של קורח נתרשלו ידיו (רש"י), בוקר ויודע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקירב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו, למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא מזרע אהרן הוא ... ( cache )
 • קריאה תמה במקרא : 22 מאי 2011 ... לאמר בוקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" ."זאת תעשו קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו: תנו בהן אש ושימו ... ( cache )
 • קריאה תמה במקרא: דצמבר 2010 : 24 דצמבר 2010 ... לאמר בוקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו" ."זאת תעשו קחו לכם מחתות קורח וכל עדתו: תנו בהן אש ושימו ... ( cache )
 • 5659 - Korach : 12 יוני 1999 ... "בֹקר ויֹדע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו: זאת עשו קחו לכם מחתות קרח וכל עדתו: ותנו בהן אש ושימו עליהן ... ( cache )
 • http://www.2all.co.il/web/Sites/serafim, תהילים א-נ : ... ט"ז5 " בוקר וידע יהוה את אשר לו ואת הקדוש קריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו"ללמדך שלא רק קדושים יקריב אליו אלה אפילו מי שמצא בו זכות יקריב אליו. ... ( cache )
 • במדבר : ה וידבר אל-קורח ואל-כל-עדתו, לאמור, בוקר ויודע יהוה את-אשר-לו ואת-הקדוש, והקריב אליו; ואת אשר יבחר -בו, יקריב אליו. ו זאת, עשו: קחו-לכם מחתות, קורח וכל-עדתו. ... ( cache )
 • פרשת קורח לפי הקבלה : כאן בפרשה היתה בחירה ומבחן מעשיים, דמשה רבנו אמר להם: "בוקר ויודע ה' את אשר לו, ואת אשר יבחר בו יקריב אליו . זאת עשו - קחו לכם מחתות ותנו בהם אש ושימו בהם ... ( cache )
 • הדפסת עמוד - פרשת קורח- הידעתם כי פלאי פלאים גנוזים בקטורת?/ אהובה ... : 21 יוני 2011 ... "וישמע משה וייפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור וידע ה' את אשר לו ואת הקדוש והקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו " ... ( cache )
 • קבלת שבת : 21 יוני 2011 ... ואת אשר יבחר בו יקריב אליו ", הרי לנו ג'. בחירות - ישראל באנושות, שבט לוי בישראל והכהונה. מורכב מאותיות אהרןבשבט לוי. רמז לדבר - שמו של ... ( cache )
 • פרשת קורח : ה) "ואת אשר יבחר בו יקריב אליו ". ידועה קושייתו של רבי צדוק הכהן מלובלין: למה אין כל כהן מזרע הכהנים מברך בכל יום "שעשני כהן", כמו שישראל ... ( cache )
 • more "יבחר בו יקריב אליו " :


קיצור דרך: tnk1/tora/bmdbr/bm-16-05