לדלג לתוכן

ביאור:בכל הנפש

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
הבהרה:

דף זה הוא במרחב הביאור של ויקיטקסט, ומכיל גם פרשנות וביאורים של משתמשים בני ימינו, שאינם מייצגים בהכרח את הפרשנות המסורתית.זהו מאמר הגדרה, מאמר שמטרתו להגדיר במדוייק שורש, מילה או ביטוי בלשון המקרא. חלק ממיזם המילון המקראי החופשי.

ויקימילון ערך מילוני בוויקימילון: בכל הנפש

בכמה מקומות נאמר שיש לאהוב את ה' בכל הנפש, למשל בפרשת שמע - "ואהבת את ה' אלהיך... בכל נפשך...".

נפש היא החלק החומרי של החיים - החלק שאובד כאשר האדם מת . לפי זה פירשו חז"ל, שהמצוה בכל נפשך משמעה " "אפילו הוא נוטל את נפשך" ", כלומר - יש לאהוב את ה', לא לחלל את שמו ולא לעבוד אלהים אחרים, גם כאשר התוצאה היא מוות; מכאן, שאיסורי עבודת אלילים וחילול השם הם איסורי  ייהרג ואל יעבור .

הביטוי נזכר בפסוקים הבאים:

 • (דברים ד כט): "ובקשתם משם את ה' אלהיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך"
 • (דברים ו ה): "ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך"
 • (דברים י יב): "ועתה ישראל מה ה' אלהיך שאל מעמך כי אם ליראה את ה' אלהיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אתו ולעבד את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך"
 • דברים יא יג: " "והיה אם שמע תשמעו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם היום לאהבה את ה' אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" ... "ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אתם לאות על ידכם והיו לטוטפת בין עיניכם" ..."
 • (דברים יג ד): "לא תשמע אל דברי הנביא ההוא או אל חולם החלום ההוא, כי מנסה ה' אלהיכם אתכם לדעת הישכם אהבים את ה' אלהיכם בכל לבבכם ובכל נפשכם"
 • (דברים כו טז): "היום הזה ה' אלהיך מצוך לעשות את החקים האלה ואת המשפטים, ושמרת ועשית אותם בכל לבבך ובכל נפשך"
 • (דברים ל ב): "ושבת עד ה' אלהיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום אתה ובניך בכל לבבך ובכל נפשך"
 • (דברים ל ו): "ומל ה' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך...  כי תשוב אל ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך"
 • (יהושע כב ה): "רק שמרו מאד לעשות את המצוה ואת התורה אשר צוה אתכם משה עבד ה' לאהבה את ה' אלהיכם וללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו ולדבקה בו ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם"
 • (יהושע כג יד): "והנה אנכי הולך היום בדרך כל הארץ; וידעתם בכל לבבכם ובכל נפשכם כי לא נפל דבר אחד מכל הדברים הטובים אשר דבר ה' אלהיכם עליכם, הכל באו לכם, לא נפל ממנו דבר אחד"
 • (מלכים א ב ד): "למען יקים ה' את דברו אשר דבר עלי לאמר 'אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמר לא יכרת לך איש מעל כסא ישראל'"
 • (מלכים א ח מח): "ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ איביהם אשר שבו אתם והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתתה לאבותם העיר אשר בחרת והבית אשר בנית לשמך", וכן דברי הימים ב ו לח
 • (מלכים ב כג ג): "ויעמד המלך על העמוד; ויכרת את הברית לפני ה' ללכת אחר ה' ולשמר מצותיו ואת עדותיו ואת חקתיו בכל לב ובכל נפש , להקים את דברי הברית הזאת הכתבים על הספר הזה; ויעמד כל העם בברית", וכן דברי הימים ב לד לא
 • (מלכים ב כג כה): "וכמהו לא היה לפניו מלך אשר שב אל ה' בכל לבבו ובכל נפשו ובכל מאדו ככל תורת משה ואחריו לא קם כמהו"
 • (דברי הימים ב טו יב): "ויבאו בברית לדרוש את ה' אלהי אבותיהם בכל לבבם ובכל נפשם"

ביטויים דומים:

 • (תהלים פד ג): "נכספה וגם כלתה נפשי לחצרות ה' לבי ובשרי ירננו אל אל חי"
 • (דברי הימים א כב יט): "עתה תנו לבבכם ונפשכם לדרוש לה' אלהיכם, וקומו ובנו את מקדש ה' האלהים להביא את ארון ברית ה' וכלי קדש האלהים לבית הנבנה לשם ה'"
 • (דברי הימים א כח ט): "ואתה שלמה בני דע את אלהי אביך ועבדהו בלב שלם ובנפש חפצה כי כל לבבות דורש ידוד וכל יצר מחשבות מבין אם תדרשנו ימצא לך ואם תעזבנו יזניחך לעד"

ובהשאלה משתמשים בביטוי זה גם ביחס לה':

 • (ירמיהו לב מא): "וששתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל לבי ובכל נפשי"

מקורות[עריכה]

על-פי מאמר של אראל שפורסם לראשונה ב אתר הניווט בתנך בתאריך 2005-08-25.

דף זה הוסב אוטומטית מאתר הניווט בתנ"ך. (הקישור המקורי) יתכן שבגלל שגיאה בתוכנת ההסבה נפלו טעויות. אתם מוזמנים לתקן את הטעויות, ולמחוק הודעה זו מהדף.

קיצור דרך: tnk1/kma/qjrim1/bklnfj