שולחן ערוך אורח חיים י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

"שולחן ערוך" בוויקיטקסט עדיין בתהליכי בנייה. לחצו כאן כדי לראות דוגמה לעיצובו של סימן ב"שולחן ערוך" יחד עם נושאי כליו. וראו גם ויקיטקסט:שולחן ערוך

אורח חיים · יורה דעה · אבן העזר · חושן משפט

<< | שולחן ערוך · אורח חיים · סימן י | >>

ראו סימן זה בתוך: טור אורח חיים · לבוש · ערוך השולחן · שולחן ערוך הרב
מפרשי שו"ע על הסימן:    משנה ברורה · ביאור הלכה · באר היטב · ט"ז · מגן אברהם · כף החיים · ביאור הגר"א · פרי מגדים ·
שו"ע באתרים אחרים:    על התורה ספריא שיתופתא
דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסימן זה
תרגומים: en.wikisource.org · SefariaENG

דיני כנפות הטלית
ובו שנים עשר סעיפים:
אבגדהוזחטייאיב

סעיף א[עריכה]

טלית שאין לה ד' כנפות, פטורה. יש לה יותר מד', חייבת, ועושה לה ארבע ציציות בארבע כנפיה1 המרוחקות זו מזו יותר:

שינויי נוסחאות[עריכה]

הערה 1: נ"א: כנפו'.

סעיף ב[עריכה]

יש לה ארבע וחתך אחת באלכסון ועשאוהו2 שנים הרי נעשית בעלת ה' וחייבת:

שינויי נוסחאות[עריכה]

הערה 2: נ"א: ועשאו, או: ועשהו.

סעיף ג[עריכה]

כפל קרנות טליתו וקשרם או תפרם ודומה כאלו קיצען ואין לה כנפות אף על פי כן לא נפטרה:

סעיף ד[עריכה]

טלית של בגד וכנפיה של עור חייבת היא של עור וכנפיה של בגד פטורה:

סעיף ה[עריכה]

היו לה ג' כנפות ועשה בהם ג' ציציות ושוב עשה לה כנף ד' ועשה גם בו ציצית פסולה משום תעשה ולא מן העשוי:

סעיף ו[עריכה]

אין כופלין את הטלית ומטילים ציצית על כנפיה כמו שהיא כפולה.

(הגה: אבל צריך להטיל בד' כנפיה הפשוטים) (בית יוסף)

אלא אם כן תפרה כולה ואפילו מרוח אחת.

(הגה: ויש אומרים דחייבין אפילו בלא תפירה וטוב לעשות לה ציצית אבל לא לברך עליה) (הרי"ף והרא"ש והטור):
  • (יש דפוסים שמסומן כאן תחילת סעיף נוסף)

הטיל ציצית על ציצית אם נתכוין לבטל הראשונה חותך הראשונה וכשרה ואם נתכוין להוסיף אף על פי שחתך אחת משתיהן פסולה.

(הגה: ויש מכשירים בכל ענין וכן עיקר) (טור בשם הרא"ש ורבינו ירוחם נתיב י"ח חלק ג')

וקודם שחתך הראשונות פסול בכל ענין (בית יוסף):

סעיף ז[עריכה]

מלבושים שהם פתוחים מן הצדדין למטה ויש להם ד' כנפות לצד מטה ולמעלה הם סתומים אם רובו סתום פטור ואם רובו פתוח חייב. ואם חציו סתום וחציו פתוח מטילין אותו לחומרא וחייב בציצית ואין יוצאין בו בשבת:

סעיף ח[עריכה]

קאפ"ה שהיא פתוחה בענין שיש לה ד' כנפות אם יקבעו בה אשטרינג"ה לעשותה כסתומה כדי לפוטרה מציצית אינו מועיל תקון זה אם לא תהיה קבועה מחצי ארכה ולמטה לכל הפחות וגם שתהיה קבועה למטה מהחגור למען יהיה הרוב הסתום רוב הנראה לעינים דאם לא כן יאסר משום מראית העין:

סעיף ט[עריכה]

הכנפים צריך שיהיו מרובעות ולא שיהיו עגולות:

סעיף י[עריכה]

מצנפת פטורה אפילו של ארצות המערב שב' ראשיה מושלכים על כתפיהם וגופם ואף על פי שמתכסה בה ראשו ורובו פטור כיון שעיקרה לכסות הראש דכסותך אמר רחמנא ולא כסות הראש:

סעיף יא[עריכה]

סודר שנותנין על הצואר במלכות ארץ ישראל שנקרא בערבי שי"ד וכן בוק"א שהיו נותנין בספרד על כתפיהם פטורים:

סעיף יב[עריכה]

מלבושים שבמצרים הנקראים גוחא"ש וכן מינטיג"י ודואלמני"ש וקאפטאני"ש ופידיני"ש שבתוגרמה אף על פי שיש להם ד' כנפים פטורים.

(הגה: והוא הדין מלבושים של גלילות בני אשכנז וספרד הואיל ואין כנפיהם עשויין שיהיו שנים לפניהם ושנים לאחריהם מכוונים זו כנגד זו פטורים) (בית יוסף לפי סברת מהרי"ק):