שולחן ערוך אבן העזר קמא נד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · שולחן ערוך אבן העזר · קמא · נד · >>

דפים מכל רחבי ויקיטקסט שמקשרים לסעיף זה

צבעי אותיות סימון הפרשנים: חלקת מחוקק · בית שמואל · טורי זהב (ט"ז) · באר היטב · פתחי תשובה · באר הגולה

שולחן ערוך

חמותה ובת חמותה וצרתה אפילו היתה נשואה לאחר, ויבמתה אפילו היא אחותה, ובת בעלה, אינן נאמנות להביא את גטה במקום שאין צריך לומר: "בפני נכתב ובפני נחתם", דשמא מזויף הוא והם מכונות לקלקלה. ואם הוא במקום שצריך לומר: "בפני נכתב ובפני נחתם", ואמרוהו, נאמנות, ואם הוא במקום שאין צריך לומר ואמרוהו, יש אומרים שנאמנות, ויש אומרים שאינן נאמנות:

מפרשים

בית שמואל

(עב) אפילו היא אחותה:    הנה רש"י פי' בש"ס הטעם דיבמה אסורה להביא גט משום דחיישינן לאתי לקלקלה משום דיראה שמא סופה להיות צרתה לפ"ז באחותה דלא שייך טעם זה י"ל דמותר' להביא גט מיהו המגיד כתב לא פלוג חז"ל כיון יבמה שאינה אחותה אסורה להביא גיטה ה"ה אחותה ה"ה אין הכלה נאמנת לחמותה ולא אשת האב לבת בעלה ונראה ה"ה אם יבמה א"י להביא הגט ה"ה להעיד על בעלה כמ"ש בסימן י"ז אפילו היכא דהיא אסור' לבנה א"י להעיד דלא פלוג חכמי' ועיין סי' י"ז:

(עג) וי"א שאינן נאמנות:    דנשים לאו דינא גמירי וסברה אפילו כשאמרה ב"נ וב"נ אין בכך כלום ובעל יכול לערער:

ט"ז

באר היטב

פירושים נוספים

  • להגהות רבי עקיבא איגר על אבן העזר לחץ כאן▲ חזור לראש