רש"י על תהלים צד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הופיע" - הראה וגלה לנו את נקמתך

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יתאמרו" - ישתבחו כמו (דברים כו) האמרת והאמירך

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בינו בוערים בעם" - קצת שוטים שבעולם

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הנוטע אזן" - שמא הקב"ה שנטע אוזן לא ישמע צעקת עמו ועניו

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"הלא יוכיח" - ייסר אתכם על כך

פסוק יא

לפירוש "פסוק יא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' יודע" - מחשבותיכם שאתם סבורין להתגאות בנזר המלוכה ותדעו כי הבל הם

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אשרי הגבר" - אשריהם הצדיקים המעונים תחת ידיכם ובלבד שיהו עוסקין בתורה ובמצות

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"להשקיט לו מימי רע" - כי היסורין גורמין לו להשקיט להם מימי דין גיהנם עד שיראה שיכרה לרשע שחת

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי עד צדק ישוב משפט" - היסורין שלהם עד שיצדקו בשבילם ואחר המשפט כל ישרי לב יתקבצו כי יטלו שכרם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מי יקום לי" - זכות מי יעמד לנו בין המריעים הללו

פסוק יז

לפירוש "פסוק יז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דומה" - דומיה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"היחברך כסא הוות" - היוכל להדמות לך האומות היוצרים צלמים ומסכות של עמל "עלי חק" - בשביל חק להיותו חק להם עבודתם

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יגודו" - יאספו גדודים על נפש צדיק להרוג "ירשיעו" - יחייבו בדין להורגו

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אונם" - אונסם כמו (איוב כא) יצפון לבניו אונו