לדלג לתוכן

רש"י על תהלים צג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ה' מלך" - יאמרו לעתיד "אף תכון תבל" - במלכו תשמח הארץ

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מקלות מים רבים וגו'" - ידעתי אני כי יותר מקולות המים הרבים אשר יהמיון עלינו ומאדירי משברי הים הזה אתה אדיר במרום ה' וידך תקיפה עליהם

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"עדתיך" - שהעידו והבטיחו נביאך לביתך שהוא נאוה קודש

"נאמנו מאד לביתך" - ולאורך ימים הוא מצפה להם ואע"פ שארכו הימים נאמנים הם לה' מאד

"נאוה" - כמו (לעיל טו) נאות אלהים לשון נאוה ותדע שכל נוה שבמקרא אינן מפקין אל"ף לפי שהם לשון נוי וזה מפיק אל"ף