רש"י על תהלים לז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · לז · >>

פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"אל תתחר במרעים" - מוכיח את ישראל הוא שלא יתחרו בהצלחת המרעים לעשות כמעשיה' כמו (ירמיהו י"ב) ואיך תתחרה את הסוסים לרוץ במרוצתם האטיר בלע"ז "אל תקנא בעושי עולה" - לעשות עולה כמותם

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ימלו" - שרו"נט טראנקיי"ץ בלע"ז ל' כריתה

פסוק ג

לפירוש "פסוק ג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בטח בה'" - ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס

"ועשה טוב" - ואז תשכון ארץ לאורך ימים

"ורעה אמונה" - תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו ולעשות טוב

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"והתענג על ה'" - התענג בתפנוקים על משענתו של הקדוש ברוך הוא

פסוק ה

לפירוש "פסוק ה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"גול על ה' דרכך" - גלגל עליו כל צרכיך

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"דום לה'" - המתן לישועתו כמו (שמואל א יד) אם כה יאמרו אלינו דומו דיהונתן ומנחם חברו לשון דממה כמו וידם אהרן (ויקרא י') וגם כן פתר טוב ויחיל ודומם (איכה ג') ודונש מודה לו

"והתחולל" - לשון תוחלת

"אל תתחר" - לאמר ארשיע כמותו ואצליח כמותו

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מרעים" - שאתה רואה עתה מצליחים הם יכרתון

פסוק י

לפירוש "פסוק י" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ועוד מעט" - כשתמתין עוד מעט תראה כי אין הרשע "והתבוננת על מקומו" - ותסתכל על מקום שהיה שם ואיננו כי מת ואבד

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וחרק" - כמו חרקו שן ארקינ"ט בלע"ז (איכה יד)

פסוק יד

לפירוש "פסוק יד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"חרב פתחו" - הרשעים פתחו אנקומנצירנ"ט בלע"ז תגר וחרום מתחילים הרשעים מאליהם

פסוק טז

לפירוש "פסוק טז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"טוב מעט לצדיק" - טובים מעט אנשים שהולכים לעזרת הצדיקים "מהמון רשעים רבים" - אמרפל וחביריו שהתחילו מלחמה בעולם בשביל לשבות את לוט ולהתגרות באברהם מעט אנשים שהיו עם אברהם הצליחו והרגו כל אותן האוכלסין

פסוק יח

לפירוש "פסוק יח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יודע ה' ימי תמימים" - מכיר את מעשה ימיהם "ונחלתם" - וקבול שכרם מאתו לעולם תהיה

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כיקר כרים" - כאור ענן בקר הנראה שחרית מלבין על מרחבי בקעה שאינו מתקיים כרים מישור כמו כר נרחב (ישעיהו ל') "כיקר" - לשון אור יקרות (זכריה י"ד) ויש פותרין כיקר כרים ככבוד כבשים שמפטמין אותן לטבח

פסוק כא

לפירוש "פסוק כא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן" - הקב"ה שהוא צדיקו של עולם חונן משלו ונותן לזה שהלוה מה שהוא גוזל ממנו

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כי מבורכיו" - של צדיקו של עולם יירשו ארץ

פסוק כג

לפירוש "פסוק כג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"מצעדי גבר" - מי שהוא גבור ביראת הקדוש ברוך הוא ליש פאש דופורט בלע"ז "כוננו" - פורי"נט אפיטיי"ץ בלע"ז

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"יפול" - לבורג"א בלע"ז לשון ותפול מעל הגמל (בראשית כ"ד)

"כי" - כמו אם

"לא יוטל" - לא יושלך להיות נעזב

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נער הייתי" - פסוק זה שר העולם אמרו דאילו דוד לא קשיש כולי האי

פסוק כו

לפירוש "פסוק כו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"כל היום" - הצדיק חונן עניים ומלוה להם "וזרעו" - זה שהוא זורע לצדקה סופו לברכה

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"פי צדיק יהגה" - תחלה בלבו חכמה לראות דין שפסקה תורה לכל דבר ואח"כ לשונו תדבר משפט

פסוק לא

לפירוש "פסוק לא" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"לא תמעד אשוריו" - לא יחליקו צעדיו

פסוק לה

לפירוש "פסוק לה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ומתערה" - משריש כמו (ישעיהו י"ט) ערות על יאור ובלשון משנה יש הרבה אילן שנפשח ומעורה בקליפה "כאזרח רענן" - כאחד מאזרחי הארץ הנשרשין וממולאים בנכסים וכן פירש מנחם כאזרח רענן מתלחלח ומתצמח כאשל הנשרש ואזרח מאזרחי בני אדם אנשי שרשים המה (סא"א)

פסוק לז

לפירוש "פסוק לז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שמר תם" - הסתכלו בדרכי התמימים ללמוד ממעשיהם

"כי אחרית לאיש שלום" - אם ראשית אין לו אחרית יש לו אבל פושעים וחטאים ורשעים אחרית' נכרת' ונשמדה יחדיו