רש"י על תהלים לז

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על תהלים · לז · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תתחר במרעים" - מוכיח את ישראל הוא שלא יתחרו בהצלחת המרעים לעשות כמעשיה' כמו (ירמיהו י"ב) ואיך תתחרה את הסוסים לרוץ במרוצתם האטיר בלע"ז

"אל תקנא בעושי עולה" - לעשות עולה כמותם

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ימלו" - שרו"נט טראנקיי"ץ בלע"ז ל' כריתה

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בטח בה'" - ואל תאמר אם לא אגזול ואגנוב או אתן לעני צדקה במה אתפרנס

"ועשה טוב" - ואז תשכון ארץ לאורך ימים

"ורעה אמונה" - תאכל ותתפרנס משכר האמונה שהאמנת בהקדוש ברוך הוא לסמוך עליו ולעשות טוב

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והתענג על ה'" - התענג בתפנוקים על משענתו של הקדוש ברוך הוא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גול על ה' דרכך" - גלגל עליו כל צרכיך

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דום לה'" - המתן לישועתו כמו (שמואל א יד) אם כה יאמרו אלינו דומו דיהונתן ומנחם חברו לשון דממה כמו וידם אהרן (ויקרא י') וגם כן פתר טוב ויחיל ודומם (איכה ג') ודונש מודה לו

"והתחולל" - לשון תוחלת

"אל תתחר" - לאמר ארשיע כמותו ואצליח כמותו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מרעים" - שאתה רואה עתה מצליחים הם יכרתון

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועוד מעט" - כשתמתין עוד מעט תראה כי אין הרשע

"והתבוננת על מקומו" - ותסתכל על מקום שהיה שם ואיננו כי מת ואבד

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וחרק" - כמו חרקו שן ארקינ"ט בלע"ז (איכה יד)

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרב פתחו" - הרשעים פתחו אנקומנצירנ"ט בלע"ז תגר וחרום מתחילים הרשעים מאליהם

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טוב מעט לצדיק" - טובים מעט אנשים שהולכים לעזרת הצדיקים

"מהמון רשעים רבים" - אמרפל וחביריו שהתחילו מלחמה בעולם בשביל לשבות את לוט ולהתגרות באברהם מעט אנשים שהיו עם אברהם הצליחו והרגו כל אותן האוכלסין

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יודע ה' ימי תמימים" - מכיר את מעשה ימיהם

"ונחלתם" - וקבול שכרם מאתו לעולם תהיה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כיקר כרים" - כאור ענן בקר הנראה שחרית מלבין על מרחבי בקעה שאינו מתקיים כרים מישור כמו כר נרחב (ישעיהו ל')

"כיקר" - לשון אור יקרות (זכריה י"ד) ויש פותרין כיקר כרים ככבוד כבשים שמפטמין אותן לטבח

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן" - הקב"ה שהוא צדיקו של עולם חונן משלו ונותן לזה שהלוה מה שהוא גוזל ממנו

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי מבורכיו" - של צדיקו של עולם יירשו ארץ

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מצעדי גבר" - מי שהוא גבור ביראת הקדוש ברוך הוא ליש פאש דופורט בלע"ז

"כוננו" - פורי"נט אפיטיי"ץ בלע"ז

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יפול" - לבורג"א בלע"ז לשון ותפול מעל הגמל (בראשית כ"ד)

"כי" - כמו אם

"לא יוטל" - לא יושלך להיות נעזב

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נער הייתי" - פסוק זה שר העולם אמרו דאילו דוד לא קשיש כולי האי

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל היום" - הצדיק חונן עניים ומלוה להם

"וזרעו" - זה שהוא זורע לצדקה סופו לברכה

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פי צדיק יהגה" - תחלה בלבו חכמה לראות דין שפסקה תורה לכל דבר ואח"כ לשונו תדבר משפט

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא תמעד אשוריו" - לא יחליקו צעדיו

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומתערה" - משריש כמו (ישעיהו י"ט) ערות על יאור ובלשון משנה יש הרבה אילן שנפשח ומעורה בקליפה

"כאזרח רענן" - כאחד מאזרחי הארץ הנשרשין וממולאים בנכסים וכן פירש מנחם כאזרח רענן מתלחלח ומתצמח כאשל הנשרש ואזרח מאזרחי בני אדם אנשי שרשים המה (סא"א)

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמר תם" - הסתכלו בדרכי התמימים ללמוד ממעשיהם

"כי אחרית לאיש שלום" - אם ראשית אין לו אחרית יש לו אבל פושעים וחטאים ורשעים אחרית' נכרת' ונשמדה יחדיו