רש"י על נחמיה א

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


רש"י על נחמיה · א · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"דברי נחמיה וגו'" - מכאן ואילך כתב נחמיה ספר זה

"שנת עשרים" - היא שנת עשרים לדריוש המלך שהוא ארתחששתא ובמסכת ר"ה מצאנו שנת עשרים שנת עשרים לג"ש מן הכתוב שנ' למטה ויהי בחדש ניסן שנת כ' לארתחששתא וגו' ומחדש תשרי היו מונין לחשבון השנים ועל כן נאמר כאן ויהי בחדש כסלו שנת כ' וגו' והוא כסלו הבא לאחר תשרי ולמטה נאמר ויהי בחדש ניסן שנת כ' וגו' הוא ניסן שבאותה שנה ואיני יכול לפתור ולומר מניסן היו מונין לחשבון שנותיהם ואותו מעשה הכתוב למטה שנאמר ויהי בחדש ניסן וגו' היה קודם מעשה זה שנאמר ויהי בחדש כסליו שנת כ' וגו' ואין מוקדם ומאוח' בהם דבר זה איני יכול לפתור ולומר והפרשיות מוכיחות שאף אותו מעשה של פרשה שנייה לא היתה כי אם בשביל מעשה זה של פרשה זאת ראשונה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחד מאחי" - אחד מחבירי

"ואשלם על היהודים וגו'" - שאלתי להם על ענין פליטת היהודים אשר נשארו בירושלים מן השבי של בבל

"הפליטה" - על שם שנצולו מגלות בבל

"ועל ירושלים" - ועל ענין העיר שאלתי אליהם

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמרו לי" - השיבו לי על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון תחלה על ענין היהודים ואח"כ על ענין החומות והשערים

"הנשארים שם וגו'" - אותם היהודים אשר נשארו שם במדינת ירושלים הם נתונים ברעה גדולה ובחרפ' לפי שהעובדי כוכבים בוזזים ושוללים אותם

"וחומת ירושלים מפורצת" - וחומת העיר הרי היא פרוצה והשערים שרופים באש כקדמתן שישראל לא בנו חומות העיר ושעריה כי אם בנין ב"ה לבדו

"נצתו" - כמו נוצתו (ס"א נצתו כמו נתצו)

"ימים" - כמה ימים

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנא" - לשון בקשה ותחנה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קשבת" - כמו קושבת כי כאשר יאמר מאהב אוהב כן יאמר מן קשב קושב וקושבת

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חבול" - שם דבר לשון השחתה וחי"ת ננקדה בחטף פתח ואיני יכול לפותרו בל' פעול שא"כ היה לו לנקד חי"ת בקמץ גדול

"חבלנו" - לשון השחתה כמו (בדנייאל ו) חבולא לא עבדת וכן חברו מנחם

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם יהיה נדחכם" - כענין שנאמר אם יהיה נדחך וגו' (דברים ל')

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אנא אדני תהי נא אזנך קשבת" - בתחלת תפלתו אמר לשון זה של תחנה וכן לאחר תפלתו

"לעבדך היום וגו'" - כך היה מתפלל על עצמו

"לפני האיש הזה" - לפני המלך

"משקה" - כמו (בראשית מ') משקה למלך מצרים וזה שפירשתי למעלה (עזרא ב') כדברי רבותינו התרשתא הוא נחמיה