רש"י על מלכים ב י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי


פסוק א

לפירוש "פסוק א" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואל האומנים אחאב" - אומנים את בניו

פסוק ב

לפירוש "פסוק ב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ואתכם הרכב והסוסים" - ויש בכם כח להלחם

פסוק ד

לפירוש "פסוק ד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"שני המלכים" - יורם ואחזיהו

פסוק ו

לפירוש "פסוק ו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובני המלך שבעים איש את גדולי העיר וגו'" - כל זה כתב בספר ואני יודע חשבונם שבעים איש והם עם גדולי העיר המגדלים אותם

פסוק ז

לפירוש "פסוק ז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בדודים" - סירות

פסוק ח

לפירוש "פסוק ח" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צבורים" - חמרין דגורין (מונטי"ס בלע"ז)

פסוק ט

לפירוש "פסוק ט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"צדיקים אתם" - כולכם בעיניכם צדיקים ומחזיקים אותי בחזקת רשע על שהרגתי את המלך ועתה ראו הנה אני קשרתי על אדוני ואהרגהו את כל אלה מי הכה אני לא הרגתים אך מאלה תדעו אפוא כי גזרת המלך היא עליהם וההורגם צדיק הוא ומקיים את מצות המקום

פסוק יב

לפירוש "פסוק יב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בית עקד הרועים" - (תרגום) בית כנישת רעיא "עקד" - לשון קשר מקום אסיפת רועים

פסוק יג

לפירוש "פסוק יג" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ובני הגבירה" - איזבל

פסוק טו

לפירוש "פסוק טו" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר אליו" - יהוא

"היש את לבבך ישר" - ושלם מה שאני עושה כאשר לבבי שלם עם לבבך

"ויאמר יהונדב יש ויש תנה את ידך" - ואחוז בה והעלני אליך אל המרכבה

פסוק יט

לפירוש "פסוק יט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"בעקבה" - במרמה לשון (בראשית כז לו) ויעקבני

פסוק כ

לפירוש "פסוק כ" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"קדשו עצרה" - הכריזו אסיפה להיות נעצרים לבית הבעל

פסוק כב

לפירוש "פסוק כב" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"על המלתחה" - תרגם יונתן לדממנא על קומטריא ארגזים וקופסאות שכורכין בתוכן וגונזין תכשיטי עובדי הבעל

פסוק כד

לפירוש "פסוק כד" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"נפשו תחת נפשו" - נפש השומר תחת הנפש הנמלט

פסוק כה

לפירוש "פסוק כה" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"וישלכו" - (תרגום) ורמו רהטיא וגבריא קטילין השליכו חללים את עובדי הבעל

פסוק כז

לפירוש "פסוק כז" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"למחראות" - לשון בית הכסא וכן (ישעיהו לו יב) לאכול את חוריהם

פסוק כט

לפירוש "פסוק כט" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"רק חטאי ירבעם וגו'" - מדאגה שלא תשוב הממלכה לבית דוד כמו שנתירא ירבעם

פסוק ל

לפירוש "פסוק ל" על כל הפרק לכל הפירושים על הפסוק

"ויאמר ה' אל יהוא" - ביד יונה "בני רבעים" - ארבע דורות תחת שהשמדת את בית אחאב שמלכו ארבע דורות עמרי ואחאב ואחזיה ויהורם