רש"י על מלכים א כב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלכים א · כב

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנה השלישית" - ששלח את בו הדד

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואנחנו מחשים" - מתעצלים (סיאמ"ו פיגר"י בלע"ז)

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"האין פה נביא לה' עוד" - מקובלני אין שני נביאים מתנבאים בלשון אחד ואלה כולם לשון אחד אומרים (סנהדרין פט א)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אם רע" - לפי שאמר יען שלחת את איש חרמי וגו'

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עלה והצלח" - לא אמר לו בשם ה'

"ונתן ה'" - הלואי יתן ביד המלך

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא אדונים לאלה" - אתה לבדך תמות במלחמה כענין שנאמר (לקמן פסוק לא) לא תלחמו את קטן ואת גדול כי אם את מלך ישראל לבדו ואף על פי שנאמר (לעיל כ מב) ועמך תחת עמו טיפה שיצאה מאותו צדיק מיכיהו שהכהו חברו הכה ופצוע היתה כפרה על כל ישראל כך מפורש באגדה (ירושלמי סנהדרין י ה)

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מימינו ומשמאלו" - וכי יש שמאל למעלה והלא נאמר (תהלים קיח טז) ימין ה' רוממה ימין ה' עושה חיל (שמות טו ו) ימינך ה' נאדרי בכח ימינך ה' תרעץ אויב אלא אלו מיימינים ואלו משמאילים מיימינים מלמדים זכות משמאילים מלמדים חובה (מדרש תנחומא שמות יח)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויצא הרוח" - רוחו של נבות (סנהדרין פט א)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אי זה עבר רוח ה'" - אי זה הדרך עבר והרי זה מקרא קצר בדברי הימים (ב יח כג) כתיב אי זה הדרך עבר וגו'

פסוק ל (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר מלך ישראל אל יהושפט התחפש ובא במלחמה" - להתחפש ולבא אני אתחפש אשנה בגדי מלכותי שלא יכירוני שאם יכירוני יסורו אלי להלחם

"ואתה לבש בגדיך" - שעליך שלא מלך ישראל אתה אלא מלך יהודה ועמך אין להם תגר

פסוק לב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויזעק יהושפט" - להקב"ה

פסוק לד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואיש משך" - זה נעמן

"לתומו" - לא ידע שהוא מלך ישראל

"בין הדבקים ובין השרין" - יש שריונות שהם עשוין קליפים קליפים כענין שנאמר (שמואל א יז ה) ושריון קשקשים והקליפים נופלים על נקבי השריון וסותמין אותן והם קרויין דבקים

פסוק לה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מעמד במרכבה" - מתחזק ועומד כדי שלא יכירו ישראל במכתו ויברחו ותחלת נפילה ניסה

פסוק לח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וילוקו הכלבים את דמו" - ואומר אני ששם נהרג נבות שהרי אמר הנביא במקום אשר לקקו הכלבים את דם נבות וגו'

"והזנות רחצו" - וכלי הזיין רחצו שם מן הדם כך תרגם יונתן ורבותינו אמרו (סנהדרין לט ב) אחאב מצונן היה ועשתה לו איזבל דמות שתי זונות במרכבתו

פסוק לט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובית השן" - שן דפיל

פסוק מה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישלם יהושפט עם מלך ישראל" - לפי שמלחמה היתה בין אסא אביו ובין בעשא מלך ישראל הוזקק לומר כן

פסוק מז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויתר הקדש" - נוהגין ניאוף בפרהסיא

פסוק מח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומלך אין באדום" - בימי דוד הנציב הוא המלך וכאן נכתב לפי שבימי יהורם בנו שקלקל בימיו פשע אדום וימליכו להם מלך אבל בימי יהושפט עדיין היו כפופין לו

פסוק מט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי נשברו אניות" - לפי שנתחבר עם אחזיהו בזאת לכך נשברו וכן אמר לו הנביא בדברי הימים (ב כ לז) בהתחברך עם אחזיהו פרץ ה' את מעשיך

פסוק נב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשנת שבע עשרה ליהושפט" - יש מתמיהים על המקרא הזה לפי שנאמר באחאב שמלך עשרים ושתים וביהושפט נאמר שעמד בשנת ארבע לאחאב נמצא שכלו ימי אחאב בשנת תשע עשרה ליהושפט וכאן הוא אומר שמלך אחזיה בשנת שבע עשרה ליהושפט אך בדקתי ומצאתי בדברי הימים למלכי ישראל שאינו מדקדק במנין שנותיהם ואם עמד בסוף שנה מונה אותה לו בתחלתו ואינו מונה אותה לו במקום אחר לכך אני אומר בשנת ארבע לאחאב שאמר בעמידתו של יהושפט לא נמנית עמו שנה ראשונה של אחאב וכן אתה מוצא ברובם וגם שנה שעמד יהושפט לא נמנית בשנת שבע עשרה הללו