רש"י על מלאכי ג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על מלאכי · ג

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנני שולח מלאכי" - לבער את הרשעים

"ומלאך הברית" - נוקם נקם ברית

"ופנה דרך" - מן הרשעים

"האדון אשר אתם מבקשים" - אלהי המשפט

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומי מכלכל" - ומי יכיל

"ומי העומד" - שיוכל לעמוד

"וכבורית מכבסים" - כבורית של מכבסים שמעביר את כל הכתם כן יעביר כל הרשעה בורית עשב הוא שמעביר את הכתם בלע"ז שנייר"א ולשון בורית ידבר המצחצח ומטהר כמו (תהלים ע"ג) לברי לבב

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וישב מצרף" - יפנה מכל עסקיו להיות כצורף המצרף ומטהר כסף

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי אני ה' לא שניתי" - אע"פ שאני מאריך אפי לא שינה דעתי עלי מבראשונה לאהוב את הרע ולשנוא את הטוב

"ואתם בני יעקב" - אע"פ שמתים אתם ברעתכם ולא גביתי מן הרשעים בחייהם

"לא כליתם" - אינכם כלים מלפני והנחתי לי הנפשות לגבות מהם דיני בגיהנם וכן ת"י ואתון דבית יעקב דמאן דמית בעלמא הדין דיניה פסוק כלומר אתם סבורים לומר דיני בטל שאין עוד ליפרע ממנו ורבותינו פירשוהו לא שניתי לא הכיתי את מי ושניתי לו אבל אתכם העמדתי אחר פורענות הרבה וחיצי כלים ואתם אינכם כלים

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"היקבע אדם" - רבותינו דרשו לשון גזילה ולשון ארמי הוא

"המעשר והתרומה" - שאתם גוזלים מן הכהנים ומן הלוים היא גזילתי

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"במארה אתם נארים" - על עון זה שאני שולח קללה במעשה ידיכם ואעפ"כ אותי אתם קובעים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויהי טרף" - יהי מזון מצוי לשמשי

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וגערתי לכם באוכל" - בחסיל וגזם האוכל לכם את תבואת השדה והגפן

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ארץ חפץ" - ארץ שחפצי בה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שוא עבוד אלהים" - על חנם נעבדנו כי לא נקבל שכר

"קדורנית" - בשפל רוח

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועתה אנחנו מאשרים וגו'" - אנחנו עבדנוהו ושמרנו משמרתו ועתה רואים אלו הרשעי' מצליחים עד כי מאשרי' אנו אותם על מעשה רשעם

"גם בחנו אלהים" - לומר נראה מה יוכל לעשות לנו וימלטו מן הרעה ולא נכשלו

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אז נדברו וגו'" - אני משיב על דבריכם אז בעשות הרשעים רשעם והטובים הלכו קדורנית מפני שנדברו יראי ה' שלא לידבק במעשיהם הרעים ואני לא נשכחו דבריכם מלפני ואע"פ שאיני ממהר להשיב גמול כי הקשבתי ושמעתי וצויתי לכתוב להם ספר זכרון והיו לי דבריהם מקוימים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ליום אשר אני עושה סגולה" - אשר אצרתי והנחתי לשלם בו גמולי שם אראה אתכם מה בין צדיק לרשע

"סגולה" - אוצר איישטו"י בלע"ז

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי הנה היום בא" - יום זה לשון שמש הוא שכך אמרו חכמים אין גיהנם לעתיד לבא אלא הקב"ה מוציא חמה מנרתיקה ורשעים נדונים בה וצדיקים מתרפאין בה וזהו שנאמר וזרחה לכם יראי וגו'

"שורש וענף" - ברא ובר ברא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ופשתם" - לשון שומן כמו (ירמיהו כ') כי תפושו כעגלה דשה

"מרבק" - הנכנסת לרבקה לפטם קופיל"א בלע"ז

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועסותם" - וכבשתם לשון מיעוך ודומה לו ושם עשו דדי בתוליהון (יחזקאל כ"ג)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשיב לב אבות" - להקב"ה

"על בנים" - ע"י בנים יאמר לבנים דרך אהבה ורצון לכו ודברו אל אבותיכם לאחוז בדרכי המקום וכן ולב בנים על אבותם כך שמעתי משמו של ר' מנחם ורבותינו דרשוהו במס' עדיות לשום שלום בעולם