רש"י על ירמיהו לב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על ירמיהו · לב · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"צרים" - לשון מצור

"בחצר המטרה" - לשון בית המשמר

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"עד פקדי אותו" - פקודת כל האדם היא המיתה

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויאמר ירמיהו" וגו' - לא לצדקיהו אמר כן אלא פי' הכתוב למה כלאו וחוזר לדבורו הראשון לפרש מה הדבר אשר הי' אל ירמיהו.

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בא אליך" - על פי הדבור

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את ספר המקנה" - שטר המכירה

"את החתום וגו'" - עם חתימתו כשהוא חתום כדת וחוק

"ואת הגלוי" - שהוחזק בבית דין על פי עדיו וכתבו וחתמו הדיינין אשרתא דדייני הוא קיום השטרות לעשות הדבר גלוי ומפורסם פן ימותו העדים ורבותינו פירשו לענין גט פשוט ומקושר בבבא בתרא

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לעיני חנמאל דודי" - ועד עכשיו קראו בן דודי שמא שנים היו ואם אין זאת לא ידעתי מהו ויש נוטים לומר דודו ובן דודו היה חנמאל לירמיהו כגון ראובן נשא את בת שמעון אחיו וילדה לו ימואל וכבר הוליד שמעון ימין הרי ימין דודו לימואל (שבן) אחי אמו הוא וגם בן דודו שהוא בן שמעון אחי אביו של ימואל ואינה היא המדה שלא מצינו בכל המקרא אח האם קרוי דוד

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כה אמר וגו'" - אל תאמר לחנם אני מצניעם שהרי הכל גולים

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי כה אמר ה'" - סופן לקנות בתים

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא יפלא" - לא יכחד ויודע אתה שסופנו לגלות ולמה אמרת לי לקנות שדה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ומשלם עון אבות אל חיק" - הדור הזה ההולכים אחרי אבותיהם בדרך הרעה

"הגדול הגבור" - ולא אמר והנורא אמר עכו"ם מרקדין בהיכלו איה נוראותיו במסכת יומא

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובאדם" - בשאר אנשים ד"א אותות שהיו שקולין לישראל ולמצרים כיצד ויהי הענן והחשך ויאר הלילה (שמות יד) אותו מזל ששימש חשך למצרים שימש אור לישראל מדרש אגדה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותקרא אותם" - הקרית אותם לשון מקרה

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואשר דברת" - רעה עליה היה ובא

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והעיר נתנה" - ולמה לי שדה

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הממני יפלא" - וכי העתידות עלומות ממני

פסוק לא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"למן היום אשר בנו אותה" - ביום שהוסד הבית נשא שלמה את בת פרעה

פסוק לג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולמד אותם" - לשון פעול (אפרננ"ט בלע"ז)

פסוק לז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הנני מקבצם" - ברחמים מכל אשר הדחתים שם באפי