רש"י על יואל ב

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על יואל · ב · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תקעו שופר" - להשמיעם שישובו בתשובה בטרם תבואתם הרעה הזאת

"יום ה'" - מה שאמרנו למעלה

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כשחר פרוש על ההרים" - הארבה והגזם נפרשים על ההרים כשחר הנפרש בכל העולם

"כמוהו לא נהיה מן העולם" - לבוא כל המינים הללו זה אחר זה אבל מין ארבה לבדו לא היה כמו אותו של מצרים שנאמר ואחריו לא יהיה כן (שמות י)

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לפניו אכלה אש" - משחיתים את הכל כאילו אש אוכלת לפניהם ולהבה מלהטת אחריהם

"כגן עדן" - היתה הארץ לפני בואו ואחר שילך הניח את הארץ כמדבר שממה

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כמראה סוסים מראהו" - במרוצתו

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כקול להב" - האוכלת קש משמעת קול

"ערוך מלחמה" - לפי שהוא דבוק נקוד חטף סגול

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קבצו פארור" - שחרות כקדירה כמה דאת אמר ובשלו בפרור (במדבר יא) ואלף הכתובה יתירה היא ואינה נקראת

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יעבטון" - אין לו דמיון ופתרונו לפי עניינו לא יעקלון

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ובעד השלח" - כמו בעד החלונים על פני כלי זיין יפלו ויחנו

"ולא יבצעו" - ולא יקבלון ממון ויונתן פתר בו לשון שליחות בשביל שליחות של הקב"ה מפילין עצמן ובצע כסף לא לקחו

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בעיר ישקו" - לשון השמעת קול כמו כמשק גבים (ישעיהו לג) דוב שוקק (משלי כח) ממשק חרול (צפניה ב) וי"ת לשון נשק מזדיינין

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"רעשו שמים" - בשביל פורענות הבאה על ישראל רוגזים ורועשים

"אספו נגהם" - הכניסו אורן

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וה' נתן" - עליהם קולו במאמר נביאיו לפני שלחו בהם את חילו זה

"כי רב מאד מחנהו" - אשר ישלח בכם אם לא תטיבון

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואל בגדיכם" - כי איני חש לקריעת בגדיכם ד"א קרעו לבבכם ואל תצטרכו לקרוע בגדיכם מחמת אבל

"ונחם על הרעה" - נהפך למחשבה אחרת

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי יודע" - שיש בו עון ישוב וניחם

"והשאיר" - החסיל והגזם אחריו ברכה ע"י התשובה תבא ברכה בפירות

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"קבצו זקנים" - ממשקלות שלח קבוץ אלי ל' רפי וקל

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לחרפה" - לגדופין

"למשל בם גוים" - לשון משל ושנינה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויקנא ה' לארצו" - לשון המקנא אתה לי (במדבר יא) נכנסה בלבו צרתה ונלחם במלחמתם ונתעסק בצרכיה ורבותינו פירשו לשון התראה התרה בגובאי על עסקי ארצו

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חרפה" - גדוף שיקראו אתכם חסירי לחם

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת הצפוני" - יש לפותרו על חיל הארבה ועליו נופל ל' הדחתיו אל ארץ ציה ושממה ד"א העם הבא מצפון מלכי אשור ורבותינו אומרים זה יצר הרע שצפון בלבבו של אדם

"הקדמוני" - המזרחי ורבותינו שפירשו ביצר הרע דרשו שני הימים הללו במקדש ראשון ובמקדש שני וכן פירשוהו על אשר שם פניו במקדש ראשון ושני והחריבם ולפי התרגום שפירשו על חיל מלך אשור צ"ל פניו (אל) הים הקדמוני מקצת חילו אשלח למזרח ומקצתו למערב

"צחנתו" - באשו יורה עליו שהוא לשון זוהם וטינוף

"כי הגדיל לעשות" - ראה שפשט ידו בגדולים

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אל תיראי אדמה" - ארץ ישראל אם תשובי בתשובה

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"את המורה" - את נביאיכם המורים אתכם לשוב אלי כדי לצדק אתכם

"מורה ומלקוש" - כמו יורה ומלקוש (דברים יא)

"בראשון" - בניסן ואע"פ שהיורה היא רביעה ראשונה היורדת על הזרע והוא במרחשון אותה שנה בניסן זרעו כמו שמפורש במסכת תענית שגדלה התבואה באחד עשר יום

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והשיקו" - לשון השמעת קול כשהקילוח יורד מן הגת אל תוך היקב והוא הבור שלפני הגת