רש"י על דברים ה

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על דברים · ה · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לא את אבתינו" - בלבד כרת ה' וגו' כי אתנו

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פנים בפנים" - א"ר ברכיה כך אמר משה אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר כדרך שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח הרי המוכר עצמו מדבר עמכם

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"לאמר" - מוסב על דבר ה' עמכם בהר מתוך האש לאמר אנכי ה' וגו' ואנכי עומד בין ה' וביניכם

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"על פני" - בכל מקום אשר אני שם וזהו כל העולם ד"א כל זמן שאני קיים עשרת הדברות כבר פירשתים

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שמור" - ובראשונות הוא אומר זכור שניהם בדבור אחד ובתיבה אחת נאמרו ובשמיעה אחת נשמעו (מכילתא)

"כאשר צוך" - (שבת פז) קודם מתן תורה במרה

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וזכרת כי עבד היית וגו'" - (סנהדרין נו) על מנת כן פדאך שתהיה לו עבד ותשמור מצותיו

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כאשר צוך" - אף על כבוד אב ואם נצטוו במרה שנא' (שמות טו) שם שם לו חוק ומשפט

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תנאף" - אין ל' ניאוף אלא באשת איש

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא תתאוה" - לא תירוג אף הוא ל' חמדה כמו (בראשית ב) נחמד למראה דמתרגמינן דמרגג למחזי

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ולא יסף" - מתרגמינן ולא פסק (לפי שמדת בו"ד אינו יכול לדבר כל דבריו בנשימה אחת וצריך להפסיק ומדת הקב"ה אינו כן לא היה פוסק ומשלא היה פוסק לא היה מוסיף) כי קולו חזק וקיים לעולם דבר אחר ולא יסף ולא הוסיף להראות באותו פומבי

פסוק כג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואת תדבר אלינו" - התשתם את כחי כנקבה שנצטערתי עליכם ורפיתם את ידי כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה וכי לא היה יפה לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני