רש"י על בראשית י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על בראשית · י · >>

פסוק ב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ותירס" - זו פרס (בראשית רבה)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להיות גבור" - להמריד כל העולם על הקב"ה בעצת דור הפלגה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבור ציד" - צד דעתן של בריות בפיו והטען למרוד במקום

"לפני ה'" - מתכוין להקניטו על פניו

"על כן יאמר" - על כל אדם מרשיע בעזות פנים יודע רבונו ומתכוין למרוד בו יאמר זה כנמרוד גבור ציד (ב"ר)

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מן הארץ" - כיון שראה אשור את בניו שומעין לנמרוד ומורדין במקום לבנות המגדל יצא מתוכם (ב"ר)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"העיר הגדולה" - היא נינוה שנאמר (יונה ג) ונינוה היתה עיר גדולה לאלהים

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"להבים" - שפניהם דומים ללהב

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פתרוסים ואת כסלוחים אשר יצאו משם פלשתים" - משניהם יצאו שהיו פתרוסים וכסלוחים מחליפין משכב נשותיהם אלו לאלו ויצאו מהם פלשתים

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואחר נפצו" - מאלה נפוצו משפחות הרבה

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גבול" - סוף ארצו כל גבול ל' סוף וקצה

"באכה" - שם דבר ול"נ כאדם האומר לחברו גבול זה מגיע עד אשר תבא לגבול פלוני

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ללשונותם בארצותם" - אעפ"י שנחלקו ללשונות וארצות כולם בני חם הם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבי כל בני עבר" - הנהר היה שם

"אחי יפת הגדול" - איני יודע אם יפת הגדול אם שם כשהוא אומר שם בן מאת שנה וגו' שנתים אחר המבול הוי אומר יפת הגדול שהרי בן ת"ק שנה היה נח כשהתחיל להוליד והמבול היה בשנת שש מאות שנה נמצא שהגדול בבניו היה בן מאה שנה ושם לא הגיע למאה עד שנתים אחר המבול

"אחי יפת" - ולא אחי חם שאלו שניהם כבדו את אביהם וזה בזהו

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"נפלגה" - נתבלבלו הלשונות ונפוצו מן הבקעה ונתפלגו בכל העולם למדנו שהיה עבר נביא שקרא שם בנו ע"ש העתיד ושנינו בסדר עולם שבסוף ימיו נתפלגו שא"ת בתחלת ימיו הרי יקטן אחיו צעיר ממנו והוליד כמה משפחות קודם לכן שנאמר ויקטן ילד וגו' ואח"כ ויהי כל הארץ וגו' וא"ת באמצע ימיו לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש הא למדת שבשנת מות פלג נתפלגו

"יקטן" - שהיה עניו ומקטין עצמו לכך זכה להעמיד כל המשפחות הללו

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חצרמות" - ע"ש מקומו דברי אגדה (ב"ר)