רש"י על איוב יד

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · יד · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אף על זה" - ההבל והנרקב

"פקחת עיניך" - לדקדק בחטאיו

"ואותי" - אתה מביא במשפט על עוונותי

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מי יתן טהור" - מדבר טיפה סרוחה ושכבת זרע שהוא טמא לא אחד בהם טהור שלא יחטא

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אם חרוצים ימיו" - אם גמול זה הוא משתלם שחרוצים וקצובים ליום קבוע ומיועד למיתה

"ומספר חדשיו אחך" - קצובים וחוק זה עשית לו ולא יתקיים עוד יותר בעולם די לך בתשלומין הללו

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"שעה מעליו" - באותו מיעוט חרץ הימים ויחדל לו ממכאוב עד ירצה בזקנותו ותשות כחו את יום מותו כשכיר הרוצה להשלמת עבודת יומו כי עבירתו מן העולם חלוטה ונצמתת משאר כל העוברים

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי יש לעץ תקוה" - שיחלוף

"ויונקתו" - אשר מגזעו

"לא תחדל" - מהיות ענף

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ועשה קציר" - היא יונקת כמו (תהלים פ) תשלח קציריה עד ים

"נטע" - שם דבר הוא וטעם הברתו למעלה בנו"ן וננקד כולו קמץ מפני שהוא סוף פסוק אף מגזרת נטע הוא

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אזלו מים מני ים" - ממקום שנהר בא ויוצא ממקורו הבא מאליו מן הים

"והנהר" - הבא משם יחרב ויבש לעולם כן איש שכב ולא יקום

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כל ימי צבאי איחל" - לתחייה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תקרא" - תחינה היא קרא אלי ואנכי אענך להוכיח דברי

"תכסוף" - תחמוד

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כי עתה" - אתה מריע לי

"צעדי" - אתה סופר

"לא תשמור" - אינך ממתין על חטאתי מלהפרע כמו ואביו שמר את הדבר (בראשית לו) המתין שתתקיים ובלשון משנה (גמ' סנהדרין סג) לא יאמר אדם לחבירו שמור לי בצד עבודת כוכבים פלונית ל' המתן

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"חתום בצרור" - חתום ומשומר בצרור בגד ככסף ומרגליות שלא תאבד

"ותטפול על עוני" - נתחברת על עוני

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ואולם הר נופל" - הר הנופל גבהו יבול ויעשה עפר ותהא לו תקוה ליהנות ממנו וצור אשר נעתק ממקומו גם הוא יבול לשון תבואה או

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אבנים אשר שחקו מים" - בעברם עליהם תמיד

"תשטף" - השטיפו ספיחיה של אבן ליהפך לעפ' ולצמוח בו דב' כאשר יצמח ספיח הקציר שעבר כן יתהפך עפר זה ספיחיה לאבן

"ותקות אנוש" - אינה כן אשר משימות אבדה סלה

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תתקפהו" - תחזק ממנו ותאנסהו בתקפך ויהלך מן העולם

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"יכבדו" - יהיו כבידים בכסף ובזהב והוא לא ידע

"ויצערו" - וימעטו מכל טוב והוא לא יבין

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך בשרו עליו יכאב" - קשה רימה למת כמחט בבשר החי