רש"י על איוב יג

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · יג · >>

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אולם אני" - איני מבקש אלא לדבר אליו ולהתווכח עמו אחפוץ

פסוק ד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"טופלי שקר" - מחברי דברי שקר

"רופאי אליל כולכם" - כל אליל שבמקרא לשון אל ורבותינו פירשו זה גיד הצואר שאין לו רפואה ושמו אלל

פסוק ו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"וריבות" - הוכחות

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלאל תדברו עולה" - אחרי אשר תחת אל באתם לריב לא טוב שתדברו עולה

"ולו תדברו רמיה" - בעבורו תדברו רמיה כמו (לקמן לג) הן אני כפיך לאל וכמו אל הארץ אשר דבר להם (דברים ט) לצורכם וכמו ילחם לכם (שמות יד) האתם תריבון לבעל (שופטים ו) הוקשה בעיני לדמותו כאן והוא דוגמת ביד משה לו על קרח (במדבר יז)

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הפניו תשאון" - וכי להחניף לו בשאת פנים באתם

"אם לאל" - בשבילו תתווכחון על רמיה

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הטוב כי יחקור אתכם" - ותמצאו שקרים

"אם כהתל באנוש תהתלו בו" - לומר לכבודך עשינו עצמינו שקרים

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הוכח יוכיח אתכם" - הלא יודיע לכם דבתכם

"אם בסתר" - וכי בסתר שתעמדו לפניו בדין פנים תשאו לו לומר שם נשאנו פניך

פסוק יא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הלא שאתו" - גבהו ואימתו תבעת אתכם ויש אומרים שאתו שריפת אשו כמו וישאם דוד ואנשיו (שמואל ב ה) וכמו משאת העיר (שופטי' כ)

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

"זכרוניכם נמשל משלי אפר" - זכרוניכם נמשל לאפר אתם סבורים להתמשל לאברהם שאמר אנכי עפר ואפר (בראשית יח)

"לגבי חומר" - שוה לעפר יהי גביכם אצלו

"גביכם" - גובה שלכם כמו ותבני לך גב (ביחזקאל טו)

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ויעבור עלי מה" - מה שיעבור עלי בעון צעקתי יעבור עלי ואל תחושו על מה אני צריך לשאת ולאחוז

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בשרי בשני" - לייסרני ולכופני אל השתיקה

"ונפשי אשים בכפי" - להגיש נפשי למות בייסורי שתיקה

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"הן יקטלני" - הלא אם יקטלני איני נפרד ממנו ותמיד לו אייחל על כן אין מרד ופשע בדברי

"אך דרכי" - ומדותי שנהגתי בהם

"אל פניו אוכיח" - לדעת מה יפשיעני

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"גם הוא" - וכאשר אני שלם עמו כן הוא גם הוא לי לישועה ולא תמצאו אתם חן בעיניו

"כי לא לפניו חנף יבוא" - וזה שנאמר להם (לקמן מב) כי לא דברתם אלי נכונה

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"ערכתי משפט" - הוכחת דברים סדרתי טענותי בלבי מה להשיב

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אחריש ואגוע" - אם לא אריב אחריש ואגוע

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

"אך שתים אל תעש עמדי" - דין של מעלה ודין של מטה ואם באחת תבוא למשפט אז מפניך לא אסתר אם בדין של מעלה אני אומר חטאתי מכסה פשעיו לא יצליח וגו' (משלי כח) ואם בדין של מטה אף אנכי לא אודה כסוי חטאה ל"ש (סא"א)

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

"כפך מעלי הרחק" - כפייתך כמו שהשיבו אליהוא ואכפי עליך לא יכבד (לקמן לג) ויש פותרים כפך כלומר ידך וקשה לי לאומרו כי לא מצינו כף לרעה כי אם להגן כמו ושכותי כפי (שמות לג)

פסוק כד (כל הפרק)(כל הפסוק)

"פניך תסתיר" - לראות את דרכי יושרי

פסוק כה (כל הפרק)(כל הפסוק)

"תערוץ" - תפחיד

פסוק כו (כל הפרק)(כל הפסוק)

"מרורות" - סרבניות אשר מריתי פיך אתה כותב ולא הטובות שפעלתי

פסוק כז (כל הפרק)(כל הפסוק)

"בסד" - בלשון ארמי סדנא בסדני' יתיב עץ גדול שנותנין בו רגלי האסורים ובל' יוני אשתו"ק

"תתחקה" - אתה עצמך מתחקה על פסיעותי כן פסע זה וכה פעל וכמו מחק הארץ (יחזקאל מג) וחיק האמה (שם) זה היסוד אפיקיו"ל בלע"ז הן על כפים חקותיך (ישעיהו מט)

פסוק כח (כל הפרק)(כל הפסוק)

"והוא כרקב יבלה" - הגוף הזה אשר תרדוף ירקב ויבלה ואין כבודך ברדיפתך