רש"י על איוב י

מתוך ויקיטקסט, מאגר הטקסטים החופשי
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש


<< · רש"י על איוב · י · >>

פסוק א (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"נקטה נפשי" - נפשי מתקוטטת על שאני חי והוא לשון ונקוטותם בפניכם (יחזקאל כ)

"אעזבה עלי שיחי" - צרתי לזעוק ולקבול ולא אוכל לשבחו ולהבליגו

פסוק ג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הטוב" - בתמיה כי תעשוק ותגזול מן הצדיק את צדקו ועל עצת רשעים ומקניטים הופעת זיוך להראות להם פנים שוחקו'

פסוק ה (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"הכימי אנוש ימיך" - להתגרות בו ולרדוף

פסוק ז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"על דעתך" - יודע אתה

פסוק ח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עצבוני" - עשאוני עצב דפוס כמו אין מעצבין את הקטן במסכת (שבת דף קמו) ועתה חיילותיך יחד סביב

"ותבלעני" - הם התולעים

פסוק ט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"תשיבני" - לבסוף

פסוק י (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"כחלב תתיכני" - כטיפת תולדותי

פסוק יב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ופקודתך" - פקודת משמרתך שמניתה לי שומרים

"שמרה רוחי" - בבטן אמי ואחר כך

פסוק יג (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ואלה צפנת בלבבך" - לבלעני כאילו אין (אתה) זוכרם

"ידעתי כי זאת עמך" - הכל כמפורש ולא שכחת

פסוק יד (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אם חטאתי ושמרתני" - נתת עיניך בי מלהעלים ולעבור על מדתיך (ומעתה) ומעוני אין אתה מנקני אלא על הכל אתה פורע

פסוק טו (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"שבע קלון" - אני

"וראה עניי" - אין זה ציווי אלא שם דבר ראה עניי בדנ"ץ בלע"ז שכל שעה אני רואהו כמו שאתה אומר ושבע ימים (לקמן בסוף) כמו ושבע ימים (בקמץ תחת שי"ן) כן תאמר וראה כמו ורואה עניי

פסוק טז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ויגאה כשחל תצודני" - ויגדל בעיניך להיות לך למשא ולפח נפש את אשר כשחל תצודני אשר תפרוש לי מצודה כאילו אני גבור כשחל

"ותשוב" - מיום אל יום

"תתפלא בי" - לדקדק ולהפליא במשפט ל' כי יפליא (במדבר ו)

פסוק יז (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עדיך" - להעיד על חליפת החלאים ומכאובים

"וצבא עמי" - זמנים קצובים ליסורי אלו משמשים (צבא א') וחוזרים ומתחלפים שנויים משונים מאלה ומשמשין זמן אחר

פסוק יח (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אגוע ועין לא תראני" - הלואי אגוע מרחם

פסוק יט (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"אובל" - הלוואי הייתי מובל

פסוק כ (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"ושית ממני" - תשית עצמך ממני ומעלי כמו (ישעיהו סה) קרב אליך קרב לעצמך ורחק ממני

פסוק כא (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"בטרם אלך" - בעודני חי ולא הגיע עת מותי הנח לי וארגיע

פסוק כב (כל הפרק)(כל הפסוק)

עריכה

"עיפתה" - שם דבר חשיכה כמו שחר ועפה

"צלמות היא ולא סדרים" - בה (שאין שם סדרי אדם כלומר מנהגים שאין שם יישוב ואור שלה כמו אופל הוא)

"ותופע כמו אופל" - מקום מופע שבה כמו אופל הוא

<< · רש"י על איוב · י · >>